En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 42807 sonuçtan 38711 - 38720 arası görüntüleniyor.
Mike Wayne
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,02 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Her ne kadar medya çalışmaları popüler bir akademik disiplin olsa da Marksist bir bakış açısıyla konuya eğilen kitap sayısı şaşırtıcı derecede azdır. Mike VVayne'in kitabı bu boşluğu hakkını vererek dolduruyor, kitap, Özellikle, medya üzerine araştırma yaparken eleştirel bir siyasal metodolojiye başvurmak isteyenler için idealdir. Kitapta kilit Marksist kavramlar için bir rehber sunulduğu gibi bu kavramların güncel kültür analizlerine nasıl uygulanacağı da gösteriliyor. Marx, Lukacs, Gramsci, Habermas, Jameson gibi yazarlardan yararlanan kitap medya ve mevcut kültürel eğilimlerin Marksist açıdan analizini yapabilmek için gerekli olan kilit kavramların kapsamlı bir serimlemesini sunuyor. Sınıf, üretim tarzı, kültür sanayisi, devlet, altyapı-üstyapı, İdeoloji, hegemonya, bilgi ve toplumsal çıkarlar ve meta fetişi gibi kavramları ele alıp yorumluyor. Bu kitap, ayrıca, film, televizyon, internet ve yazılı medya gibi geniş bir konu yelpazesine sahip. Analizler; dijital dosya değişiminden "Disney"e, TV programı "Biri Bizi Gözetliyor"dan sermaye altında kültür ve toplumun fetişlerine ışık tutan "Diğerleri" (The Others), "Şeytan'ın Bel Kemiği" (The Devil's Backbone) ve "Karanlık Şehir" (Dark City) gibi filmlerdeki ruh ve hayaletlere dek uzanan somut irdelemelere davandırılıvor.
Vladimir İlyiç Lenin
metin - Türkçe
3 Ayrım
2,70 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasal Tarih
Görüntülenme Sayısı: 7
Mahmut Goloğlu
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,20 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Tarih
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Mahmut Goloğlu’nun Milli Mücadele Tarihi dizisinin üçüncü kitabı, Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan sürecin ana dönüm noktasını, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu ve ilk dönemlerini inceliyor. Üçüncü Meşrutiyet, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yarattığı ivmenin, yurt çapında bir harekete dönüşme sürecini Büyük Millet Meclisi’nin ilk yılı ekseninde inceliyor. İstanbul hükümetlerinin tutumlarından Meclis-i Mebusan’ın işgal kuvvetlerince dağıtılmasına, yeni bir meclisin Ankara’da toplanması kararından mebusların Anadolu’nun kalbindeki bu küçük kentte buluşmalarına, Sevr tartışmalarından Sovyet Rusya ile imzalanan ilk uluslararası antlaşmaya pek çok olay pek çok ayrıntı… Ekler bölümünde hem Birinci Meclis milletvekillerinin ayrıntılı künyeleri, hem de o dönemin tanıklarının kendi kalemlerinden anılarıyla birlikte.
Platon
metin - Türkçe
2 Ayrım
47,96 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 7
Richard Swinburne
metin - Türkçe
2 Ayrım
342,22 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Swinburne'e göre, herhangi bir şeyin var olmuş olması yani varlığın yokluğa tercih edilmesinin bizzat kendisi "olağanüstü" bir durumdur. Böylesi büyük bir evrenin içerisinde küçük bir noktadan daha küçük durumda olan güneş sistemi içerisindeki dünyamızda var olan küçük bir sinek, bütün elektronik aksamıyla ıssız bir arazide karşılaştığımız en gelişmiş uçaktan daha harikuladedir. Çölde gördüğümüz uçak hakkında düşündüğümüz şeyleri neden küçük bir sinek, arı, insan ve bütün ihtişamıyla karşımızda duran evren hakkında düşünmeyelim?
Dr. Ali Şeriati
metin - Türkçe
4 Ayrım
2,34 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Bize anlatılan Resulullah, mülayim merhametli, kibar, hoşgörülü, barışsever bir insandır. Bu özellikleri de haiz olmakla birlikte bunlar Hz. Peygamber'i tanımlamaya yetmemektedir. O, aynı zamanda mücadeleci, azimli, savaşçı ve adil birisidir. İşte bu kitapta Resulullah Muhammed'i (as) bütün yönleriyle tanıyacaksınız.
Recaizâde Mahmut Ekrem
metin - Türkçe
3 Ayrım
83,10 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 7
Prof. Dr. Mehmet Altan
metin - Türkçe
2 Ayrım
254,57 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Söyleşi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Yıllardır sadece siyasî ve askerî yönleriyle ele alınan Kürt Sorunu bu kitapta insanî ve sosyolojik yönleriyle ele alınıyor. Prof. Dr. Mehmet Altan, devlet esas alındığında içinden çıkılmaz görülen bir meselenin, ‘insan’ esas alındığında nasıl çözüm yoluna kavuştuğunu anlatıyor. *Solunum cihazı olmadığı için ölen Meryem bebek üzerinden Kürt Sorununu nasıl okuyabiliriz? *Havan mermisiyle bedeni paramparça olan Ceylan olayının perde arkasında hangi şüpheler yatıyor? *Zonguldaklı Şafak Köksal, nasıl Güneydoğu sendromunun kurbanı oldu? *Bilgeköy’de yaşananları Güneydoğu’daki mülkiyet “hukuk(suzluğ)u” üzerinden nasıl okuyabiliriz? *Cinayet ekonomisine katkıda bulunan bir hukuk anlayışından nasıl kurtulabiliriz? *Diyarbakır Cezaevi gerçeği üzerinden Kürt Sorununu nasıl konuşulabiliriz? *Bölünme korkusunu nasıl yeneriz? *Kürt Sorunu aynı zamanda neden bir Türkiye sorunudur?
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
36 Ayrım
120,20 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
AÖF Medya Ve İletişim Bölümü İnternet Yayıncılığı Dersi Çıkmış Sorularıdır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Öğretim Üyeleri
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
42 Ayrım
532,90 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) İş Hukuku Dersidir.

Sayfalar