Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1587 sonuçtan 61 - 70 arası görüntüleniyor.
 • Sevda Şener
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  394 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Perizat Altunay
 • Ahmet Buran - Ercan Alkaya
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  7,28 MB
  Eser Türü: Dersler
  Sevgili öğrenciler Türk dili, tarihi ve çağdaş lehçeleri ile bir bütündür. Türkiyede konuşulan Türkçe, Türk di¬linin Oğuz kökenli batı koludur ve Türk lehçeleri arasındaki özel adı Oğuz Türkçesi ya da Tür¬kiye Türkçesidir. Türkiye Türkçesi dışında Türk dilinin birçok lehçesi bulunmaktadır. Türk di¬linin bütünü hakkında bilgi sahibi olabilmek için tarihi ve çağdaş lehçeleri bilmek gerekir. Türk dilinin günümüzde konuşulan lehçelerine Çağdaş Türk lehçeleri diyoruz. Bu leh-çelerin bir bölümü sadece konuşma dili durumundayken bir bölümü hem konuşma hem de yazı dili olarak kullanılmaktadır. İlk yarıyıl için kaleme alman bu ders kitabında, çağ-daş Türk lehçelerinin bütünü hakkında genel, Türkiye Türkçesi dışındaki çağdaş Türk yazı dillerinden üçü hakkında ise özel ve geniş bilgiler verilmektedir.
 • Ahmet BUR(Ünite, 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8)
  metin - Türkçe
  5 Ayrım
  1,77 MB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  3 Ayrım
  20,11 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Müheyya İzer
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  985,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Karen Horney
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  868,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Psikolojik rahatsızlıklar bizi ebedi bir mahkumiyete mi sürükler? Nevrotik bireyin, rahatsızlığının farkına varması ve iyileşmeye yönelik adımlar atması imkansız mıdır? Psikanaliz, nevrozlara genellikle bireyi özgür iradeden, eyleme yetisinden ve gelecek hayallerinden mahrum bırakan ve köklerini yalnızca geçmişte arayan bir anlayışla yaklaşır. Karen Horney ise arzuları hem kamçılayan hem de tatmin etme olanaklarını sınırlayan nevrotik topluma odaklanarak bunlara yol açan ve besleyen etkenlerin çoğu zaman kültürel olduğunu ve üstesinden çevresel faktörlere yapılan müdahalelerle gelinebileceğini savunuyor. Nevrotik bireyi modern kültürün "üvey evladı" olarak tanımlayan Horney, nevrozların temelinde yatan kaygının, toplumsal ilişkilere ve her insanın iç dünyasına egemen olan çatışmalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Freud ve sonraki kuşak psikanalistlerinin büyük bir çoğunluğu tarafından nevrozlara mahkum edilen birey, insani özgürleşmeye odaklanan Karen Horney tarafından hayata döndürülüyor.
 • Karen Horney
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  6,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağımızın Tedirgin insanı’da iç çatışmalar içerisinde bocalayan bugünün insanı anlatılmaktadır. Katı Freud’cu görüşten ayrılarak, nevrozların oluşmasında biyolojik etkenlerden çok, bireydeki çevre ve kültür etkenlerinin önemli olduğunu ileri sürer.
 • Uğur Mumcu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,06 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün bir topluma, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur çağımızda. Susmayı, bir yaşam biçimi olarak benimseyen insanlar vardır. Özgürlükleri ve silahları, konuşmamaktır. Her adaletsizlik, onların eylemsizliklerinden güç alır biraz da. Ellerini kana bulayanlar, içlerindeki korkuların mezar taşlarıyla yaşayanlar, aynı adaletsizliğin ve aynı suçun ortaklarıdır hep birlikte. Gözlerin açıksa göreceksin! Kulağın sağır değilse duyacaksın! Ellerin kesik değilse uzanacaksın!..
 • Mehmet Fuat
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  339 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nadire Pınar Genç
  "Soy sanatçı, büyük sanatçı hiçbir zaman politikanın ardından gitmiyor. Bu arkadan gidişe bir süre katlansa bile, insanla insanın, insanla doğanın, insanla toplumun çatışmaları üzerine eğilmenin getirdiği sezinlemelerle, politikayı aşmaya, politikaya öncülük etmeye yöneliyor. (Ya da öylesine incelenmiş, soyutlaşmış bir sanata ulaşıyor ki, politika alanındaki düşüncelerinin gelişmelerinden aldığı etkileri yapıtlarında açıkça görmek olanaksızlaşıyor.) Propagandaya bağlanmış, propagandanın önemini anlamış kimselerin hoşlanacağı birşey değil bu, hiç değil. Politikacıların isteği günün gerektirdiği doğruları sanatçıların sanat diliyle yinelemeleri, o kadar. Bunun gerçekleşemeyeceğini nedense anlayamıyorlar. Sanatçıların başka türlü düşünmelerinden, inatçılıklarıdan, kendini beğenmişliklerinden, politikayı küçümsemelerinden gerçekleşemez, demiyorum. Politikanın iniş çıkışlarına, Machiavelli'ciliklerine ayak uydurup gene de büyük sanatçı kalınamıyor da ondan gerçekleşemez, diyorum. Sanata gerekli 'insancı duyarlık', 'derinlik' politikaya yalnız 'güçsüzlük' getiriyor, sanatçıyı ise bunların yokluğu içinde düşünemeyiz bile." -Memet Fuat
 • Kennilworthy Whisp
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,21 MB
  Eser Türü: Kitap
  Şimdiye kadar kendinize Altın Snitch'in nereden geldiğini, Bludger'ların nasıl ortaya çıktığını ya da Wigtown Wanderers'ın cüppelerinde niye kasap satırı resmi olduğunu sorduysanız, size Çağlar Boyu Quidditch gerekiyor demektir. Bu sınırlı basım, Hogwarts Okul Kütüphanesi'nde duran ve hemen hemen her gün genç Quidditch hayranlarının başvurduğu kitabın bir kopyası. Bu kitaptan elde edilecek kazanç Comic Relief'e gidecek, onlar da sizin paranızı hayatları kurtarmak ve iyileştirmek için kullanacaklar ki bu 1921'de Roderick Plumpton'ın Altın Snitch'i üç buçuk saniyede yakalamasından da daha önemli ve şaşırtıcı bir iş. Comic Relief bu kitabın satışından elde edilecek geliri, dünyanın en yoksul ülkelerinde yaşayan, en yoksul ve en zor durumdaki insanların bir kısmına yardımı amaçlayan projelere verecek.

Sayfalar