Eserlere Göre Listeleme

Toplam 155 sonuçtan 71 - 80 arası görüntüleniyor.
 • Carmen Carter
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  430,28 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Özel Can Yılmaz
  1966'da Amerika'da birinci kuşak bölümleri yayınlanmaya başlayan Star Treck uzay yolu dizisinin ikinci sezonu 1987 - 1994 arasında seyirciyle buluşmuştur. İşte bu ikinci sezona konu olan kahramanların yer aldığı roman serisinden bir örnek daha. Atılgan, gizemli bir yabancının yardımıyla onlarca yıllık bir esrarı çözmeye çalışıyor. ...
 • Wendy Doniger O'Flaherty
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Hindu mitolojisinin yetmiş beş kaynak mitosundan oluşan bu derleme Vedalar'daki (yaklaşık İ.Ö.1200) yılan öldüren İndra'dan ortaçağın tanrılar topluluğuna dek klasik Hint kaynaklarının gneiş oylumunu kapsıyor. Burada anlatılan Hindu tanrılarıyla cinlerinin öyküleri, eski Hint rahipleriyle ozanlarının doğaötesi içgörülerini canlı simgelerle dile getiriyor.
 • Hüseyin Çelik
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5,21 MB
  Eser Türü: Kitap
  HUKUK DAVALARINDA DAVA EHLİYETİ VE DAVADA HUSUMET Hüseyin ÇELİK - Davada İstek - Taraf Teşkili - Tebligat - Hakimin Reddi - Uygulanacak Hukuk Kuralları - Vekalet
 • Ejder Yılmaz
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  10,74 MB
  Eser Türü: Kitap
  HUKUK REHBERİ (ADLÎ YAZI ve YAZIŞMA USULLERİ) Dilekçeler - Adli Yazışmalar - Kararlar - İlânlar İcra İflâs Uygulaması - Noterlik İşlemleri - Sözleşmeler
 • Usame İbn Munkız
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  891,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  ÜSÂME İBN MUNKIZ (1095-1188): Üsâme Ibn Munkız, 4 Temmuz 1095'te Şeyzer'de doğdu, 16 Kasım 1188'de Şam'da öldü. Selçuklulann varisi olan yerel Atabek Zengî hanedanıyla arasını hoş tuttu, çökmekte olan Fâtımîlerle ilişkiye geçti; Hasankeyfi yöneten Artukoğullanyla bağlantılar kurdu ve uzun bir dönem boyunca Salahaddîn Eyyûbî'nin danışmanlığını yaptı. Bölgenin Haçlılardan kurtarılması için düzenlenen askeri harekâtların bir kısmında önemli roller üstlenen yazar, ölmeden kısa bir süre önce anılarını bu kitapta topladı.
 • Baki Kuru, Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  ÖNSÖZ Bu kitap. Prof. Dr. Baki Kuru'nun münferit olarak en son baskısını 1978 . . Yayımladığı "İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı" adlı eserinden yola ? rak daha sonra Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof Dr. Ejder Yılmaz ile - iktt hazırlanan ve ilk baskısı I985'1e yapılan müşterek eserin yeni bir ? s -dır. tece öğrencilere icra-iflâs hukukunun esaslarını öğretmek amacıyla ? fabl o/arak hazırlanan bu kitapta, kural o/arak, bütün ilmî ve kazai . m anf (yollama) yapılmamış, bu konuda değerlendirme ve eleştiride - amıştır. Bu ders kitabında, kural olarak kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ; kıy İçtihadı Birleştirme Kararları'na yer verilmiştir. -iflâs uygulamasında kullanılan başlıca basılı örnekler, kitabın sonu-uruhmış olarak konulmuştur. Ayrıca, hazırlamış olduğumuz beş ade -. neği de kitaba eklenmiştir (bkz. aşa. § 123). Açıklamaların daha ko a^ alabilmesini sağlamak için, kitap metninde, kitabın sonuna ekli olan ~ hasılı örneklere ve dilekçe örneklerine yollamalar yapılmıştır. \ "..."'/// kendi içinde önceki veya sonraki bahislere (konulara/ yapılan amalar, kitabın kendi sayfaları bakımındadır. Belli hır konu hakkında kitabın hangi sayfasında (veya sayfalarında) . . Mama bulunduğunu kolayca bulabilmek için, kitabın sonuna ayrıntılı bir Kavram!Lira Göre Arama Cetveli" eklenmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı için "Kısaltmalar Cetveli "ne 'ırmak gerekir. Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, bazı kısımlar genişletilmiş (gifi mevzuattaki yenilikler, özellikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' ürürlüğe girmesi nedeniyle, bazı paragraflar yeniden yazılmış ve ge-• değişil 'ik/er ve düzeltmeler yapılmıştır. Aynı şekilde, 30. 7.2003 tarihindi giren 4949, 21.2.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5092, '. ' i 4 tarihinde yürürlüğe giren 5219. 18.3.2005 tarihinde yürürlüğe 5311. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 ve 6.3.2007 tarihinde : j".'' 5582 savılı kanunlarla İcra ve İflâs Kanunu nda yapılan klikler ve gı (irilen yeni kurallar nedeniyle kitapta gerekli değişiklikler Önsöz yapılmış ve kitaba yeni paragraflar eklenmiş; kitabın bir çok paragrafı yeniden yazılmıştır. İcra ve İflâs Kanunu'nun 28 maddesinde değişiklik yapan ve bu Kanını a Geçici Madde 7'yi ekleyen 5311 sayılı Kanun hükümleri, esas itibariyle, istinaf yoluna uyum sağlamaya yönelik olup bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra uygulanacaktır. Bu nedenle, kitabın bu baskısında 5311 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak incelenmemiştir. İcra ve İflâs Kanunu'nda 5358 sayılı Kanunla yapılan ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ise "Cezaî Hükümler" başlıklı 16. bapta yer alan maddelerde yapılmıştır. Yeni TC "K ve CMK ile uyumlu olan bu yeni cezaî hükümler incelenmiş ve açıklanmıştır. Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5582 sayılı Kanun ile İİK'nun 45 inci, 128 inci, 134 üncü, 128/a ve 149/a maddelerine yapılan ekler ile ilgili mevzuattaki değişiklikler de incelenmiştir. Kitabımızı "Yetkin "yqyıw olarak basa// Ye/Jf///M/J//// Ftf/ffl FC/?tfğ/Û//î AŞ?ninslûi^eriZiya GülkSk ve Muharrem Başer e teşekkür ederiz. Kitabın öğrencilere yararlı olmasını dileriz. Ankara, Ağustos 2008 Prof. Dr. Baki KURU Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ
 • Karl Vorlander
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  478,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  İlkçağ Yunan Felsefesi Tarihi
 • Abdulfettah Ebû Gudde Riyad
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  581,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  İmam Azam Ebu Hanifenin Hadis ilmindeki Yeri
 • Bruce H. Lipton
  insan sesi mp3 - Türkçe
  26 Ayrım
  900,26 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Selma Eruzun
  Çekim Yasası, Düşüncenin ve Bilinçaltının Gücü kavramlarına aşina olan okurlar bu kitapta daha derin soruların biyolojik ve genetik yanıtlarını bulmaktan müthiş keyif alacaklardır. Ünlü hücre biyologu ve genetik bilimci Profesör Dr. Bruce H. Lipton alanında devrim yaratan çalışmalarında uluslar arası bir üne sahip. Yeni Biyoloji ile Kuantum Fiziği sentezlediği bu kitabında basit bir dil kullanarak gündelik yaşamdan örneklerle bu süreci anlatıyor. Hücreler bana bir bütünün parçası olduğumuzu ve tehlike anında bunu unuttuğumuzu öğretti. Ayrıca her birimizin kendine özgü biyolojik bir kimliğe sahip olduğunu fark ettim. Peki, bütün bunların sebebi neydi? Her bir insanın hücresel topluluğunu kendine özgü hale getiren şey neydi? Hücrelerimizin dış kısmında gruplar halinde kimlik alıcıları vardı ve bunlar bir bireyi diğerinden ayırıyorlardı. Etkili! Zarif! Sade! Dr. Bruce Lipton anlamlı olduğu kadar kolay okunabilen bir ifadeyle, uzun zamandır aradığımız yaşam ile bilinç arasındaki o “kayıp bağlantı” ya bir anda ulaşmamızı sağlıyor. Böylece çok eski zamanlardan bu yana sürekli insanların kafasına takılan sorulara cevap veriyor, anlaşılamayan sırları çözüyor. İnancın Biyolojisi’nin yeni milenyumun köşe taşlarından biri haline geleceğinden eminim.” Gregg Braden; Çoksatan Tanrının Şifresi kitabının yazarı
 • Gregrey Harris , Godfrey Harris
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  368,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Fısıltı gazetesi reklamcılığının şansa bırakılabileceği günler geride kaldı. Bugünlerde işinizin reklamını yapma inisiyatifini almak sizin sorumluluğunuz. Peki ama hem maliyetleri düşük tutup hem farklılığı nasıl yaklayacaksınız? Bu sorunun cevabını "İyi Reklam Yapmanın 101 Yolu" nda bulabilirsiniz. Ucuzluk gibi bir yararı da olan yenilikçi ve ilginç reklam önerileriyle dopdolu bir kitap. 101 reçete her tür şirkete uygun ve kolay uygulanabilir nitelikte. Heyecanlı bir sohbetin kıvılcımını çakacak fikirleri, fark edilebilir olmanın püf noktalarını, müşterileri birer satıcı haline getirmenin yollarını bu kitapta bulacaksınız.

Sayfalar