Eserlere Göre Listeleme

Toplam 3900 sonuçtan 291 - 300 arası görüntüleniyor.
 • Hasan Erdem
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  724,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Alpay Ulusoy
  “Cenk meydanlarında kılıç elde vuruşurken ölmeyi onur sayan, koç yiğitlerim! Bizleri Balkandan atabileceklerini zanneden Haçlılara buranın cehennem kapısının eşiği olduğunu gösterelim!” Kuyruğu örgülü yağız atının başını çeviren Turahan Bey’in erkek sesinden etkilenen akıncılar, alev saçan bakışlarını yalın kılıç saldırıya geçen Haçlı askerlerine çevirdiler. Evrenuzoğlu İsa Bey’in akıncıları kar yağışından etkilenmesin diye yağlı bezlere sardıkları yaylarını ve sadaklarını açtılar. Rüzgârda savrulan kır sakallarını sert parmaklarıyla sıvazlayan İsa Bey, uzun mızraklı Haçlı süvarileri ok menziline girince “Atlarını hedef alın!” diye haykırdı. Türk okçuları dörtnala üstlerine gelen güçlü savaş atlarını hedef alarak yaylarını gerdiler... Devrilen ve yollarını tıkayan atlar da Haçlı süvarilerini durdurmaya yetmedi. Yaralı atları ezip geçen Haçlı süvarileri, saldırıyı bulundukları yerde hiç kımıldamadan bekleyen Türklerin ön saflarına ulaşınca, sanki kıyamet koptu…. *** Sultan Murad Han Gâzi, “İncil üzerine yemin ettikleri halde yeminlerini bozan, gururları büyük kendileri küçük adamlar günü geldiğinde öfkeli kılıçlarımızın gazabından kurtulamayacaklar.” demiş ve 10 Kasım 1444’de Varna’da, çiğnenen antlaşmanın metnini mızrağa takarak, Haçlılara yeminlerini bozmanın hesabını sormuştu.
 • İbrahim Artuç
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  501 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Melike İşcan
  Hepimiz "Balkan Savaşı" denince, "O yarayı açma" deriz de, faciaya kadar götüren nedenlerini pek bilmeyiz. Nerdeyse her Türk ocağından bir can alan bu savaşın öyküsünü, bir ay gibi kısa bir sürede tüm Rumelimizi kaybedişimizin nedenlerini, aynı zamanda Rumeliden ana vatana göç eden Kocatürkün yazgılarını, mağlubiyet de olsa, ders almamız açısından, ibret dolu gerçek yaşantıların bilinmesi için belge ve anılardan oluşan bu eseri sunmaktan gurur duyarız.
 • Nesime Ceyhan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  26 Ayrım
  363 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Dilşad Çubukçu
  Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde “hüzün” tüm coğrafyaların ortak paydasıydı. Üç kıtaya uzanan vatanın her köşesinde cepheler açılmış ve yokluklar içinde sürdürülen bu savaşlardan payitahta her gün hazin öyküler ulaşmaktadır. “Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikayeler” başlığı altında değerlendirilen bu hikayelerin ilki “Balkan Savaşı Hikayeleri”dir.
 • Lev Troçki
  insan sesi mp3 - Türkçe
  57 Ayrım
  1007,57 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: nurçehre elver
 • Yusuf Hikmet Bayur
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  759,40 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Yiğit Taşdemir
  Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya birleşerek, Bulgaristan'a karşı savaş açtılar. Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırmasından faydalanan Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan; Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a vermiş ve Makedonya'dan ufak bir toprak parçası almıştır.
 • Yusuf Hikmet Bayur
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  533,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu evrenin Balkanlarla ilgili başlıca olayları Osmanlı hükümetiyle büyük devletler arasında barışa varılmak için yapılan görüşmeler, Osmanlılarla Balkanlılar arasında vuruşmalar, Osmanlı-Bulgar bırakışması, savaşçılar arası Londra Konferansı'nın yeniden toplanması, Balkanlılar arasında onları bir savaşa kadar götürecek olan anlaşamamazlık ve gerginliğin artması, Romanya-Bulgaristan gerginliği ve Arnavutluk ve Şkodra dolayısıyla büyük devletler arasında bir an için doğan ağır havadır.
 • YUSUF HİKMET BAYUR
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  432,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Barbara Jelavich
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,14 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan:Kitap sevenler
  Balkan Tarihi bir çok etnik ve dini unsurun çatışmaları ile şekillenmiştir. Balkanlar'da en uzun barış ve düzenin tesis edilmesi Osmanlı Devleti'nin egemenliği ile birlikte olmuş, kurulan bu idari ve ekonomik düzen yüzyıllar boyunca çok da değişmeden devam etmiştir. Osmanlıların bölgeden aşama aşama çekilmek zorunda kalması ve eşanlamlı olarak ortaya çıkan ulusçu hareketler ve kurulan ulus devletler ile, Balkanlar'da günümüzedek devam edecek çatışma ve problemler dönemi yeniden başlamıştır. Balkan Tarihi'nin bu ilk cildi, Balkanlar'da Osmanlı ve Habsburg egemenliğinin son dönemlerini ele almaktadır. 18. VE 19. Yüzyıllara denk gelen bu dönem boyunca, Balkanlar'da ulusçu isyanlar baş göstermiş, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Romanya gibi yeni devletler ortaya çıkmış, aynı dönemde Bulgarlar otonomi elde etmiştir. Ama tüm bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaları sonlandırmamış aksine I. Dünya Savaşı'na giden süreci başlatmıştır. Balkan Tarihi, sunmuş olduğu Tarihi çerçeve ile günümüz uluslararası ilişkilerini anlamaya imkan sağlamaktadır.
 • Mustafa Balbay
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  377 MB
  Eser Türü: Kitap
  Balkan yollarına düşmeden önce bölgeye ilişkin kitapları okurken kendi kendime söylemiştim: "Ne kadar az şey biliyormuşum." Balkan yollarında soluklanırken düşüncem biçim değiştirdi: "Ne kadar az şey okumuşum." Deliormanın Torlak köyünde Şeyh Bedrettinin izleri...Selanikte Atatürkün doğduğu evin bahçesindeki nar ağacı...Üsküpte içerken "vakit kabetmemek için" şerefe bile demeyen Torbeşler...Ohridde bayrak için iki ölüyü çok az bulan Maksüt Bey...Tiranda "devrimci" sözcüğünü küfür için kullanan eski komünistler...Belgradın en ünlü yeri Kalemegdandaki Stambul Kapıya...Saraybosnanın en yeni yapısı mezarlıklar...İşte Balkan gezisi dönüşü çantadan dökülüverenler...
 • Mustafa Balbay
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  301,86 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: SABAHAT VAROL İNSEL
  Balkan yollarına düşmeden önce bölgeye ilişkin kitapları okurken kendi kendime söylemiştim: "Ne kadar az şey biliyormuşum." Balkan yollarında soluklanırken düşüncem biçim değiştirdi: "Ne kadar az şey okumuşum." Deliorman'ın Torlak köyünde Şeyh Bedrettin'in izleri...Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bahçesindeki nar ağacı...Üsküp'te içerken "vakit kabetmemek için" şerefe bile demeyen Torbeşler...Ohrid'de bayrak için iki ölüyü çok az bulan Maksüt Bey...Tiran'da "devrimci" sözcüğünü küfür için kullanan eski komünistler...Belgrad'ın en ünlü yeri Kalemegdan'daki Stambul Kapıya...Saraybosna'nın en yeni yapısı mezarlıklar...İşte Balkan gezisi dönüşü çantadan dökülüverenler...

Sayfalar