Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1587 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • Kemal Ertürk
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  402,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Roger Tredgold
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  742,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Kahraman Yusufoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  404,25 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Dünyada hiçbir milletin kadını, ‘Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim’, diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim. Anaların bugünkü evlâtlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bu sebeple kadınlarımız, erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar!
 • Abdülkadir Şeybe
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  709,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş Dünya Dinleri ve Mezhepleri, Medîne İslam Üniversitesi Şeriat (Hukuk) Fakültüleri programına uygun olarak, çağımızın geniş kitleler tarafından kabul görmüş dinlerinin incelenmesinden oluşmuştur. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Brahmanizm ve Budizm gibi, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun inandığı bu dinlere ait esaslar, inanç biçimleri ve onları temsil eden belli başlı mezhepler incelenmiş ve bunlara ait temel farklar ortaya konulmuştur. Yrd. Doç. Dr. Osman Cilacı tarafından dipnotlarıyla zenginleştirilerek Türkçe'ye kazandırılan bu eser, Çağdaş Dünya Dinleri ve Mezhepleri konusunda, bir müracaat kitabı olma özelliğini korumaktadır.
 • Paul Auster
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  691,98 KB
  Eser Türü: Kitap
 • İrfan Erdoğan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,18 MB
  Eser Türü: Dersler
  Bu eserde eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik şimdiye kadar gösterilen rutin çabalarının dışında eğitim sisteminin yeni yüzyılın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesini sağlayabilmek için geliştirilen bazı yaklaşımlar ve modeller sunulmaktadır. Ülkemizde özellikle “Karşılaştırmalı Eğitim” alanında az sayıda eser mevcutken, hızlı toplumsal değişim var olan eserleri de yetersiz kılmaktadır. Doç.Dr.İrfan Erdoğan, titiz ve özgün çalışmasıyla bu alanda ortaya çıkan işte bu boşluğu doldurmaktadır. Sağlam bir literatüre dayandırılan bu eser, öncelikle ülkemizde bulunan Eğitim Fakültelerine devam eden öğrencilerin aldıkları “Karşılaştırmalı Eğitim” dersi için başvurulabilecek temel bir kaynak niteliğindedir.
 • Frank Thilly
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,82 MB
  Eser Türü: Kitap
  Profesör Thilly'in felsefe tarihine olan ilgisi, yalnızca geçmişe olan merakından kaynaklanmaz ve sadece geçmişteki oluşumları kaydetme amacı gütmez. O, yalnızca fikirlerin ve kavramların sürekliliğini inceleyen bir düşünceler tarihi ile yetinmeyecektir. Thilly, konusunu tarih içinde aydınlatma uğraşı veren bir felsefecidir; felsefe tarihinin, felsefecilerin konu ve sezgilerinden ortaya çıkan felsefe fikirleri hazinesi olduğunu düşünür. Felsefe tarihi çalışması "basitten gitgide daha karmaşık konulara doğru ilerleyen" bir yapıya sahiptir. İnsanoğlu, varlığı boyunca, kendisinden önce yapılmış çalışmalardan bağımsız olarak, yeni oluşumlar yaratma ve uygarlığın başlangıç kuramlarının ortaya koyma arzusunda olmuştur. Tihilly, bu tarihsel çalışmanın değerinin, okuyuculara bu oluşumu yaratma umudu aşılamasında yattığını söyler. Çağdaş tarihçilerin karşı karşıya kaldıkları en büyük zorluk, olayları ve olguları tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Tihlly, bunu en iyi şekilde başarmıştır.
 • György Lukacs
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  329 KB
  Eser Türü: Kitap
 • György Lukacs
  metin
  4 Ayrım
  853,46 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: GETEM
  Macar filozof ve yazarı olan György Lukacs Marksist estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. "Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı" adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafka, Joyce ve Musil'den, Beckett ve Faulkner'a uzanan temsilcilerini ele almakta ve bu akımı Balzac, Tolstoy ve Thomas Mann gibi yazarların temsil ettiği eleştirel gerçekçilik geleneğiyle karşılaştırmaktadır. Son bölümde ise toplumcu gerçekçilik akımının olumlu ve olumsuz yanlarını açıklayan yazar, bu anlayışın eleştirel gerçekçilikten alacağı derslere dikkati çekmektedir.
 • Cağfer KARADAŞ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağdaş İslam düşünürlerinin yetişme serüvenlerini, tecrübelerini, birikimlerini ve düşüncelerini tanıtmak hedeflenmiştir. Bununla aynı zamanda çağdaş İslam düşüncesi ve bu düşünceyi temsil eden düşünürler hakkında genel bir fikir vermek de amaçlanmıştır. Kitapta yer alan düşünürleri şöylece sıralamak mümkündür: Ebu? l-A? lâ Mevdudî Fazlurrahman Faruki Seyyid Hüseyin Nasr Muhammed Hamidullah Muhammed Arkoun Hasan Hanefi Nasr Hamid Ebu Zeyd Hüseyin Atay Hayrettin Karaman Bekir Topaloğlu Süleyman Uludağ

Sayfalar