Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1660 sonuçtan 51 - 60 arası görüntüleniyor.
 • Ruth A. Wallace & Alison Wolf
  metin - Türkçe
  6 Ayrım
  496,83 MB
  Eser Türü: Kitap
  İnsanlar genel olarak kuram okumaya pek hevesli değillerdir. Onu okullar, fabrikalar ve banliyöler ile seçimler, düğünler, grevler, oyunlar ve futbol maçlarından müteşekkil "gerçek dünya"nın üstünde serbestçe yüzen bir bilmeceler öbeği gibi, yalnız birbirleri ile ilişkili soyut anlatımlar gibi görürler. Bu bir yanılgıdır. Ünlü iktisatçı Keynes'in isabetle söylediği gibi; fikirler, doğru da olsa, yanlış da olsa, genel olarak zannedildiğinden daha kuvvetlidir. Hatta gerçekte, dünya daha ziyade bunlar tarafından idare edilmektedir. İnsanlar birçok eylemlerinin arkasında kuramların yattığını fark etmezler, ama böyledir. Neticede kimse entelektüel etkilerden muaf olamaz. Bu zaviyeden bakıldığında sosyoloji kuramları da çalışma ve aile, güç, özgürlük ve otorite dünyası ile ilgili olmayan biçimsel, boş kutular içeren hayali bir dünyadan oluşmaz. Aksine, bizim bu dünyayı nasıl gördüğümüz, nasıl anladığımız ve açıkladığımız, aynı zamanda içinde nasıl hareket ettiğimiz ve böylece onun ne şekil aldığı ile yakından ilgilidir. Sosyologlar "sosyoloji yaparken" konularına soğuk ve zihinleri boş olarak yaklaşmazlar. Konuları ister insanların ölümle ilgili davranışları, ister günümüz toplumunun bütün gelişimi ve muhtemel geleceği olsun, incelemekte oldukları olaylara nesnel bir açıdan bakarlar. Somut verilerle çalışır ve elde ettikleri sonuçları sistemli bir şekilde ortaya koyarlar. Bu kitap sosyoloji kuramını bugün uygulanmakta olduğu şekliyle tartışmakta ve çözümlemektedir: çalışmaları toplumsal kuramı en çok etkileyen yazar ve sosyologların halen geçerli olan yaklaşımları ve çözümlemeleri üzerine odaklanmaktadır. Metinde Marx, Parsons, Habermas, Giddens, Foucault, Goffman, Smith, Dahrendorf, Coleman gibi önemli isimler etrafındaki tartışmalardan hareketle modern sosyoloji kuramının en temel bakış açılarını bulabileceksiniz.
 • Şahin Güven
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  806,75 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yaşadığımız asrın insanına anlayacağı bir dil ve üslupla Kur'ân'ın hidayetini sunmak isteyen son dönem İslâm âlim ve aydınları, eski usûlleri de tetkik etmekle beraber, yeni yöntem arayışlarına yönelmişlerdir. Bu yöntem arayışları çerçevesinde, konuları Kur'ân bütünlüğü içerisinde işlemeyi hedefleyen ve bunu yaparken de Kur'ân'ın genel ilke ve prensiplerini devamlı olarak göz önünde bulunduran yeni bir tefsir metodu ortaya çıkmıştır. Bir kısım düşünür ve araştırmacıların, Kur'ânî/İslâmî araştırmaların istikbalinin bu tür çalışmalara bağlı olduğunu söyledikleri yeni yöntemin adı, Konulu Tefsir metodudur.
 • Handan Salta
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  539,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Süer Eker
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  Taranmış Fakat Düzeltilmemiştir
 • Şükran Kurdakul
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  606,49 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş Türk Edebiyatı Çağdaş Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatının Tanzimat'tan günümüze gelişimini, belli başla aşamalarını, özellikelirin ve temsilcilerini inceliyor. Bu kapsamlı çalışmayla edebiyat tarihimiz, diyalektik bir bakışla incelenip yorumlanıyor; edebiyat tarihçiliğinin başarılı bir örneği sunuluyor. Eserin 1 ve 2. Ciltleri Meşrutiyet Dönemini 3 ve 4. Ciltleri ise Cumhuriyet Dönemini kapsıyor. "Edebiyat tarihine diyalektik bakışın zenginliğini taşıyan bu eser, bir baş eserdir bugün ve bu niteliğini yıllarca da koruycaktır. Sanıyorum." SERVER TANİLLİ "Kurdakul, toplayıcı, derleyici olmaktan çok yorumcu bir edebiyat tarihi anlayışını getiiyor yazınımıza. Bununla birlikte yazınımız, toplumsal açıdan bu yapıtta değerlendiriliyor." ADNAN BİNYAZAR "Genç kuşakların edebiyata ve tarihe bakış açılarını çarpıtan tek kitap furyasının ve 'resmi' edebiyat tarihlerindeki çarpıklığın giderilmesini sağlayacak bir eser." ALPAY KABACALI
 • Şükran Kurdakul
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  859,92 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş Türk Edebiyatı Çağdaş Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatının Tanzimat'tan günümüze gelişimini, belli başla aşamalarını, özellikelirin ve temsilcilerini inceliyor. Bu kapsamlı çalışmayla edebiyat tarihimiz, diyalektik bir bakışla incelenip yorumlanıyor; edebiyat tarihçiliğinin başarılı bir örneği sunuluyor. Eserin 1 ve 2. Ciltleri Meşrutiyet Dönemini 3 ve 4. Ciltleri ise Cumhuriyet Dönemini kapsıyor. "Edebiyat tarihine diyalektik bakışın zenginliğini taşıyan bu eser, bir baş eserdir bugün ve bu niteliğini yıllarca da koruycaktır. Sanıyorum." SERVER TANİLLİ "Kurdakul, toplayıcı, derleyici olmaktan çok yorumcu bir edebiyat tarihi anlayışını getiiyor yazınımıza. Bununla birlikte yazınımız, toplumsal açıdan bu yapıtta değerlendiriliyor." ADNAN BİNYAZAR "Genç kuşakların edebiyata ve tarihe bakış açılarını çarpıtan tek kitap furyasının ve 'resmi' edebiyat tarihlerindeki çarpıklığın giderilmesini sağlayacak bir eser." ALPAY KABACALI
 • Şükran Kurdakul
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş Türk Edebiyatı Çağdaş Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatının Tanzimat'tan günümüze gelişimini, belli başla aşamalarını, özellikelirin ve temsilcilerini inceliyor. Bu kapsamlı çalışmayla edebiyat tarihimiz, diyalektik bir bakışla incelenip yorumlanıyor; edebiyat tarihçiliğinin başarılı bir örneği sunuluyor. Eserin 1 ve 2. Ciltleri Meşrutiyet Dönemini 3 ve 4. Ciltleri ise Cumhuriyet Dönemini kapsıyor. "Edebiyat tarihine diyalektik bakışın zenginliğini taşıyan bu eser, bir baş eserdir bugün ve bu niteliğini yıllarca da koruycaktır. Sanıyorum." SERVER TANİLLİ "Kurdakul, toplayıcı, derleyici olmaktan çok yorumcu bir edebiyat tarihi anlayışını getiiyor yazınımıza. Bununla birlikte yazınımız, toplumsal açıdan bu yapıtta değerlendiriliyor." ADNAN BİNYAZAR "Genç kuşakların edebiyata ve tarihe bakış açılarını çarpıtan tek kitap furyasının ve 'resmi' edebiyat tarihlerindeki çarpıklığın giderilmesini sağlayacak bir eser." ALPAY KABACALI
 • Prof.Dr. Orhan SÖYLEMEZ
  metin - Türkçe
  5 Ayrım
  2,12 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Alemdar Yalçın
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,32 MB
  Eser Türü: Kitap
  taranmış ama tashihi yapılmamıştır.
 • Derleyen: Erdoğan Söyümez
  insan sesi mp3 - Türkçe
  89 Ayrım
  191 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ahmet Büyükçulhacı
  Yaşamak, güzel ve zordur.Yaşadım diyebilmek için ise hayat'a, bir sevgili'ye ve doğa'ya sevdalanmak; bunun için de yüksek düzeyde bilinç ve tutarlılk gerekir.Seyfettin Başçıllar bir şiirinde, "Sevmiyorsan yalnızsın, yoksulsun, yabancısın" diyor. Çok doğru! Ve insanoğlu, koşullar ne olursa olsun aşk ve sevda konusunda daima ısrarlı olmuş, kendini gerçekleştirmiştir.

Sayfalar