En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 42823 sonuçtan 38821 - 38830 arası görüntüleniyor.
Deniş Mcquail, Sven Windahl
metin - Türkçe
1 Ayrım
877,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İletişim
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi süreci olarak düşünülüyordu; ancak günümüzde temel model konusunda yaşanan değişimler, kitle iletişiminin toplumdaki konumundan ve kurumsal karmaşıklığından kaynaklanan farklı niteliklerini göz önüne almayı zorunlu kılıyor. Kitle iletişim modellerinin değişen yapısını görerek, kültürel, yorumlayıcı, eleştirel yaklaşımlar uygulayarak, bazı yeni ve güncel konuları da içerecek şekilde hazırlanan ve daha önce Kitle İletişim Modelleri adıyla basılan bu kitap, iletişim ve sosyal bilimler öğrencileri kadar, bu alanda çalışanlar için de yararlı bir başvuru kitabı olacaktır. Kitle İletişim Modelleri şu konuları inceliyor: * Kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etki süreçleri * Toplum ve kültür * İzleyici ve kitle iletişim araçlarının alınması üzerine araştırmalar * Medya kuruluşları ve bunların seçme yöntemleri * Planlanmış kitle iletişim araçları kampanyaları ve halkla ilişkiler * Yeni elektronik kitle iletişim araçları ve bilgi toplumu * Uluslararası İletişim
Diana Uther, Sue Cairns, Moira Pieterse, Robin Treloar
metin - Türkçe
1 Ayrım
163,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Aile
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Küçük Adımlar gelişimsel geriliği olan küçük çocuklara yönelik bir erken eğitim programıdır. Hedefi anne-babanın ev ortamında çocuğunun gelişiminde etkin rol almasını sağlayacak bilgileri sunmak olan 8 kitaplık bir settir.
Douglas B. Holt
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,27 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: ekonomi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Douglas B. Holt, ikon markaların ürünlere değil kültüre odaklı inşa edildiği görüşünden yola çıkarak kaleme aldığı İkon Markalar'da, pazarlamacılar ve yöneticiler için, şirketlerin kimlik markaları yaratma girişimlerinde çoğunlukla başarılı olmayan geleneksel markalaşma stratejilerine bir alternatif sunmaktadır. Holt'a göre ikon marklarla yarış halinde olan daha küçük markaların sadece kültürel amaca hizmet eden yeni düzenlemeler oluşturmaları gerekmektedir. Holt, Snapple, Mountain Dew, Budweiser, ESPN, Corona gibi markalardan örnek vererek daha önce hiç sorulmamış sorulara cevaplar arar: - Kültürel bozulmalar yeni markalar için fırsatlar yaratırken var olan markalar için nasıl tehlike arz ederler? - Tutarlılık bir marka için nasıl ölümcül olabilir? - Yeni trendler neden bir ikon marka yaratamazlar? - Markanın müşterilerinin çoğunluğuyla ilgilenmek markanın değerine neden zarar verir? - Yöneticilerin markalar hakkındaki mevcut fikirleri kazançlı kültürel fırsatlar yaratmada nasıl kör edici olabilir?
metin - Türkçe
1 Ayrım
324,50 KB
Eser Türü: Makale
Eser Alt Türü: Toplum
Görüntülenme Sayısı: 7
metin - Türkçe
1 Ayrım
400,50 KB
Eser Türü: Makale
Eser Alt Türü: Toplum
Görüntülenme Sayısı: 7
metin - Türkçe
1 Ayrım
1020,50 KB
Eser Türü: Makale
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Görüntülenme Sayısı: 7
Ali Okusal
metin - Türkçe
1 Ayrım
382,50 KB
Eser Türü: Makale
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 7
Serdar Aydın
metin - Türkçe
1 Ayrım
156,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 7
İhsan Süreyya Sırma
metin - Türkçe
1 Ayrım
848,00 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 7
Mualla Öncel, Nami Çağan
metin - Türkçe
1 Ayrım
469,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 7

Sayfalar