En Son Eklenenler

Toplam 30996 sonuçtan 91 - 100 arası görüntüleniyor.
 • Mustafa İslamoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,45 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: islam /kültür
  Konusu:
  Bugün, kendi nefislerinde olan "Yahudileşme temayülü" sonucunda ümmet olarak geldiğimiz vahim nokta ortada. Ümmetin kıyameti, Yahudileşme sonucunda koptu. Ümmet coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen ah u eninler bunun acı habercisi. Her kıyamete bir "ba'sü ba'del-mevt" gerek. Eğer nefislerimizde olan "Yahudileşme temayülü"nü frenler, onu "Müslümanlaşma temayülü"ne dönüştürebilirsek, o zaman çölde avare kasnakçasına dönüp duran İsrailoğulları gibi sıkıştığımız şu zaman çölünden "huruç"a kadir olup, "arz-ı mev'ud'a" değil ama Kur'an'da vadedilen "nasr-ı Mev'ud"a ulaşabiliriz.
 • Muhammed Kutub
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  998,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: islam /kültür
  Konusu:
  Bugün aydınların çoğu dinî meselelerde manevî sarsıntıların ızdırabını çekiyor. Zaman zaman kafalarında şöyle sorular dönüyor: Acaba din hayatın gerçeklerinden biri midir? Eğer geçmişte öyle idiyse bilimin hayatın şeklini değiştirdiği, dünyadan bilim ve bilimsel gerçeklerin dışında herhangi bir konunun kalmadığı bugün de öyle olmaya devam ediyor mu? Din beşerî bir ihtiyaç mıdır yoksa şahsî bir mizaç meselesi midir ki o zaman dileyen dindar olur dileyen inkâr eder, sonuçta bu ve öteki eşit midir?
 • Yusuf el-Karadavi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,24 MB
  Eser Türü: Kitap
  Konusu:
  Cemiyet, din ve iman olmadan orman cemiyetidir, isterse tepesinde medeniyet şimşekleri çaksın. Orada hayat zorbanın ve kuvvetlinindir; faziletlinin ve muttakinin değildir. O cemiyet mutsuz ve bedbahttır; isterse refah içinde yaşasın ve nimet içinde yüzsün. O cemiyet basit ve ucuz bir cemiyettir. Çünkü onu meydana getiren fertlerin gayesi karın ve göbek şehvetinden ileri geçmez. Onlar, “Hayvanlar gibi zevklenir, hayvanlar gibi yer, içerler.” Ne kadar ilerlerse ilerlesin, ne kadar genişlerse genişlesin maddi ilmin insanlara huzur ve saadet vermeye gücü yetmez. Çünkü ilim yalnız hayatın maddi tarafını yükseltir; uzağı yakın eder. Bunun içindir ki asrımıza “sürat çağı” ve “mesafeleri yenme çağı” adını vermişlerdir. Fakat hiç kimse ona ”fazilet” veya “sükûnet” ya da “beşerin mutluluk çağı” adını ver(e)memiştir. Maddi ilim insana birçok alet ve edevat vermiştir, ancak ona kıymet vermemiş ve uğrunda ölümü göze alabileceği bir hedef göstermemiştir. Çünkü bu, ilmin vazifesi değildir ve onun ihtisas sahasına da girmez. Bu, ancak ve ancak dinin ihtisas sahasına girer.
 • Murtaza Mutahhari
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  558,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: islam /kültür
 • Hayreddin Karaman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  616,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: İslam
  Konusu:
  Haram ve helâl mefhumu dinin özü ve şekli, dindarın Allah'a kulluk nizamnâmesi ile yakından ilgilidir. Nizam fikri ile mutlak serbestlik fikri bir arada düşünülemez. Bir yerde nizam varsa mutlak hürriyeti kayıt altına alan, sınırlayan kaideler, emir ve yasaklar da var demektir. İslâm, kulun kendini ve Rabbini bilmesi, O'na kulluk edilmesi, böylece ebedi saadete erebilmesi için Allah'ın lütfettiği son din, irşad ve nizam olduğuna göre onda helâl ve haramı birbirinden ayıran sınırların bulunması tabiidir..
 • Yusuf el-Karadavi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  421,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: İslam
  Konusu:
  Tevhid, İslam inancının ve insanın yaratılışının temel esasıdır. Tevhid, Allah'ı zatında, sıfatında, fiillerinde eşsiz ve ortaksız bilmektir. Tevhid inancına göre her hususta Allah'ı ve Allah'ın sözünü birlemek gerekir. Sosyal hayatta, hukukta, iktisadi düzenlemede, ahlaki kurallarda, devlet idaresinde, siyasi alanda, kısacası her konuda Allah'ın koyduğu esaslara göre hareket etmek Tevhid'in temel esasıdır. Şu ana kadar sadece ikinci cildi yayınlanan "İslam Akidesinin Temelleri" niteliğindeki bu küçük hacimli çalışmanın birinci cildinin yayınlanmayışını bir eksiklik olarak gördüğümüzden söz konusu bu çok faydalı eseri yeniden tercüme ve iki cildi bir arada tam olarak yayınlamaya karar verdik. Hayırlara vesile ola.
 • Gazali
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  4,02 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tasavvuf
 • Mustafa İslamoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1000,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Din
  Konusu:
  Onlar yersizler, onlar ontolojik evsizler güruhu. Ya yerliler neredeler? Evin gerçek sahipleri neredeler? Yersizlerin yerlileri pusturacak kadar çoğalmaları elbet bir felakettir. Fakat asıl felaket, yerlilerin yersizleri bu ülkenin asli unsuru olarak kabullenmele- ridir. Yerliler bunu kabullenmedikleri sürece umut var demektir. Bu ülkede, yerlilerin direnişi her şeye rağmen sürüyor. Bu direnişin başarıyla sonuçlanması, her şeyin aslına rücu ettiği bir zeminin muhafazasına bağlı. Bu zemin, bu ülkede zaman zaman kayıyor. Şimdilerde yaşadığımız, işte böyle bir kayma. Unutmayalım ki ne vuku bulacaksa, herkesin kendi yerinde olduğu bir zeminde vuku bulacak.
 • Dilaver Selvi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  607,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: islam /kültür
  Konusu:
  Yardım (infak) ve hizmet, bu günkü insanların en çok muhtaç olduğu iki büyük ahlaktır. İnsanın dışındaki herşeyin yaratıldığı günden itibaren hiç aksatmadan yerine getirdiği bu vazifeleri eşref-i mahlukat olarak yaratılan insanın ihmal etmesi ne kadar acıdır. İnfakın çeşitleri pek çoktur. İnsan Allah-u Teala'nın kendisine bahşettiği maddi-manevi her türlü nimetten başkasına yardım yapabilir.
 • Dilaver Selvi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  332,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Din

Sayfalar