Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2041 sonuçtan 2021 - 2030 arası görüntüleniyor.
 • Christopher Landon
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  160,09 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Seslendiren: Barış Bölükbaşı
  3 lise öğrencisi Ben (Tye Sheridan), Carter (Logan Miller) ve Augie (Joey Morgan) okullarının izci ekibinin üyeleridir. Planladıkları bir kamptan hemen önce yaşadıkları kasabada zombi istilası olur. Üç arkadaş, gerçek arkadaşlığın ne demek olduğunu zombilere karşı birlikte mücadele ederken anlayacaklardır.
 • Yaşar Alpsoy
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  40,9 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Yaşar Alpsoy
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  162,34 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Arkası Yarın
 • Philip Kerr
  insan sesi mp3 - Türkçe
  45 Ayrım
  801,87 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Filiz Nehir
  Izgara 1990’ların en özgün polisiye yazarının kaleminden çıkmış bir multi-meda romanı. Bilgisayarlarla donatılmış "akıllı" bir binanın bir öldürme makinasına dönüşümünün öyküsünü anlatıyor. Mimarlar çağdaş mimarlık teknolojisinin en yetkin binasını tasarlıyor, ona kendine özgü bir beyin armağan ediyorlar. O da bu beyni kullanıyor. Ama bu beyin soğuk teknolojinin ürkütücü ve baş edilmez beyni. Sonunda kendi yaratıcısıyla bir güç oyununa giriyor. İnsan ile bilgisayar arasında otuz altı saat süren bir satranç oyunu. Kasparov’unkinden farklı olarak ölümüne oynanan bir oyun. Roman belki teknoloji korkusunu haklı çıkarır gibi görünüyor ama asıl konu güç, gücün ne tehlikeli bir oyuncak olduğu. Romanın başka bir ilginç yanı da bir tekno-polisiye olmanın ötesine geçmesi, Hıristiyanlık mitolojisine göndermelerle insanın yeryüzündeki varoluşu için yeni ve çağdaş bir mitoloji üretmesi. Gelecekçi ögelerle tanıdık ögeleri dengeleyerek son derece inandırıcı olmayı başarması. Bu soluk kesici, korkutucu cinayet romanını okuduktan sonra bilgisayarlara karşı duygularınız değişir mi, değişmez mi bilinmez? Ama "akıllı" binadan sağ kurtulmaya çalışan bir roman kahramanının bu dehşet verici binadan kurtulduktan sonra "küçük bir yerde, tek akıllı binanın kütüphane olduğu" bir kasabada yaşama isteğini çok iyi anlayacaksınız.
 • Pıerre Loti
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  371,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Zuhal Kurtulan Aktepe
  Pierre Loti, asıl adı Louis Marie Julien Viaud (d. 14 Ocak 1850 - ö. 10 Haziran 1923), Fransız romancı. Pierre Loti isminin yazara, kimi kaynaklara göre öğrencilik yıllarında; kimi kaynaklara göreyse, 1867 yılında yaptığı Okyanusya seferi sırasında, Tahitili yerliler tarafından verildiği söylenir. "Loti", egzotik iklimlerde yetişen egzotik bir çiçeğin ismidir.1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Denizcilik eğitimini tamamladıktan sonra 1881'de yüzbaşı oldu ve ilerleyen yıllarda da terfi ederek albaylığa kadar yükseldi. Ortadoğu ve Uzakdoğu'da bulundu. Bir deniz subayı olarak romanlarında konu ettiği yabancı kültürünü pek çok yer gezerek tanıma fırsatını buldu. Bu yolculuklarında edindiği deneyimlerini ve gözlemlerini daha sonra kitaplarına yansıttı.1879'da ilk romanı olan ve o dönemin Osmanlı Türkiye'sinden kesitler veren Aziyadé'nin (Aziyade) yayınlanmasının ardından 1886'da Pécheur d'Islande'la (İzlanda Balıkçısı)'nı yayınladı. Loti, kendini edebiyat çevresine kabul ettirmiş bir yazar oldu. Daha sonraki yıllarda her yıl bir kitabı çıktı ve kitapları geniş kitlelerce okundu. 1891 yılında Fransız Akademisi'ne seçilen yazar 1910 yılında Légion d'Honneur nişanını aldı. İzlenimci bir yazar olan Pierre Loti'nin oldukça yalın bir dili vardı. Edebiyattaki bu izlenimciliği kişiliğini de derinden etkiledi. Derin bir umutsuzluğu dile getiren yapıtlarında aşkın yanı sıra ölüm duygusu da geniş yer alıyordu. Bütün bu umutsuzlukla birlikte içinde duyduğu insanlığa karşı şefkat ve acıma duygusunu yapıtlarına yansıttı.
 • Nedim Gürsel
  metin
  2 Ayrım
  607,98 KB
  Eser Türü: Kitap
  "İlk kez böyle bir şeye tanık oluyorum. Doğanın nimetlerinden, gün ışığının bize sunduğu güzelliklerden körler de yararlansın diye yapılmış bir kent maketi. Gözlerimi kapatıp sivri ve yuvarlak biçimlere dokunuyorum, görme yetimi kaybettiğimi ya da doğuştan kör olduğumu varsayarak parmak uçlarımdan bilincime yansıyan bir titreşimde Basel'i algılamaya çabalıyorum. Bambaşka bir duygu bu, bir kenti yabancı bir kadın gövdesini keşfeder gibi dokunarak, okşayarak algılamak, giderek bütünleşmek onunla, caddelerinde, ara sokaklarında dolaşmak, çıkmazlarında yitip gitmek."
 • Necati Zincirkıran
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  457,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  1960 devriminden bu yana memleketimizde siyasî ve iktisadî alanlarda ortaya yeni ve çeşitli görüşler çıktı. Atatürk devrimimizle beraber Türkiye'nin pencereleri en olumlu şekilde Batıya zaten açılmıştı. Bu dönem Türk Ulusunun olgunluğunu hazırladı. Batı düşüncesiyle kaynaşmamıza yol açtı. Bunun sonucunda Batıda doğan ve gelişen siyasî ve iktisadî doktrinlerin incelenmesi bir zorunluk halini aldı. En aşağı yüz elli yıldır Batı dünyası, sonları "İZM" le biten doktrinlerin çatışması içinde kendisine en sağlam yaşama düzenini aramaktaydı. Doktrinler üzerindeki tartışmalar ve hattâ uygulamalar yıllarca sürdü. Ve bu çatışmalar hâlâ durmuş değildir. Hangi siyasî ve iktisadî doktrinia bir ulusa daha uygun ve yararlı olduğu bir tartışma konusudur. Çünkü dünya her geçen gün bilim, teknik ve sanat yönlerinden daha ileriye gitmektedir. Bizlerin de bütün karşıt doktrinleri iyi bilmemiz ve ulusal yapımızı bu bilgiye göre korumamız görevimizdir. İşte "İZM'LER NEDİR?" kitabımız bu anlayışla hazırlanmıştır.
 • Mara Meimaridi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,94 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Mara Meimaridi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  1584,20 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: FILIZ YESILYURT
  Bundan yüz yılı aşkın bir süre önce, İzmir'de Katina adında bir genç kız yaşarmış. Bu kız bir erkeği gözüne kestirir ve ne yapar eder, sonunda onu ağına düşürürmüş. Tam dört yakışıklı ve zengin erkekle evlenmiş. Çünkü Katina onları "büyü"lüyormuş; güzelliğiyle değil ama, otlarla, iksirlerle, dualar ve muskalarla... İzmir Büyücüleri, geçmiş zamanda, Türklerin, Yahudilerin, Ermenilerin, Rumların ve Levantenlerin zengini yoksulu, kadını erkeği, güzeli çirkiniyle bir arada yaşadığı İzmir'de, mahalle kültürünün çokrenkliliği içinde, kadınların kıskançlıkla, dalavereyle ve en başta büyülerle örülü o en mahrem dünyasını masal tadında anlatıyor.
 • Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,20 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitabın ortaya çıkışının uzun bir hikâyesi vardır. İzmir'e geldiğim ve arkasından E. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladığım sıralarda değerli hocam Mehmet Kaplan'ın bana şöyle bir tavsiyesi olmuştu: "Gittiğin yere kök salmalısın!.. Bir bak bakalım, İzmir' de edebiyat ve fikir sahalarında kimler yetişmiş, bunlar ne gibi eserler ortaya koymuşlar?" Bu amaçla da bana doktora öncesi bir çalışma olmak üzere Halit Ziya ve Tevfik Nevzat'ın çıkardığı Hizmet gazetesinin ayrıntılı bir bibliyografyasını hazırlama ödevini vermişti. Böylece başlayan İzmir fikir ve edebiyat tarihi konusundaki araştırmalarım sonraki yıllarda da kesintisiz devam etti. Yaklaşık yirmi beş yıl bu amacın peşinden koştum ve sonunda öğrencilerimin de yardımıyla İzmir'de yayımlanmış kitapların yanı sıra i 950'ye kadar çıkmış bütün gazete ve dergilerin edebi ve fikri bibliyografyası yapılmış oldu. Bir taraftan da genel ve özel kitaplıklardan derlenen eser ve belgelerle İzmir Fikir ve Sanat Adamları Arşivi diye adlandırılabilecek bir arşiv oluştu. Sonra bu kitaplar ve yayın organlarında kendini göstermiş fikir ve sanat adamlarının hayat ve eserleri, kendi araştırmalarımın yanı sıra yönettiğim 200' e yakın lisans, 20' den fazla yüksek lisans ve doktora tezinde ele alınarak incelendi. Yönettiğim tezlerin yanı sıra Halit Ziya, Necip Türkçü, Yakup Kadri, Ömer Seyfettin ve diğer yazarlar hakkında yaptığım araştırmaları kitap ve makaleler halinde yayımladım. Daha sonra hazırladığım 1928 'e kadar İzmir'de Çıkmış Türkçe Kitap ve Süreli Yayınlar Katalogu adlı çalışma, 1996' da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında çıktı. Şu anda elinizde bulunan kitap, işte böyle uzun bir zaman dilimini kapsayan bir çalışmadır…

Sayfalar