Eserlere Göre Listeleme

1497 adet sonuç bulundu.
 • Metin Yerebakan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  726,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Kitap Sevenler
  Toplumun bir parçası olan özürlü insanlar, herkes gibi eşit olanaklara sahip olma hakkına sahiptir. Toplumsal bilincin artmasına rağmen, özürlülerin özürlerinden dolayı, pek çok sorunla karşılaştıkları, toplum tarafından yanlış anlaşıldıkları ve çevreden gelen sosyal baskılardan dolayı da yalnızlığa itildikleri görülmektedir.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  44,3 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
 • Necla Okur
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  161 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Feyza Çağlar
  Basbakanlik Özürlüler Idaresi Baskanligi - Raporlar
 • Ali Seyyar
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  535,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hoş vakit geçirmenin, eğlenmenin ve dinlenmenin ötesinde bu kitabın bir başka amacı daha vardır. O da, mesaj yüklü hikaye, bilmece ve fıkralarla özürlü olmayanların da özürlülerin dünyasına girmesini sağlamaktadır. Sosyal uyum ve kaynaşma, tek taraflı bir süreç değildir. Özürlülerin toplum hayatına uyum sağlayabilmeleri, özürlü olmayanların kalplerini özürlülere yöneltmeleri ile mümkündür. Özürlü olanlarla olmayanlar arasında sağlıklı köprülerin kurulması, etkili iletişimin ve toplumsal dayanışmanın oluşturulması, sıkıcı akademik izahlardan ziyade bazen mizahi yöntemlerle de mümkün olmaktadır.
 • Ali Seyyar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  487 MB
  Eser Türü: Kitap
  Açıklama: - Özürlüler politikasının temel esasları neler olmalıdır? - Özürlülerin istihdamı ve çalışma hayatına katılmaları niçin önemlidir? - Özürlülerin çalışma hayatına katılmalarının önünde hangi engeller vardır ve bunlar ortadan nasıl kaldırılabilir? - Özürlüler, çalışma hayatında nasıl korunmaktadırlar? - Normal emek piyasasında çalışamayan özürlüler için alternatif istihdam imkanları var mıdır? - Almanya'da ve Türkiye'de özürlülerin istihdamı için neler yapılmaktadır? - Özürlülerin de çalışıp, gelir sahibi olabilmeleri yönünde devlet ne yapmalıdır? - Çalışamayan özürlülerin sosyal güvenliği nasıl sağlanmalıdır? - Özürlülerin sosyal hakları nelerdir? - Yardıma ve bakıma muhtaç özürlülere yönelik ne gibi hizmetler sunulmaktadır? - Özürlülük riskine karşı sosyal sigortaların ve özel sigorta şirketlerinin işlevi nedir? - Sigortasız özürlüler, sosyal yardımlardan nasıl yararlanabilirler? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız ve özürlülerin istihdamı ve sosyal güvenliği hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.
 • Arzu Gür
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  86,8 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Müberra Ellialtıoğlu
  Tez
 • Ferdi Bayburt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  784,05 MB
  Eser Türü: Sesli Anlatım
  Fakir Baykurt, 65 yaşına kadar olan yaşamını bölüm bölüm yazdı. Pek çok olayı, insanı özenle anlattı. Acısıyla tatlısıyla bir "nehir roman" çıktı ortaya. Yazınımızda örneği az. Akçaköyde, o yüksek göklerin altında doğan, yoksulluk yüzünden köyün sığırını sıpasını güden çocuk, evlerinde bir tek kitap olmadığı, anası babası okuma yazma bilmediği halde nasıl ünlü bir öğretmen; yapıtları sahneye, perdeye aktarılan, yabancı dillere çevrilen bir yazar oldu? O öğretmen, o yazar nasıl çalıştı, savaştı? Fakir Baykurt doğruları ve yanlışlarıyla birlikte hepsini ortaya serdi. Özellikle yoksul halk çocukları, gençler, bunları sabırla okumalı. Bulacakları "öğrenciler" olabilir.

Sayfalar