En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39949 sonuçtan 38711 - 38720 arası görüntüleniyor.
Azer Yaran
metin - Türkçe
2 Ayrım
420,16 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küller içinde doğruldum, adımlarım toprağı duymuyor, toprak duymuyor adımlarımı, bulutlar küf çilleriyle göğe işliyor, karanlık akışta su düşmüş, kanlı kazılarla alabora olmuş yer, gökte ölü yüzlerinden kurulu piramitler, küller içinde doğruldum. Yürüdüm, 'ben' yok - biteviye yıkılmak, ağrıdan bir boşluk, usun kesilmiş eli, acunda saçmalık - tüm sancıya sıvanmış, levhadan düşürülmüş tende sürüdüm canı ruhun yordamıyla yokladım yaralarımı - yürüdüm.
Osman Can, İhsan Çakmak
metin - Türkçe
1 Ayrım
11,12 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kitabımızın konusu ; İşveren yanında belli bir süre çalıştığı halde ferdi işçilik alacak ve hakları ödenmeden iş sözleşmesi haksız olarak işveren tarafından feshedilmiş veya çeşitli nedenlerle işçinin kendisi tarafından hizmet akdi, haklı yada haksız şekilde sona erdirilmiş durumlarda işçilerin işverenler aleyhine açacakları yedi kalem işçilik alacaklarından kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, senelik izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve işçiye ödenmemiş aylık ücretler, bazen de işveren tarafından işçi aleyhine açılan alacak ve tazminat davalarıdır.
Ümit Şahin
metin - Türkçe
1 Ayrım
670,50 KB
Eser Alt Türü: İş Yönetimi
Görüntülenme Sayısı: 4
Hüseyin Hatemi
metin - Türkçe
1 Ayrım
354,50 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 4
Recep Akçan
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,39 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Devletin önemli görevlerinden birisi de yargı yetkisidir. Uyuşmazlık içerisinde bulunan kişiler devletin yargı mercilerine başvurarak, "adaletli bir karar" elde etmeyi amaçlarlar. Mahkemelerin usul kurallarına uygun bir şekilde yargılamayı sonuçlandırmaları gerekir. Mahkemeler yanında, bazı uyuşmazlıkların çözümünde yetkili olan hakem yargılamasında da bazı kural ve ilkeler doğrultusunda karar verilmesi gerekir. Aksi halde, mahkeme ve hakem kararlarının bozulması gerekecektir.
Salter Uçar
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,92 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Bu eser altı ayrı kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta, adi (yalın) ortaklığın kurulması, ortaklığın faaliyeti ve sona ermesiyle, tasfiye işinin mahkemece nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. İkinci kitapta, kollektif ortaklığın kurulması, faaliyetleri, ortaklar arası ilişkiler ile, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma koşulları ve sonuçta, ortaklığın dağılma sebepleri ve tasfiyeye girmesiyle, göreve başlıyacak tasfiye memurlarının hak ve ödevleri ve yapacağı işler ve ortaklığın sicilden silinmesi incelenmiştir. Üçüncü kitapta, nadir olarak benimsenen, adi komandit ortakların kurulması, işlevi ve dağılma sebepleri ile tasfiyesi üzerinde durulmuştur. Dördüncü kitapta ise, ticari hayatta çok büyük önemi olan Anonim ortaklıkların kuruluşu, işlevi ile organları ve ortakların çıkma ve çıkarılmaları ile dağılma sebepleri yanında, tasfiye memurlarının tayin ve azilleriyle, hak ve ödevleri işlenmiş ve ortaklığın sicilden silinme merasimi irdelenmiştir. Beşinci kitapta, yine anonim ortaklık kadar önemle olan ve belki de daha fazla revaç gören, limited ortaklıkların kurulması, faaliyeti ile ortakların durumu ve çıkarılmaları ve neticede dağılma nedenleri tek tek incelenerek, tasfiye sorunu ve görevlileri hakkında geniş izahat verilerek, konuya ilişkin Yargıtay uygulamalarına değinilmiştir. Nihayet altıncı ve sonuncu kitapta, ise kooperatif ortaklıkların dağılma nedenleri ve tasfiyeye geçme merasimi incelenmiş ve diğer ortaklıklara yollama yapılarak, kitabın hacmi daraltılmıştır. Söylememiz gereken diğer önemli bir noktada da, bir yazar gibi hareket etmekten ziyade uygulamacı gözüyle bakılmamız gerektiğidir. Ayrıca bu yolda gayret göstermek istediğimizden, her türlü eleştirileri yardım olarak değerlendirerek peşinen kabul ediyoruz.
Yekta Güngör Özden
metin - Türkçe
1 Ayrım
619,00 KB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
TALİH UYAR
metin - Türkçe
3 Ayrım
6,19 MB
Eser Alt Türü: Ders
Görüntülenme Sayısı: 4
metin - Türkçe
1 Ayrım
117,00 KB
Eser Alt Türü: Makale
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Tanzimat dönemi 1839 1 - Gülhane Hattı 2- Islâhat Fermanı 3- Abdülaziz tarafından cülusunu müteakip sadarete gönderilen hat 4. Fermanı Adalet

Sayfalar