En Son Eklenenler

Toplam 29399 sonuçtan 1 - 10 arası görüntüleniyor.
 • J. M. Newsome
  insan sesi mp3 - İngilizce
  14 Ayrım
  171,64 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Hikaye
  Seslendiren : Süheyla Şeker
 • Fuzuli
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  134,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Siyasi Tarih
  Konusu:
  Elinizdeki kitap Fuzuli’nin dini, tarihi nitelikte sayılabilecek bir eseridir. Kitap Adem Aleyhisselam’dan bu yana insanlık tarihinde Allah yolunda yürüyen peygamberlerin gördüğü zulüm ve işkenceyi, eziyeti konu edinmekle beraber asıl konu Hazreti Peygamber’in damadı Ali b. Ebi Talib’in ve evlatlarının, torunlarının uğradığı işkencelerdir. Hazreti Hüseyin zulüm gören ermişler kafilesinin en son mazlumudur.
 • Nasuh Mahruki
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  684,57 KB
  Eser Türü: Kitap
  Konusu:
  Sovyet Asya(nın en yüksek -7.000 metrenimn üzerinde beş dağına tırmanarak "Kar Leoparı" ünvanını alan ve Everest'e çıkan ilk Türk dağcısının, Tien-Shan dağlarındaki "iç" yolculugunun öyküsü... Kendisini bir doğa sporcusu ve aşığı olarak tanımlayan, mağaraların derinliklerinden yüksek doruklara uzanan sessiz, alkışsız yarışmasında hem yeryüzünü, hem içyüzünü alışılmadık açılardan görmeyi deneyen Nasuh Mahruki'den bir "yüksek irtifa" günlüğü.
 • Ahmet Şerif İzgören
  insan sesi mp3 - Türkçe
  29 Ayrım
  357,96 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
  Seslendiren : Mehmet Atay
  Konusu:
  Biriyle ilişkim var, fakat onunla evlenip evlenmemek konusunda kararsızım. Beni çok kıskanıyor. Birkaç kere şiddet de uyguladı. Kavgacı. Ayrıca bana hiç güveni yok. Bir gün beni eve bıraktıktan iki saat sonra telefon açtı, amacı benim evde olup olmadığımı anlamaktı. Bir sabah onu kapımın önünde uyurken buldum. Ayrıca çok asabi; bu da kararsızlığımı arttırıyor. En ufak bir şeyden parlayabiliyor. Aslında düşünüyorum da beni sevdiğini gösteren hiçbir şey yapmıyor, niye onunla birlikteyim ki? Evet doğruyu söylemek gerekirse, yanlış kişiyle birlikteyim. Evet kararımı verdim. Neyse Kathy umarım sen iyisindir!!
 • Mustafa Erdoğan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  901,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Politika
  Konusu:
  Bu kitapta 28 Şubat Süreci olarak bilinen döneme tanıklık ederken, siyasette, medyada, akademyada ve toplumun diğer kesimlerinde ortaya çıkan, buyruk almaya hazır, uysal, hatta dalkavukça tutumların bir askeri vesayet rejimini nasıl besleyip büyüttüğünü anlamaya yardım edecek birçok malzemeyi de okuyucunun dikkatine sunuyor.
 • Halil Günenç
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  341,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: İslam
  Konusu:
  Resulü Ekrem her Müslümanın ruhuna hazır bir gıda olsun diye Hadislerinden en az kırk tanesinin ezberlenmesi için emir buyurmuş ve bunu yapan kimse için büyük mükafatlar müjdelenmiştir. Bir Hadiste buyuruluyor ki: Her kim ümmetim için diniyle ilgi kırk hadis ezberlerse Allah onu alimlerle haşredecektir. Diğer bir hadiste de: Her kim ümmetim için diniyle ilgili kırk hadis ezberlerse kıyamet günü hem şefaatçi hem lehine şahid olurum buyurulmaktadır. Bunun için pek çok alim, züht, cihad, terbiye gibi, çeşitli mevzulara dair kırk hadis tertip etmişlerdir. Fatat Fatiha nasıl Kur'an-ı Kerim'in tüm manasını ihtiva ediyor ve onun bir fihristi hükmünde ise, İmam Nevevi de Peygamberimizin tüm hadislerinin genel bir fihristi ve özeti hükmünde bulunan bu Kırk Hadisi bir raya getirmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ben de bu kıymetli Hadisleri, Türkçeye çevirip açıklamasını yaptım. Bu açıklamalarda zamanın pek çok hastalıklarına temas edip Kur'an ve Sünnet-i Seniye eczanesinde mevcut ilaçlara işaret ettim. Bu hususta kardeşlerime az da olsa yardım edebilmişsem benim için büyük bir saadettir.
 • İhsan Süreyya Sırma
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  299,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Konusu:
  Abbasiler, İslam Tarihi içinde uzun bir dönemi kapsadığı gibi, cereyan eden hadiseler açısından da oldukça büyük bir önemi haizdir. Abbasoğullarının İslam devlet başkanlığını Emevilerin elinden almaları fazla bir şey değiştirmedi. Saltanat kanunları olduğu gibi uygulandı, genellikle Saltanat iktidarının bekası ön planda tutuldu. Oysa ki bir Devlete karşı çıkılıp iktidara talip olunduğunda ilke olarak, mevcut iktidarın iyi olmadığı, yerine geçecek olan iktidarın ise gereği gibi hareket ederek, Devlet'in kaybolmuş itibarını iade edeceği esasına dayanması iktiza eder. Ne ki, Abbasilerin gelmesiyle bunların hiçbir olmadığı gibi, saltanat hegemonyası sürüp gitti.
 • George Soros
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,42 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Felsefe
  Konusu:
  "Dünyada kapitalizmin zaferinden bahsedebiliriz; fakat demokrasinin zaferinden henüz değil. Bugün dünyada hakim olan politik ve ekonomik koşullar arasında ciddi uyumsuzluklar vardır. Küresel bir ekonomimiz var; fakat politik düzenlemeler hala sıkı bir şekilde devletin egemenliğine dayandırılmaktadır. Küresel toplumun ihtiyaçları devletlerin egemenliği ile nasıl uzlaştırılabilir? Günümüzde karşılaştığımız can alıcı problem budur." Peki bir açık toplumun özgül koşullarına nasıl sahip olabiliriz? - Düzenli, serbest ve adil seçimler; - Özgür ve çoğulcu medya; - Bağımsız yargının koruduğu bir hukuk düzeni; - Azınlık haklarının anayasal güvence altında olması; - Mülkiyet haklarını gözeten, dezavantajlı kesimlere sosyal güvenlik şemsiyesi ve fırsatlar sağlayan bir piyasa ekonomisi; - Çatışmaların barışçıl çözüme kavuşturulması konusunda kararlılık; - Yolsuzlukları engellemeye yönelik işleyen bir yasal düzen" "Bu ilkeler çerçevesinde, bu kitabı hayatımın eseri olarak düşünüyorum ve yaşadığım sürece üzerinde çalışmaya devam edeceğim."
 • Gani Müjde
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  352,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Mizah
  Konusu:
  Bu kasetin, pordon kitabın hazırlanması sırasında bana büyük destek veren ve "defol ulan, ben bu kitabı basmam. Git hangi yayınevinde bastırırsan bastır" diyerek desteğini yüzlerce kez ifade eden Parantez Yayınları Editörü Sayın Metin Celal'e... Metin Celal ile ilgili çok çok özel dosyayı bana ulaştıran sayın gazeteci dostum Zemin Çöpçatan'a... Havva'yı bulduğu için Adem'e yazıyı bulduğu için Sümerler'e teşekkür ederim.
 • Ferzende Kaya
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Müzik
  Konusu:
  Ahmet Kaya şarkıcıydı. Çocuksuydu. Öfkeliydi. Yaralıydı. Ve hayatının son döneminde yağmurlarını tanımadığı şehirlerde yalnızdı. Dilini bilmediği bir şehirde, karısının ve kızının kolları arasında öldü. Çabucak öldü. Bir çocuk gibi öldü. Daha önce sürgünde ölenler gibi yalnızlığıyla parçalanarak öldü. Tanımadığı bir ülkenin topraklarına gömüldü. Artık bacağı kırık mangalını yakamayacak, dostlarıyla rakı içemeyecek, doğduğu toprakları bir daha göremeyecek. Bir daha şarkı söyleyemeyecek. Ah keşke şarkı söyleyebilseydim. Kürtçe bir şarkı söylerdim onun için. Yalnızlık üzerine bir şarkı, ölüm üzerine bir şarkı. "Şarkı söyleyen çocukları sevin" diye bir şarkı. "Ben öldüğümde kimse memleketimi sevmediğimi söylemesin" diye vasiyet eden birini anlatan bir şarkı. Kürtçe bir şarkı söylerdim onun için. Eğer şarkı söylemeyi bilseydim. O, şarkı söylemeyi biliyordu. (AHMET ALTAN)

Sayfalar