Eserlere Göre Listeleme

Toplam 3900 sonuçtan 281 - 290 arası görüntüleniyor.
 • Şule Tankut Jobert
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  196,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: aydan sağıroğlu
  “Ses sevebilir mi? Annem de babam da hiç anlamadığım şeylerden söz ederken bile sesleriyle severler beni. Çocuklar sevildiklerini seslerden anlarmış. Bir gün yine onlar öğrencilerinden biriyle sohbet ederlerken “çocuk” kelimesi geçince kulak kabarttım. Çocuk olma hakkının nasıl uygulandığına ilişkin bir şeyler anlatıyordu babam. Bizim haklarımıza gereken saygının gösterilmemesi çok üzücüymüş. “Ben de çocuğum” diye seslendim oturduğum yerden. Güldüler. Çocuk haklarından ilk o gün haberim oldu benim…” Ne mutlu ki bize, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünyada çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramı. Ama “Çocuk Hakları” konusunda ne biliyoruz? Çocuklarımız, sağlıklı yaşamdan eğitime, sahip oldukları vazgeçilmez haklardan ne kadar haberdarlar? Bu hakların korunması yönünde ne yapıyoruz?.. Bu kitaptaki öyküler, çocuklarımızın seslerde bile algıladıkları sevgiyi, vazgeçilmez haklarının olduğu her yerde, her zaman yaşamaları için yazılan bir damla belki de. Sevgi denizinde, çocuklar için bir damla…
 • Yüksel Pazarkaya
  insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  26,2 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Selin Serter
 • Anıl Basılı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  45,13 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gökşin KARABULUT
  “Kendi hayallerini gerçekleştirecek yolu ancak sen seçebilirsin!” Lino, annesinin anlattığı hikâyelerle her gece bir yolculuğa çıkıyor hayal dünyasında. Hayal gücü o kadar geniş, o kadar meraklı ki Lino, "Balinalar Denizi"ne ulaşıp bir balinanın karnında olmanın hayaline kaptırıyor kendini. Sonra bir gece... Macerası başlıyor! Balino, hayalinin peşinden koşan tüm çocuklar için, sımsıcak bir dostluk hikâyesi. Seni seviyorum Lino… Uçakları, trenleri, insanları iyi eden ilaçları, bütün lezzetli yemekleri senin gibi inancı mutluluktan imal edilmiş çocuklar yapmış olmalı. Çünkü hepsi başında bir hayaldi. Umarım Ba’nın hatırası güzel kalbini hiç terk etmemiştir. İclal Aydın Anıl Basılı’nın bu ilk çocuk kitabının beni şaşırtan hayal gücü ve inanılmaz betimlemeleri, bir küçük çocuğun hayalinin su damlaları ve bir leyleğin gözünden damlayan gözyaşı ile bütünleşerek bir balinanın içini yaratan fantastik dünya, çocukluğun engin denizlerde bu değişik orbitin içinde gerçekleşen akıl almaz bir dünya… Nazlı Eray
 • Anais M. Martin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  78,5 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayal Gökçe
  Yazarın ülkeyi ve vatanı temel alan öykü kitabı
 • Stephane Lauzanne
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  573,30 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Yiğit Taşdemir
  Bu kitabın yazarı Stephane Lauzanne, Matin gazetesi adına Balkan Harbini izlemek amacıyla İstanbula 12 Ekim 1912de gelmiş. Kırk gün Türkiyede kalmış. Bu süre içinde gözlemlerde bulunmuş. İstanbuldaki halkın yaşamından, azınlıkların korku ve sinsiliklerine...Askerlerin Balkan cephesine naklinden, bozgunun nedenlerine... Yabancı diplomatların iki yüzlülüğünden, katliam ve yağmalara kadar hayli ilginç saptamalar yapmış. Türklerin Avrupadaki topraklarını nasıl kaybettiği, batı ülkelerinin bu işi ne şekilde kotardığı ve Türklerin toplum vicdanında büyük yaralar açan Balkan katliam ve yağmasının ne şekilde cereyan ettiği konularına açıklık getiren özellikle İstanbulda halkın o günlerdeki yaşantılarını ayrıntılarıyla günümüze getiren bu kitabı Kastaş Yayınları 77 yıl sonra günümüz Türkçesiyle okurlarına sunmaktan ayrıcalı mutluluk duyar
 • Yılmaz Gürbüz
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,42 MB
  Eser Türü: Kitap
 • PETROS MARKARİS
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  290,78 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Elena KANER
 • Ömer Seyfettin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  416,46 KB
  Eser Türü: Kitap
  Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı tarihinde her şeyden önce hikâyeleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Bununla beraber o, hikâyelerinin yanında makale, deneme, eleştiri, fıkra, anı, tiyatro ve şiir türlerinde de eserler vermiştir. Bu yönleriyle tanıdığımız Ömer Seyfettin'in bir de esaret günleri söz konusudur. Şöyle ki: Ömer Seyfettin, Aralık 1908 ile Ocak 1909 arasında, Selanik'teki Üçüncü Ordu'nun Nizamiye Taburu'na tayin edilmiştir. Burada eşkıya takip maksadıyla, birçok yerleşim merkezini gezmiş, Türk ve İslâm düşmanı komitecilerin Müslümanlara karşı yaptıkları pek vahşi ve son derece barbarlık örneği hâdiseleri yerinde müşahede etmiştir. Savaşın toplum düzeninde meydana getirdiği sarsıntıları, acıları, yıkıntıları yakından gören ve yaşayan Ömer Seyfettin, Yanya Kalesi'nin savunmasında Yunanlılara esir düşmüş, önce farklı yerlerde tutulmuş, daha sonra Nafplion kasabasında yaklaşık bir yıl esir kalmıştır. Kitaptaki hatıraların bir kısmı da bu dönemi kapsamaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde Ömer Seyfettin'in hayatı, sanatı, eserleri ve eserlerinde Balkanlar ile ilgili yazılar; ikinci bölümde, Balkan Harplerinin kısa tarihi; üçüncü bölümde, Ömer Seyfettin'in Balkan Harbi Hatıraları; son bölümde ise konuyu tamamlayıcı yazılar yer almaktadır. Son bölümde yer alan ilk iki yazı, Ömer Seyfettin'in İbrahim Alaattin Gövsa'ya ve Kenan Hulusi Koray'a anlatımlarından oluşmaktadır. Bu bölümde ayrıca, Ömer Seyfettin'in Balkan Harplerinde ve esareti döneminde Ali Canip Yöntem'e gönderdiği mektuplar da yer almaktadır.
 • Osman Nuri
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  110,17 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Merve Nur Kutlu
  Yüzbaşı Osman Nuri (Üsküdarlı Mehmet Rıfat Bey) Balkan Savaşı yıllarında Mesudiye zırh-lısı ikinci suvarisi olarak şahit olduklarını bu risalede ayrıntılarıyla, günü gününe kaydetmiş ve yayınlamıştır.Balkan Savaşı'nın pek ele alınmayan bir yönü olan deniz savaşlarının safhalarını günü günü-ne kaydeden yazar, büyük bir tarafsızlıkla donanmamızın ve mürettebatın eksiklerini, kusur-larını ve meziyetlerini ortaya koymuştur. Ayrıca, Avrupa basınını dikkatle takip ederek, bu sahada yazılan yazı ve kitapları ciddi bir tenkit süzgecinden geçirmiştir.Yüzbaşı Osman Nuri, askerî bir olayı anlatmakla beraber, şahsî duygu ve düşüncelerini, yer yer şairâne ifadelerle süsleyerek, büyük bir samimiyet ve içtenlikle ortaya koymuştur.
 • Ahmet Halaçoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,89 MB
  Eser Türü: Kitap
  İçindekiler: ÖNSÖZ VII KISALTMALAR IX GİRİŞ i BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) 10 Balkan Savaşlarını Hazırlayan Sebepler 10 I. Balkan Savaşı 14 II. Balkan Savaşı, Sebep ve Sonuçlan 19 BİRİNCİ BÖLÜM RUMELİ'DEN TÜRK GÖÇLERİ (1912-1913) 29 A - GÖÇLERİ DOĞURAN SEBEPLER 29 1 — Baskı ve zulümler 31 2 — Dinî Baskılar 41 3 — Ekonomik Sebepler 42 B - GÖÇLERİN BAŞLAMASI VE GÖÇ YOLLARI 45 1 — Karayolu İle Yapılan Göçler 47 2 — Denizyolu île Yapılan Göçler 53 3 — Demiryolu İle Yapılan Göçler 61 C - GAYR-I MÜSLİM GÖÇLERİ VE SEBEPLERİ 63 İKİNCİ BÖLÜM GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'DEKİ DURUMLARI 69 A - GEÇİCİ YERLEŞME YERLERİ 70 B - GEÇİCİ YERLEŞİM SIRASINDA YAPILAN YARDIMLAR 79 1 — Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nce Yapılan Yardımlar 81 2 — Diğer Kuruluş, Devlet ve Şahıslarca Yapılan Yardımlar 85 C - GEÇİCİ YERLEŞİM SIRASINDA GÖÇMENLERİN KAR¬ ŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ALINAN TEDBİRLER 87 1 — Göçmen Çocukları ve Eğitim Meselesi 87 2 — Yerli Halk ve Göçmenler 89 3 — Göçmenlerin Sağlık Durumları ve Salgın Hastalıklar 94 a) Göçmenlerin Sağlık Durumlan ve Göçmen Hastahâneleri 94 b) Salgın Hastalıklar 97 c) Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler 100 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURULAN KOMİSYONLAR VE SÜREKLİ YERLEŞME FAALİYETLERİ 105 A - KURULAN KOMİSYONLAR 105 B — İSKÂN FAALİYETLERİ 107 C - SÜREKLİ YERLEŞME SONRASI YARDIMLAR VE TANI¬ NAN MUAFİYETLER 121 1 — Yapılan Yardımlar 121 2 — Tanınan Muafiyetler 125 D — GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ VE YAPILAN YAR¬ DIMLAR 128 SONUÇ 133 İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY) 135 BİBLİYOGRAFYA 137 DİZİN 145 EKLER 157 Belgeler Resimler Harita I Harita II

Sayfalar