En Son Eklenenler

Toplam 28149 sonuçtan 11 - 20 arası görüntüleniyor.
 • Hüseyin Çukurluöz
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  328,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Derleme
 • Thomas Paine
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  455,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Konusu:
  "Amerikan iç savaşını durduran kitap!" İngiltere'den Amerika'ya gelen siyasal kuramcı ve yazar Thomas Paine, Ocak 1776'da Sağduyu [Common Sense] adlı 50 sayfalık bir kitapçık yayımladı. Üç ay içinde kitapçıktan 100 bin adet satıldı. Paine, soydan geçen krallık anlayışına saldırıyor ve bir tek dürüst adamın bile toplum için gelmiş geçmiş tüm taçlı zorbalardan daha değerli olduğunu söylüyordu. Ona göre seçenekler, ya zorba bir krala ve yıpranmış bir hükümete sürekli boyun eğmek ya da kendi kendisine yeterli ve bağımsız bir cumhuriyet olarak mutlu yaşamaktı. Tüm kolonilerde dağıtılan Sağduyu, iç barışın sağlanması ve bağımsızlık isteğinin somutlaşmasında yardımcı oldu.
 • Arif Müfid Mansel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Konusu:
  TÜRK TARİH KURUMU'NUN NOTU İÇİNDEKİLER RESİM, HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM EGE BÖLGESİ VE YUNANİSTAN'IN COĞRAFYA DURUMU EN ESKİ ÇAĞLARDAN ÜÇÜNCÜ BİNYIL SONUNA KADAR EGE DÜNYASI GİRİT YUNANİSTAN, EGE ADALARI VE ANADOLU İKİNCİ BİNYILDA EGE BÖLGESİ GİRİT YUNANİSTAN VE AKA'LAR YUNAN TARİHİNİN ORTA ÇAĞI DOR GÖÇLERİ VE SONUÇLARI YUNAN ORTA ÇAĞİNİN SOSYAL VE SİYASAL GELİŞİMİ DOR GÖÇÜNDEN SONRA YUNANİSTAN YUNAN ORTA ÇAĞİNİN EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞÎMİ YUNAN ORTA ÇAĞİNİN SONU : KOLONİLER KURULMASİ YUNAN TARİHÎNİN ARKAYİK ÇAĞI (M. ö. 7 nci - 6 ncı yüzyıllar) SİYASAL, SOSYAL VE EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER ARKAYİK ÇAĞDA YUNANİSTAN 7 NCİ VE 6 NCI YÜZYILLAR UYGARLIĞI YUNAN TARİHİNİN KLÂSİK ÇAĞI. (M. ö. 5 inci yüzyıl) PERS KİRALLİĞİ İYONYA İHTİLÂLİ VE ONU İZLEYEN OLAYLAR PERS HARPLERİ BEŞİNCİ YÜZYILDA SİCİLYA ATİNA'NİN ÜSTÜNLÜK DÖNEMİ (PENTEKONTAETİ) PELOPONNES HARBİ BEŞİNCİ YÜZYIL UYGARLIĞI YUNAN TARİHİNİN İKİNCİ KLÂSİKTÇAĞI (M. ö. 4 üncü yüzyıl) SPARTALl'LAR VE TEBAİLi'LARIN HEGEMONYASI MAKEDONYALILARIN HEGEMONYASI DÖRDÜNCÜ YÜZYİL UYGARLİĞİ HELLENİZM ÇAĞI (M. ö. 330 - 30) BÜYÜK İSKENDER DEVLETÎ HELLENİZM ÇAĞİ KİRALLİKLARİNİN TARİHİ HELLENİZM DEVLETLERİNİN TEŞKİLÂTİ, SİYASETİ, EKONOMİSİ VE SOSYAL DURUMU HELLENİZM KÜLTÜRÜ KRONOLOJİ CETVELİ KIRAL LİSTELERİ BİBLİYOGRAFYA
 • Nizam İpekçi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  21,30 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Hukuk
 • senai Demirci
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  340,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Sağlık
 • Feridun Bayram
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  731,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Eğitim
 • Taha Akyol
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,13 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Politika
  Konusu:
  Türklerin batıya yönelişleri, yüzlerce yıllık bir tarihsel sürece yayılmakla beraber, özellikle son iki yüz senede bambaşka bir niteliğe bürünmüştür. Bu iki yüz yıllık dönemde önceki fethetme karakterli yöneliş, yerini yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal gerilemelerle beraber daha kültürel karakterli bir "dahil olma tavrına" bırakmıştır. Cumhuriyet, her ne kadar Batılılarla mücadele edilerek kurulmuşsa da, rasyonel ve ilerici karakterinden dolayı o dönemde muasır medeniyeti temsili sebebiyle yine Batı’ya yönelmiştir. Bu yönelişin siyasi tarihimizde en önemli aşaması 1963 tarihli Ankara Antlaşması’yla başlayan Katma Protokol (1970) ve Gümrük Birliği Antlaşması’yla (1995) devam eden ve dönem dönem büyük badireler atlatan "Avrupa Birliği üyelik sürecidir." Meselenin önemine karşın, ele alınış tarzı çoğu zaman beklentileri karşılamaktan uzaktır. Özellikle bu konuda olumlu ya da olumsuz tavır takınan kesimlerin birkaç istisnai çalışma dışında- konuyu birçok yönüyle ele almada başarısız kaldıkları görülmektedir. Bu nedenle Taha Akyol’un olayların sıcaklığı içinde kaleme aldığı yazılardan oluşan bu çalışması daha da bir önem arz etmektedir. Çünkü yazar yılların gazetecilik deneyimine dayanarak Türkiye’nin yaklaşık kırk yıllık "Avrupa Birliği üyelik sürecini," tarihi, siyasi, hukuki, askeri, dini ve kültürel boyutlarıyla ele alıyor..
 • Alvin Toffler
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  396,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Felsefe
  Konusu:
  "Third Wave" ve "Future Shock" adlı kitaplarıyla global sistemlerin açmazlarını, muhtemel bunalımlarını çok çarpıcı biçimde ortaya koyan A. Toffler; özellikle doğu bloğunda yaşanan değişimlerden sonra bir "fütürist" yazar olarak egemen sistemler (kapitalist-sosyalist) üzerine geliştirdiği eleştirel görüşlerindeki isabetiyle haklı bir üne kavuştu. Eko-Spazm'da; yaşanan ve yaşanması olası ekonomik krizlerin, kapitalizmin alışageldiğimiz bunalımlarından çok farklı olduğu, temelde sistemin "yetmez"liğinden daha doğrudan bir ifadeyle "sonları" yaşıyor olmasından kaynaklandığı tezi öne sürülüyor.
 • metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Masal
  Konusu:
  Türk okuyucuların beğenisine sunduğumuz bu eser, Binbir Gece Masalları’ndan seçmeleri içeriyor. Bu seçmeler yapılırken masalların hem çocukların seviyesine uygun olmasına hem de her yaşta okuyucuya hitap etmesine dikkat edilmiştir. Ayrıca, metinlerde geçen şiir ve şarkı sözlerinin Arapça metindeki asılları yerine Türk edebiyatından örnekler konulmuştur. Yaptığımız bu küçük değişikliğin bir espri olarak hoşgörüyle karşılanacağını umuyoruz.
 • Ünal Er
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,81 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Hukuk
  Konusu:
  Elinizdeki kitabın hazırlanmasındaki öncelikli amaç; işletme, sağlık idaresi ve tıp gibi değişik alanlarda eğitim gören öğrencilere, Sağlık Hukuku derslerinde işlenecek konuları kapsayacak şekilde genel bilgileri içeren temel bir kaynak hazırlamak, böylece derslerin daha bilinçli ve verimli şekilde izlenmesine olanak sağlamaktır. Bir başka amaç, hukuk eğitimi almamış, ancak kamu kesiminde veya özel sektörde sağlık konusu ile ilgili bir işte çalışmakta olan ve/veya bu konulara ilgi duyan kişiler için, temel gereksinimleri karşılayacak, merak edilen bazı konularda genel hatlarıyla bilgi edinecekleri bir başvuru kitabını kullanıma sunmaktır. Öte yandan bu kitap hazırlanırken, hukuk eğitimi almış, ancak sağlık konusu ile doğrudan ilgilenmemiş kişilere de yararlı olunması için çaba gösterilmiştir. Diğer bir amaç da kitabın, hastalar ile hasta yakınları için bir genel kılavuz hizmeti görmesidir.

Sayfalar