En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39561 sonuçtan 38771 - 38780 arası görüntüleniyor.
Ümit Özecil
metin - Türkçe
1 Ayrım
255,50 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Ümit Kardaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
818,00 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küreselleşme, ulus-üstü bir bütünleşme süreci: Üniter devlet bir yandan ulus-altı düzeyde bölgeselleşirken diğer yandan ulus-üstü düzeyde bütünleşmeye doğru gidiyor. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor, bağlantılar karmaşık hale geliyor. Böylece bölgeselleşme ve küreselleşme ilişkisi, üniter devletin biçim değiştirmesine yol açıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken öte yandan ulusal ve uluslararası güçlerin, süreçlerin yarattığı sorunlar da yakıcı şekilde ortada duruyor. Hem ulus-devlette hem de uluslararası sistemde bir demokrasi ve hukuk krizine yol açan bu durum demokratik değerlere dayalı, hukukun üstünlüğünün herkes tarafından kabul edildiği bir dünya düzeninin inşası konusunda düşünmeyi ve tartışmayı zorunlu hale getirmiş durumda. Ümit Kardaş, uluslararası sistemde ve Türkiye’de var olan demokrasi ve yargı krizini ele alan yazılarında tüm bu düzlemler üzerinden hareket ediyor. Büyük kısmı hem dünyayı hem Türkiye’yi yeniden ve doğru anlamlandırmak için mutlaka yüzleşilmesi gereken zihin açıcı sorular soruyor, çözüm önerileri ortaya koyuyor. Sözünü demokrasi, insan hakları ve hukuk “içinden” söyleyen, var olan çarpıklıklara dikkat çeken bir çalışma...
Kamran İnan
metin - Türkçe
1 Ayrım
506,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Henüz kaideleri ve sınırları belirli olmayan yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Bu yeni dünyada Türkiye'nin de yeri ve ufku değişiyor. Peki, Türkiye bu değişmelerin neresinde? Bu kitapta 20. yüzyıl Türkiye'sinde devlet idaresinin işleyişini ele alan yazar'ın politikacı kimliğine uygun olarak,bir sohbet uslubu içerisindeki anlatımını ilgi ile okuyacaksınız.
Sami Derinturna
metin - Türkçe
2 Ayrım
238,16 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Bernard Ryan Jr.
metin - Türkçe
1 Ayrım
572,00 KB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Çocuğum Okula Başlıyor adlı bu kitap, okul öncesi dönemdeki çocuğun duygusal ve fiziksel yapısını anlatırken, anne-babaların da çocuğun kendi benliğini kazanmasında nasıl bir "çözüm merkezi" olabileceklerini gösteriyor. Okuyucuya; anaokulunda tipik bir günün nasıl geçtiğini, okul programını, yapılan aktivitelerin amacını, matematik gibi temel konularla çocuğun nasıl tanıştırılabileceğini anlatıyor. İçerdiği faydalı bilgilerle ve okunması kolay tarzıyla Çocuğum Okula Başlıyor; çocuğunuzun ev dışındaki dünyaya ilk adım atmasında ebeveyn olarak yaşadığınız endişenin azalmasına yardımcı olacaktır.
Yaşar Miraç
metin - Türkçe
1 Ayrım
102,00 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Şeref Gözübüyük
metin - Türkçe
1 Ayrım
3,27 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
İzzet Karataş
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,34 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Elinizdeki kitap, 2004 ve 2009 yıllarında ilk ve ikinci baskısı yapılan -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli yapıtın üçüncü baskısıdır. Türk Borçlar Kanunu m. 470de yapılan tanıma göre -Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir berdel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir-. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere eser sözleşmesi, günlük hayatımızda her an karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Örneğin; bir boya-badana yaptırma işi, eser sözleşmesine konu teşkil edeceği gibi, terziye elbise diktirmek veya arsa payı karşılığı inşaat yapım işi de eser sözleşmesinin konusunu teşkil eder. Kitabın ikinci baskısından sonra, Borçlar Kanununda önemli değişiklikler yapılmış, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolaysıyla -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli kitabın, yeni Türk Borçlar Kanununa uygun düzenlenmesi, hayatiyetini bu şekilde devam ettirmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu vesile ile mevcut kitabın yeniden gözden geçirilerek okuyucuya sunulması fırsatı da elde edilmiştir. Fakat üçüncü baskıda da kitabın anlatım düzeninde değişiklik yapılmamış, eser sözleşmeleri kuruluşundan başlanarak, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, bu arada vazgeçilmez yan konularıyla (özellikle ceza koşulu ile) birlikte incelenmiştir.
Efrail AYDEMİR
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,27 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kitabın Konu Başlıkları Eser Sözleşmesi Bağlamında İnşaat Hukuku İnşaatla İlgili Özel Sistemler (Kat Karşılığı İnşaat; Yap – İşle t– Devret Modeli ve Diğer Sistemler) Yapım Sözleşmesinde Hak ve Yükümlülükler (Konu ve Kapsam – Taraflar – Şekil – Süre – Bedel – Sözleşmeye Aykırılık – Ayıp Hali… )Sözleşmenin Uygulanması (İşyer i– Projeler – Araç – Gereç Sağlama – Teslim ve Kabul ile Sonuçları…) Yapım Sözleşmesiyle Bağlantılı Konular (Nama ifa – Ceza koşulu – Güvence – Alacağın Devri…) Yapım Sözleşmesinin Sona Erme Halleri – Direnim – Seçimlik Haklar – Bozma ve Dönme Suretiyle Sözleşmenin Feshi – Haksız Fesihte Sorumluluk… Yapım Sözleşmesine Aykırılıktan Doğan Zararlar (Olumlu ve Olumsuz Zararlar ile İstenebilme Koşulları) Yapıdan Dolayı Verilen Zararlar ve İlgililerin Sorumluluk Durumu Yapımla İlgili Diğer Özel Düzenlemeler (İmarla İlgili Düzenlemeler– Kamu Yapımlarıyla İlgili Düzenlemeler)
Şeref YILMAZ
metin - Türkçe
1 Ayrım
60,50 KB
Eser Alt Türü: Masal
Görüntülenme Sayısı: 4

Sayfalar