Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1762 sonuçtan 61 - 70 arası görüntüleniyor.
 • Alemdar Yalçın
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,32 MB
  Eser Türü: Kitap
  taranmış ama tashihi yapılmamıştır.
 • Derleyen: Erdoğan Söyümez
  insan sesi mp3 - Türkçe
  89 Ayrım
  191 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ahmet Büyükçulhacı
  Yaşamak, güzel ve zordur.Yaşadım diyebilmek için ise hayat'a, bir sevgili'ye ve doğa'ya sevdalanmak; bunun için de yüksek düzeyde bilinç ve tutarlılk gerekir.Seyfettin Başçıllar bir şiirinde, "Sevmiyorsan yalnızsın, yoksulsun, yabancısın" diyor. Çok doğru! Ve insanoğlu, koşullar ne olursa olsun aşk ve sevda konusunda daima ısrarlı olmuş, kendini gerçekleştirmiştir.
 • metin - Türkçe
  3 Ayrım
  6,53 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş Türk Sanatı Tarihi, Fotoğraf ve Grafik
 • Metin Celal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  578 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mustafa Eroğlu
  Yahya Kemal`den Küçük İskender`e uzanan çağdaş şiirimizin serüvenine tanıklığı iceren bu seçkide yer alan 138 şairimizin şiirlerniden seçmeler, şiir okurları, şiirseverler, öğrenci ve öğretmener için başucu kitabı niteliğinde. Bu antolojide Cumhuriyetin ilan edildiği yıllardan başlayarak günümüze uzanan bir tarih akışı içinde Türk şiir örnekleniyor. Özellikle öğrenim çağındakilerin Türk şiirleriyle ilgili önbilgi kaynağı olmak ve Türk şiirinin gelişmesinde etkili olan şaireri, şiirleri tanıtmak amacında. Antolojinin en önemli özelliği ve farkı günümüz şairlerine de olabildiğince geniş yer vermesidir.
 • Sevda Şener
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  394 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Perizat Altunay
 • Ahmet Buran - Ercan Alkaya
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  7,28 MB
  Eser Türü: Dersler
  Sevgili öğrenciler Türk dili, tarihi ve çağdaş lehçeleri ile bir bütündür. Türkiyede konuşulan Türkçe, Türk di¬linin Oğuz kökenli batı koludur ve Türk lehçeleri arasındaki özel adı Oğuz Türkçesi ya da Tür¬kiye Türkçesidir. Türkiye Türkçesi dışında Türk dilinin birçok lehçesi bulunmaktadır. Türk di¬linin bütünü hakkında bilgi sahibi olabilmek için tarihi ve çağdaş lehçeleri bilmek gerekir. Türk dilinin günümüzde konuşulan lehçelerine Çağdaş Türk lehçeleri diyoruz. Bu leh-çelerin bir bölümü sadece konuşma dili durumundayken bir bölümü hem konuşma hem de yazı dili olarak kullanılmaktadır. İlk yarıyıl için kaleme alman bu ders kitabında, çağ-daş Türk lehçelerinin bütünü hakkında genel, Türkiye Türkçesi dışındaki çağdaş Türk yazı dillerinden üçü hakkında ise özel ve geniş bilgiler verilmektedir.
 • Ahmet BUR(Ünite, 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8)
  metin - Türkçe
  5 Ayrım
  1,77 MB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  3 Ayrım
  20,11 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Müheyya İzer
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  985,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Karen Horney
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  868,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Psikolojik rahatsızlıklar bizi ebedi bir mahkumiyete mi sürükler? Nevrotik bireyin, rahatsızlığının farkına varması ve iyileşmeye yönelik adımlar atması imkansız mıdır? Psikanaliz, nevrozlara genellikle bireyi özgür iradeden, eyleme yetisinden ve gelecek hayallerinden mahrum bırakan ve köklerini yalnızca geçmişte arayan bir anlayışla yaklaşır. Karen Horney ise arzuları hem kamçılayan hem de tatmin etme olanaklarını sınırlayan nevrotik topluma odaklanarak bunlara yol açan ve besleyen etkenlerin çoğu zaman kültürel olduğunu ve üstesinden çevresel faktörlere yapılan müdahalelerle gelinebileceğini savunuyor. Nevrotik bireyi modern kültürün "üvey evladı" olarak tanımlayan Horney, nevrozların temelinde yatan kaygının, toplumsal ilişkilere ve her insanın iç dünyasına egemen olan çatışmalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Freud ve sonraki kuşak psikanalistlerinin büyük bir çoğunluğu tarafından nevrozlara mahkum edilen birey, insani özgürleşmeye odaklanan Karen Horney tarafından hayata döndürülüyor.

Sayfalar