En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39951 sonuçtan 38741 - 38750 arası görüntüleniyor.
metin - Türkçe
1 Ayrım
292,50 KB
Görüntülenme Sayısı: 4
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU
metin - Türkçe
1 Ayrım
710,00 KB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
ÖNSÖZ Spor Hukukunun her geçen yıl çok önemli gelişmeler yaşadığı ve doğan çeşitli sorunların çözümü için uygulamacıların yoğun faaliyet içinde olduğu, herkesin görüp bildiği bir gerçektir. TMOK Spor Hukuku Komisyonu olarak, bizde bu tür gelişmeleri yakinen takip etmekte ve çeşitli sorunların çözümü için her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu kere de, spor hukukunun son zamanlarda ki bazı önemli sorunlarını ele alarak kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduk ve 2008 yılı sonlarında yaptığımız ilk sempozyumun devamı niteliğinde bu ikinci sempozyumu düzenleme kararı aldık. Bu ikinci sempozyumu düzenleme düşüncemiz başta TMOK Başkanı Togay BAYATLI olmak üzere tüm Yönetim Kurulunun olumlu görüşleri ile ortaya çıktı. Konuşmacılarımızı tespit ettik, mutabakat sağladık ve geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda ki tebliğler ve sonunda yapılan tartışmalar ise gerçekten üst seviyede idi. Katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Ancak tebliğlerin temini, bazı konuşmaların deşifresi ve kitabın basıma hazırlanması biraz uzun sürdü. Dolayısı ile kitabin sizlerin bilgi ve değerlendirmesine sunulması için yapılan çalışmalar 3-3,5 ayımızı aldı. O nedenle bizleri mazur göreceğinize içtenlikle inanıyorum. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde ve sonuçta bu kitabın basılmasında bizlere büyük destek veren Sayın Başkan Togay BAYATLI'ya ve tüm Yönetim Kurulu'na şükranlarımı sunuyor, özverili çalışmaları nedeniyle profesyonel kadroya da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 10 Mayıs 2010 Av. Türker ARSLAN TMOK Başkan Yardımcısı ve Spor Hukuku Komisyonu Başkanı
Ejder Yılmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
10,74 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
HUKUK REHBERİ (ADLÎ YAZI ve YAZIŞMA USULLERİ) Dilekçeler - Adli Yazışmalar - Kararlar - İlânlar İcra İflâs Uygulaması - Noterlik İşlemleri - Sözleşmeler
Ejder Yılmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
10,09 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Hukuk yaşantımızın bir kısmını oluşturan adalet işleri, “yazılar” üzerine kurulmuştur. Hak arayanlar, adlî organlara genellikle bir dilekçe ile başvururlar; kendilerini savunanlar da öyle. Yapılan yazılı başvurular üzerine başlayan yargılama süreci baştan sona tutanaklara geçirilerek belgelenir; başka yerlerle yapılan iletişim de yazışmalarla olur. Yargılama süreci sonucunda mahkemenin vardığı sonuç, karar şeklinde yazıya dökülür. Yargılama usulleri, özellikleri gereği, Roma Hukukundaki kadar olmamakla birlikte, bugün de bazı biçimlere (formlara) bağlı olmaya devam etmekte ve biçimlere uymama bazı yaptırımları ortaya çıkarmaktadır. Hukukçu her şeyden önce bu biçimleri bilmek ve uygulamak zorundadır. Yargılama usulleri, hukuk fakültesi ders programlarının en önemli parçalarından biridir. Buna karşılık adlî yazı ve yazışma ise, ülkemizdeki hukuk fakültelerinde çok eski yıllarda ders programlarında iken, her nedense sonraları programdan çıkartılan ve son zamanlarda bu satırların yazarının da önerisiyle yeniden öğretilmeye başlanan bir konudur...(Önsöz'den) Bu ders kitabının amacı, adlî yazı ve yazışmalar için yalnızca bir anahtar oluşturmaktır. Daha ayrıntılı örnekler için, uygulamacıların kullandığı kitaplar vardır[1]. Kitabın konu başlıkları Dilekçeler Adli Yazışma Adlî (Yargısal) Kararlar İlânlar İcra ve İflâs Örnekleri Noter Örnekleri Sözleşme Örnekleri
Ejder Yılmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
7,25 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
HUKUK REHBERİ (ADLÎ YAZI ve YAZIŞMA USULLERİ) Dilekçeler - Adli Yazışmalar - Kararlar - İlânlar İcra İflâs Uygulaması - Noterlik İşlemleri - Sözleşmeler
İbrahim Refik
metin - Türkçe
1 Ayrım
544,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
"Destansı Hüzün", kendine has ulvî bir hayat felsefesini insanlığa kabul ettiren Osmanlı Kerim Devleti'nin son döneminden seçilen bazı satır başlarının hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da ibretli destansı macerasından ibaret. Bir mütefekkirimizin, "İnsan, tarihin hoş ve lâtif sahifelerinin yanında, biraz da korkunç ve ürperten sahifelerini okumalıdır ki, gereken tenbihi alabilsin. Yoksa o, düşüncelerinde hep çocukluğa takılıp kalabilir" dediği gibi, "Destansı Hüzün"de, millet olarak hatalarımızı, noksanlıklarımızı, hırslarımızı, kendimizi aşamayışımızı ve bunların neticesinde de guruba yüz tutuşumuzu gözler önüne sererek sizlere o dönemi ibret penceresinden seyrettirmek istedik.
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,97 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Borçlar Kanunu'nun İlgili Hükümleri Devlet İhale Kanunu Bayırdırlık İşleri Genel Şartnamesi Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Yapım İşleri Genel Şartnamesi İmar Kanunu'nun İlgili Hükümleri
SIR OLAF CAROE
metin - Türkçe
1 Ayrım
615,50 KB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Dursun Karaman
metin - Türkçe
2 Ayrım
3,72 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kitap, teknik bir konu olan kadastro davalarına ilişkin kısa ve öz bilgiyi vererek uygulamacıları sonuca götürecek doğru bilgiyi sunmayı hedeflemektedir. Kitap hazırlanırken uygulamada sıklıkla rastlanan sorunlu alanlar tespit edilmiş ve bu konulara ilişkin sorun çözücü örnek Yargıtay kararları seçilmiştir. İlk baskısı 2001 yılında yapılan ve dördüncü baskısına ulaşan çalışma, bu güne kadar ki yasal değişiklikleri ve en son Yargıtay içtihatlarını da içerecek şekilde kadastro davalarının başından sonuna kadar örnek keşif tutanağı, bilirkişi rapor ve krokisi ile mahkeme kararları da dahil uygulamada karşılaşılabilecek konu ve sorunları çözümleyebilmek için başta uygulayıcılar olan Hakim, Avukat ve davası olan herkese kaynak yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Konu Başlıkları Görev–Yetki, Usûl ve Delillerin Değerlendirilmesi, Keşfe Hazırlık, Keşif, Örnek Tutanak ve Bilirkişi Raporları, Zilyetlik, Taksim, İmar–İhya, Kamu Malları, Miktar Fazlası, Ortak Sınır, Muhdesat Tapu Kayıtlarının Geçerliliği ve Uygulaması Usûlü Kazanılmış Hak, Kesin Hüküm, Yasa Yolları, İlâmların İnfazı, Vekalet Ücreti Orman Kadastrosu, Orman Sınırı Dışına Çıkarma (2–B) Yaklaşık 2000 Adet Geneli Özet Yargıtay İçtihatları Eski Yıllara Ait Takvim Kadastro Yasası Tapudaki Bazı Kelimelerin Anlamları
Zeynel Parmaksız
metin - Türkçe
1 Ayrım
260,00 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4

Sayfalar