En Son Eklenenler

Toplam 28146 sonuçtan 91 - 100 arası görüntüleniyor.
 • Metin Eloğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  252,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Şiir
  Konusu:
  Bu kitapta Metin Eloğlu'nun şu üç yapıtı yer alıyor. Dizin, Yumuşak G, Rüzgar Ekmek "Sezişi ve duyuşuyla doğruyu söyleyebilecek güçtekaç adam var. Metin Eloğlu bunlardan birisi. Onun hayatı ve çevresine verdiği şerefi anlamalı." (1959) - Sezer Tansuğ
 • Rayegan Kender
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,71 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Hukuk
  Konusu:
  Kitabın Konu Başlıkları Sigorta, önemi ve tarihi gelişimi Sigorta konusunda uluslararası kuruluşlar Sigorta hukuku Sigorta müesseseleri hukuku Sigorta şirketlerinin başka konuda çalışmamaları Sigorta şirketlerinin tacir fırsatı Sigorta şirketlerinin kontrolü Sigorta murakabe hukukunun bazı ekonomik hukuk alanları ile ilişkisi Sigorta aracıları Sigortacılık kanununda düzenlenen sigorta sözleşmesi hukukunda ilişkin kurumlar Sigorta sözleşmesi hukuku Sigorta Sözleşmesinin Tarifi, Akdi, Nevileri Ve Tâbi Olduğu Hükümler Sigorta Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti Sigorta Sözleşmelerinin Tasnifi Sigorta Sözleşmesinde İlgililer Sigorta Sözleşmesinin Değiştirilmesi Sigorta Sözleşmesinin Süresi Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri Sigorta Sözleşmesinin sona ermesi Sigortacılığın halefiyeti
 • Petek Kitamura
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  465,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tıp
  Konusu:
  Reiki, uygulayan kişinin ellerinden rahatsızlığı olan kişiye gönderilen, iyileştirici, şifa verici bir enerji çeşididir. Tatlı, ılımlı, yumuşak, şefkatli ve bir o kadarda emniyetli, güvenilir ve tehlikesizdir. Vücut içinde bulunan enerji akışını düzenlemek ve böylece bedenin kendisine şifa vermesini sağlamak Reiki'nin başlıca görevidir. Organları ve iç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici, hastalıkları başlangıcından itibaren tedavi edici, ağrıları, vücuttaki toksik maddeleri temizleyici bir uygulamadır. Kişilerin korku ve endişelerini, depresyonu, üzüntüyü yok eder, uygulanan kişide pozitif düşünceler oluşturur. Fiziksel veya ruhsal acıları, stres ve gerginliği geçirmek, kişiye ihtiyacı olan şifayı temin etmek Reiki'nin görevidir.
 • Gary Chapman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  620,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Aile
  Konusu:
  Evlilik Mevsim Profili eşinizin ve sizin evliliğinizde hangi mevsimi yaşadığınızı ortaya koyacaktır. Bu kitapla, Gary Chapman’ın stratejileri sayesinde ilişkinizde umudu yeniden geliştirmeyi, tatmin edici derin kökleri güçlendirmeyi ve evliliğinizde mutluluğu hakim kılmayı başaracaksınız. Yaz Yaz çiftleri derin bir bağlılığı, tatmini ve güvenlik duygusunu paylaşırlar. Bu kitap, yazın sağlamlığını ve mutluluğunu zaman zaman tehdit edebilecek geçmişe gömülmüş çatışmaları tanımlayıp çözmenizi sağlayacaktır. İilbahar İlkbahar, yeni başlangıçların, yeni yaşam kalıplarının, yeni dinleme tarzlarının ve yeni sevgi yaklaşımlarının mevsimidir. Ama ilkbahar çiftleri, arada bir karşılarına çıkabilecek beklenmedik huzursuzluklara karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Kış Kış, zorluklar demektir. Evlilik bu soğuk sessizlik ve acı rüzgârları mevsiminde çok daha zordur. Buzları eritmek ve daha ılık bir mevsime geçmek için umuda ihtiyacınız var. Sonbahar Sonbahar mevsimi, istenmeyen değişikliklerin ve rahatsız edici boşlukların ortaya çıktığı zamandır. Gary Chapman, ilkbahar ve yaz için olumlu tohumları nasıl ekeceğinizi, kışın soğuğuna kaymaktan nasıl korunacağınızı gösteriyor.
 • Kolektif
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  156,34 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Masal
  Konusu:
  Bilim adamı ve mütefekkir İbn Tufeyl tarafından 12. yüzyılda yazılan, doğu ve batı edebiyatında birçok esere ilham kaynağı olan; ıssız bir adada tek başına yaşamak zorunda kalarak, yavrusunu kaybetmiş ceylan tarafından büyütülen çocuğun heyecanlı hikâyesi.
 • Mahir Pekşen
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  457,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Aile
 • Will Kymlicka
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,75 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Kültür
  Konusu:
  Birkaç istisna dışında, yeryüzünde artık çokuluslu, çoketnikli, çokkültürlü, çokdilli olmayan ülke bulmak zordur. Bu çokluklar tekliğe evrilmek şöyle dursun, artan küreselleşme, yeniden yapılanma ve göçlerle birlikte daha bir iç içe geçerek örgütlü toplumların karşısına yeni taleplerle dikiliyorlar. Azınlık grupların bu talepleri yalnızca gelişmiş ülkeleri değil, gelişmekte olanları da “sancılı” bir yeniden yapılanma sürecine zorluyor. Tarih boyunca hareketli bir nüfusa sahip olan Türkiye de bu sorunlarla iç içe yaşıyor. Bütün bu “sancılı” durumları deşerek sorunu evrensel ölçütler çerçevesinde “anlaşılır” hale getiren Will Kymlicka’nın Çokkültürlü Yurttaşlık kitabını okurlarımıza sunuyoruz. Çokkültürlülüğün en önemli metinlerinden olan ve gücünü teori ve pratiğin sentezini etkili bir biçimde yapmasından alan kitap esas olarak liberalizmin ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel farklılıkları nasıl anladığı, çözdüğü (ya da çözemediği) ve ne tür öneriler yaptığını ele alıyor. Will Kymlicka bu kitapta önce çokuluslu devletlerle çoketnikli ve çokkültürlü devletleri birbirinden ayırarak, birinciler için “özyönetim hakları”, ikinciler için ise grup farkına dayalı haklar ve “özel temsil hakları” tanınmasının neden gerekli olduğunu açıklıyor. Ama, ona göre, bu haklar azınlık gruplarını çoğunluğu oluşturan toplumun karar ve eylemlerinden korurken, grup içi kişi ya da zümrelerin ellerine iç kısıtlamalar koymaları için kullanabilecekleri bir silah vermemelidir. Liberal görüş, “azınlık için de özgürlük ve azınlık ile çoğunluk arasında eşitlik”ten yanadır. Azınlıkların özgürlük istekleri ayrılık değil, çoğunlukla kimliklerini koruyarak yan yana durma talebidir. Özgürlük ve eşitlik ortak yurttaşlık duygularını zayıflatmaz, tam tersine pekiştirir. Will Kymlicka şöylesi sorulara cevaplar arıyor: Kanada’da Quebecliler, Amerika’da Kızılderililer, Almanya’da Türkler ve Türkiye’de Kürtler hangi mekanizmalar yardımıyla çoğunlukla barış içinde bir arada yaşayacaklardır? Dinsel hoşgörüye dayanan Osmanlı “millet sistemi” günümüz toplumları için model olabilir mi? Özel hayatlarında özerk ve özgür olmayan kişiler, kamusal hayatlarında ne ölçüde özgür davranabilirler? Bir grup kimseyi sömürmüyor ve ezmiyor, ancak cemaatini bizim (ya da çoğunluğun) kabul etmediğimiz kurallara göre yönetmek istiyorsa ne yapılmalıdır? Kafamızı kuma gömüp çokkültürlülüğün sorunlarını görmezden gelmek ve “konuşmayı ertelemek” artık imkânsızlaşmıştır. Sadece ulusal azınlıklar değil; her tür dinsel, dilsel, kültürel, cinsel, etnik grup varlığını koruma, sürdürme ve geliştirme imkânını aramaktadır ve bu durum “özgürlük söylemi” açısından doğaldır.
 • Ali İhsan Özuğur
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  8,13 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Hukuk
  Konusu:
  Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Milletlerarası Sözleşmeler İlgili Mevzuat
 • Ali Özoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,43 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
  Konusu:
  Tarihin çeşitli bölümlerini bölümlerini değiştirerek Ermenileri kışkırttık. Dünya basınındaki biraderlerimiz aracılığıyla konuyu açtık, yaydık, destekledik, Ermeni gençlerini Filistin kamplarında "CIA' yardımıyla eğittik, "ASALA' adını verdiğimiz bu örgütü eylem yapacak seviyeye getirdik, silah ve patlayıcı konusunda deneyim kazanmalarını sağladık. Örgüte, ürettiğimiz silah ve malzemeleri sattık, para kazandık. Boğuşsun dursun, oyalansın, kontrolümüzde olsun ve bize ihtiyaç duysun diye Türkiye'ye sorun hediye ettik. Dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, Ermenilerde bir öç alma duygusu yarattık. Geçmişte Ermenilerin Türklere yaptıklarını, sanki Türkler Ermenilere yapmış gibi değiştirip kaşıyarak kapanmış, iyi olmuş bir yarayı yeniden kanattık, Ermenilerin Türkiye'de toprak talep etmelerini, nakit para tazminatı istemelerini önerdik. Bundaki amacımız, Ermenileri toprak sahibi yapmak değildi. Zaten ülkeleri, toprakları vardı. Kendi topraklarını bile kullanamıyorlardı. Ermeniler adına, Türkiye'den istediğimiz topraklar aslında "Büyük İsrail Devleti'nin ilerde sınırlarını yayacağı topraklardı. Biz kendi adımıza şimdilik bu toprakları isteyemezdik. Ermeniler istiyordu. Yetiştirdiğimiz, finanse ettiğimiz yarı deli Ermeni Asala militanları, çeşitli ülkelerde eylem yaparak Türkleri öldürmeye başladılar."ASALA terör örgütü üyeleri, işledikleri cinayetlerden sonra Avrupadevletlerince nasıl korundular? ASALA'nın uyutulmasına kimler nasıl karar verdi? PKK'yı kim, neden ve nasıl besledi? ASALA-PKK ilişkileri nasıl başladı, nasıl gelişti ve iki terör örgütü hangi anlaşmaları imzaladı? PKK'lı teröristler kilisede ayin mi yapıyor? Türk Masonları kimlerdir... Hangi toplantıya, hangi tarihte, kimler katıldı? Masonların aldığı çok önemli kararlar nelerdi? Ve Türkiye'nin geldiği son nokta!..
 • Bill Dodds
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  274,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Sağlık
  Konusu:
  Günün ve gecenin her bir dakikası için harekete geçirici mesajlarla dolu olan bu kitap sizin sigarayı bırakmanıza yardımcı olacaktır. Kitap, eğlenceli, etkili ve her şeyin ötesinde kısa bir süre içinde eski bir sigara içicisi olmanız için ikna edicidir. Bu kitap sigara içen birine verebileceğiniz en güzel hediyedir. Sigara Alışkanlığından Vazgeçmek Zor; Ancak İmkansız Değil Eğer Sağlıklı Bir Yaşam İstiyorsanız ve Sigara Tiryakisiyseniz Yapmanız Gereken İlk Şey Bu Alışkanlığınızdan Vazgeçmemizdir!

Sayfalar