Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2032 sonuçtan 1931 - 1940 arası görüntüleniyor.
 • Feroz Ahmad
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  231 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Levent Filyos
  Feroz Ahmad, bu kitabında, şu soruların yanıtlarını araştırmaktadır: Osmanlı İmparatorluğu'nun sön döneminde gelişen hangi süreçler İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni bir iktidar odağı haline getirdi? İttihat ve Teraki'nin homojen bir ideolojisi var mıydı? İttihat ve Terakki'nin siyaseti, 'ıslahat' anlayışı neydi ve bu anlayışın daha sonraki Batıcı-Cumhuriyetçi gelişme açısından nasıl bir önemi vardı? Araştırmada adı geçen kişilerle ilgili olarak 'Kim Kimdir?' bölümünün, isim ve kavram dizinin de bulunduğu çalışmayı, Sina Akşin'in önsözüyle okura ve araştırmacılara sunuyoruz.
 • Kazım Karabekir
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,14 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Terakki ve İttihat Cemiyeti, tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekküldü. Onu sarsan, solduran; kendi tarihi adıyla İttihat ve Terakki, fırkacılık hayatına atılması ve kendi kendini aşındırması olmuştur. Cemiyetin bir uzvu sıfatıyla, onun bu vaziyete düşmemesi için, ben çok uğraştım; fakat cemiyetin bünyesine yapışan tufeyliler, hazıra konmak için o eski feragat sahibi başları, nabız tutmak sanatıyla hırs ve istibdat çukuruna sürüklediler. Cemiyetin şerefli tarihiyle fırkanın hata ve mesuliyetleri birbirine karıştırılmamalıdır. Fırka büsbütün başka bir teşekkül ve büsbütün başka bir istikamettir. Adeta İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tereddiyi andıran bir istihalesidir. Bazı şahsiyetlerin her iki safhada rol almaları zihinlerde büyük karışıklıklar ve yanlışlıklara sebep olabilir. Ancak cemiyetin ve fırkanın tarihleri üzerinde yapılacak ciddi bir tahlil bize her ikisinin karakterlerini göstereceği gibi o şahsiyetlerin ihtilalci ve devlet adamı sıfatı ile rollerini ve kıymetlerini de bize anlatır."
 • Mustafa Ragıp Esatlı
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  18,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  İttihat ve Terakki'nin Son Günleri başlığıyla kitaplaştırdığımız bu tefrika 30 Ocak 1937-18 Ağustos 1937 tarihleri arasında 181 bölüm halinde Akşam gazetesinde yayımlanmıştır. Kitapta Osmanlı Devleti'nin kaderine on sene hakim olan İttihat ve Terakki önderlerinin giriştikleri siyasi davayı hayata geçirmek üzere, dışa karşı bir bütün gözükürken; Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında tehlikeli sonuçlar doğuracak ihtiras ve niyetlerden hareketle birbirlerine karşı vaziyet almalarını anlatır. Talat Paşa ile Said Halim Paşa, Kara Kemal ile İsmail Canbulat arasında zaman zaman açığa çıkan çekişmeler; Talat, Enver, Cemal üçlüsünün aralarındaki güvensizliğin büyümesi; Sapancalı Hakkı başta olmak üzere "Fedailer" grubunun çeşitli eylemlere yönelmesi; Enver Paşa'ya suikast girişimleri; ve nihayet sona gelindiğinde İttihatçı liderlerin kaçma planları yaptıkları sıralarda birbirlerine karşı çevirdikleri entrikalar ve daha bir çok konular elinizdeki kitapta yazarın ifadesiyle "en yanılmaz membalara, en sahih neşredilmemiş vesikalara başvurarak, bir devrin iç yüzü" açık ve sürükleyici bir anlatımla yazılmıştır.
 • Baki Öz
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  720,78 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yeni Osmanlı, Jön Türk ve İttihat-Terakki Hareketi Siyasal ve Düşünsel Akımların Merkezi Olması Bakımından Balkanlar Balkanlar'da Alevilik-Bektaşilik Yeniçeri-Bektaşi Kırımı Olayı ve Düşündürdükleri XIX. Yüzyılda ve XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Alevilik-Bektaşilik Alanında Yapılan Yayın Çalışmaları Osmanlı'nın Son Yüzyılında Yönetimler ve Siyasal Hareketler Karşısında Alevi-Bektaşiliğin Niteliği ve Tutumu Bektaşi Olanların Tespitinde Yöntem ve Yaklaşımlar ve Bektaşi Olasılığı Yüksek Olan Kimseler Milli Mücadele'de Alevi-Bektaşiler ve Bu Dönemin Önemli Bektaşileri Osmanlı'nın Son Yüzyılında Etkin ve Ünlü Olan Bektaşiliği Kesin Asker-Sivil Bürokrat ve Aydınlar
 • Geoffroi De Villehardouin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  849,40 KB
  Eser Türü: Kitap
  Geoffroi de Villehardoin (1160 - 1212?) Fransız şövalye ve tarihçi. IV. Haçlı Seferi’ne katılmış, yazdığı kronikte Kutsal Topraklar’a varmadan Konstantinopolis’te sona eren seferin komutanlarını savunmuştur. IV. Haçlı Seferi Kronikleri, Geoffroi de Villehardoin’in Konstantinopolis’in Fethi ve Henri de Valenciennes’in İmparator Henri Tarihi adlı eserlerinden oluşmaktadır. Villehardoin amacından sapan IV. Haçlı Seferi’nin macerasını, Valenciennes ise Bizans’ta Latin İmparatorluğu dönemini samimi ve güvenilir bir biçimde anlatmışlardır.
 • Aleksander Soljenitsin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  702,48 KB
  Eser Türü: Kitap
  Cem Yayınevi, Saljenitsin'in en ünlü romanlarından "İvan Denisoviç'in Bir Günü" nün yeni basımını sunar. 1970 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Soljenitsin'in bu romanı, Dostoyevski'nin "Ölü Bir Evden Anılar" ı ile kıyaslanmış; The Times gazetesi "Büyük bir sanat eseri", New Statesman "Büyük Rus Edebiyat geleneğine uygun bir şaheser", Novi Mir dergisi ise "Yazarına teşekkür borçlandığımız roman" diye yazmışlardır. Mehmet Özgül'ün dilimize çevirdiği bu eseri, "Kreçetovka İstasyonunda Bir Olay" ve "Matriyona'nın Evi" adlı yapıtlarıyla birlikte sunuyoruz.
 • Aleksandr Soljenitsin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  48 Ayrım
  301 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Erol Çelik
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  497,69 KB
  Eser Türü: Kitap
  Tolstoy, Ivan Ilyiç'in Ölümü'nde okuru bir mahkeme bürosuna sokar ve şunu gösterir: "Baylar! Ivan İlyiç ölmüş." Roman böylelikle bittiği yerde başlamış olur. Tolstoy'un düşüncesi okurunu alışık olmadığı bir teknik kullanarak şaşırtmaktır ki bunda da başarılı olur. Böylece roman boyunca sık rastlayacağımız bir tema ilk kez ortaya çıkar. Bu tema hayatın son dönemi olan ölümün çevresini kuşatır ve ondan ucuz bir trajedi ortaya çıkartmayı başarır.
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  106,78 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  528,36 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar