En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 40908 sonuçtan 38821 - 38830 arası görüntüleniyor.
Victor Pelevin
metin
2 Ayrım
504,99 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 5
Luis Sepulveda
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
37,30 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Küçük bir çocuk olan Maks ile kedi Miks’in yolları bir kestane ağacının dallarında kesişti, bir daha da birbirlerinden ayrılmadılar. Fakat bir gün, Miks’in gözleri görmez oldu ve artık zamanının tümünü evde geçirmeye başladı. Evde yalnız olduğu bir gün, beklenmedik bir misafirin kapısını çalmasıyla her şey değişti. Miks, bu küçük misafirine bir isim vererek onun hayattaki en büyük dileğini gerçekleştirdi. Küçük misafiri de gözlerini Miks’e ödünç verdi ve Miks artık dünyayı küçümen arkadaşının gözleriyle görmeye başladı. Bu sıradışı dostluk ikisini de çok mutlu ediyordu, çünkü şunu çok iyi biliyorlardı: “Gerçek arkadaşlar sahip oldukları en güzel şeyleri paylaşırlar.”
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Öğretim Üyeleri
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
42 Ayrım
532,90 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) İş Hukuku Dersidir.
Gazi Bayram Ünal
- Türkçe
45 Ayrım
286,49 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 5
Prof. Dr. Şahin AKINCI
metin - Türkçe
2 Ayrım
3,04 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK İle MUKAYESELİ ROMA BORÇLAR HUKUKU
insan sesi mp3
3 Ayrım
31,89 MB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 5
Kate McMullan
metin - Türkçe
4 Ayrım
6,48 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Okulun yanındaki ormanda garip şeyler oluyordu. Aniden ortaya çıkan bir dev, Wiglaf’ın sevgili ejderhası Kurtçuk’u kaçırmıştı! Şimdi ejderha avcısı olmak yerine, ejderha kurtarıcısı olmak gerekiyordu. Karşılarındaki sorunun pek de küçük olduğu söylenemezdi...
Mehmed Yazıcıoğlu
metin - Türkçe
3 Ayrım
17,94 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Muhammediye'nin asıl metnini, devrinin dil hususiyetlerine göre tespit etmemize rağmen kelimeleri, mümkün ol- duğu nispette bugünkü telâffuzla vermemiz mahzurlu gö rülse bile bu eserin, ileride İlmî tab’ını ve sadeleştirilmiş nüshasını da neşretmeyi, ümit ettiğimiz için mukayese imkânı vereceğinden bu hususiyet, bilâkis faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bu yüzden ve eserin hacimli oluşuyla, nihayet şahsî kusurlarımız dolayısıyla tespit olunacak hataların tashihini, tavz\hini ve bağışlanmamızı niyaz ederken her zaman teşvik, alâka ve yardımlarını esirgemeyen muhterem ve her biri sahalarında mütebahhir hocalarım Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan'a, Prof. Dr. Ahmed Caferoğlu'ya, Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil’e minnet ve şükranlarımı arz ile ilim ve himmetlerini bezleden kıymetli genç âlimlerimizden muhterem Ali îhsan Yurt Beyefendiye, sayın Dr. Suad Yıldırımca ve Ter- cüman müntesiplerine teşekkürü bir borç bilirim. Dr. Âmil Çelebioğlu
Mehmed Yazıcıoğlu
metin - Türkçe
2 Ayrım
7,05 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Muhammediye'nin asıl metnini, devrinin dil hususiyetlerine göre tespit etmemize rağmen kelimeleri, mümkün ol- duğu nispette bugünkü telâffuzla vermemiz mahzurlu gö rülse bile bu eserin, ileride İlmî tab’ını ve sadeleştirilmiş nüshasını da neşretmeyi, ümit ettiğimiz için mukayese imkânı vereceğinden bu hususiyet, bilâkis faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bu yüzden ve eserin hacimli oluşuyla, nihayet şahsî kusurlarımız dolayısıyla tespit olunacak hataların tashihini, tavz\hini ve bağışlanmamızı niyaz ederken her zaman teşvik, alâka ve yardımlarını esirgemeyen muhterem ve her biri sahalarında mütebahhir hocalarım Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan'a, Prof. Dr. Ahmed Caferoğlu'ya, Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil’e minnet ve şükranlarımı arz ile ilim ve himmetlerini bezleden kıymetli genç âlimlerimizden muhterem Ali îhsan Yurt Beyefendiye, sayın Dr. Suad Yıldırımca ve Ter- cüman müntesiplerine teşekkürü bir borç bilirim. Dr. Âmil Çelebioğlu
Mehmed Yazıcıoğlu
metin - Türkçe
3 Ayrım
16,40 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Muhammediye'nin asıl metnini, devrinin dil hususiyetlerine göre tespit etmemize rağmen kelimeleri, mümkün ol- duğu nispette bugünkü telâffuzla vermemiz mahzurlu gö rülse bile bu eserin, ileride İlmî tab’ını ve sadeleştirilmiş nüshasını da neşretmeyi, ümit ettiğimiz için mukayese imkânı vereceğinden bu hususiyet, bilâkis faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bu yüzden ve eserin hacimli oluşuyla, nihayet şahsî kusurlarımız dolayısıyla tespit olunacak hataların tashihini, tavz\hini ve bağışlanmamızı niyaz ederken her zaman teşvik, alâka ve yardımlarını esirgemeyen muhterem ve her biri sahalarında mütebahhir hocalarım Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan'a, Prof. Dr. Ahmed Caferoğlu'ya, Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil’e minnet ve şükranlarımı arz ile ilim ve himmetlerini bezleden kıymetli genç âlimlerimizden muhterem Ali îhsan Yurt Beyefendiye, sayın Dr. Suad Yıldırımca ve Ter- cüman müntesiplerine teşekkürü bir borç bilirim. Dr. Âmil Çelebioğlu

Sayfalar