Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1762 sonuçtan 71 - 80 arası görüntüleniyor.
 • Karen Horney
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  6,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağımızın Tedirgin insanı’da iç çatışmalar içerisinde bocalayan bugünün insanı anlatılmaktadır. Katı Freud’cu görüşten ayrılarak, nevrozların oluşmasında biyolojik etkenlerden çok, bireydeki çevre ve kültür etkenlerinin önemli olduğunu ileri sürer.
 • Uğur Mumcu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,06 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün bir topluma, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur çağımızda. Susmayı, bir yaşam biçimi olarak benimseyen insanlar vardır. Özgürlükleri ve silahları, konuşmamaktır. Her adaletsizlik, onların eylemsizliklerinden güç alır biraz da. Ellerini kana bulayanlar, içlerindeki korkuların mezar taşlarıyla yaşayanlar, aynı adaletsizliğin ve aynı suçun ortaklarıdır hep birlikte. Gözlerin açıksa göreceksin! Kulağın sağır değilse duyacaksın! Ellerin kesik değilse uzanacaksın!..
 • Mehmet Fuat
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  339 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nadire Pınar Genç
  "Soy sanatçı, büyük sanatçı hiçbir zaman politikanın ardından gitmiyor. Bu arkadan gidişe bir süre katlansa bile, insanla insanın, insanla doğanın, insanla toplumun çatışmaları üzerine eğilmenin getirdiği sezinlemelerle, politikayı aşmaya, politikaya öncülük etmeye yöneliyor. (Ya da öylesine incelenmiş, soyutlaşmış bir sanata ulaşıyor ki, politika alanındaki düşüncelerinin gelişmelerinden aldığı etkileri yapıtlarında açıkça görmek olanaksızlaşıyor.) Propagandaya bağlanmış, propagandanın önemini anlamış kimselerin hoşlanacağı birşey değil bu, hiç değil. Politikacıların isteği günün gerektirdiği doğruları sanatçıların sanat diliyle yinelemeleri, o kadar. Bunun gerçekleşemeyeceğini nedense anlayamıyorlar. Sanatçıların başka türlü düşünmelerinden, inatçılıklarıdan, kendini beğenmişliklerinden, politikayı küçümsemelerinden gerçekleşemez, demiyorum. Politikanın iniş çıkışlarına, Machiavelli'ciliklerine ayak uydurup gene de büyük sanatçı kalınamıyor da ondan gerçekleşemez, diyorum. Sanata gerekli 'insancı duyarlık', 'derinlik' politikaya yalnız 'güçsüzlük' getiriyor, sanatçıyı ise bunların yokluğu içinde düşünemeyiz bile." -Memet Fuat
 • Kennilworthy Whisp
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,21 MB
  Eser Türü: Kitap
  Şimdiye kadar kendinize Altın Snitch'in nereden geldiğini, Bludger'ların nasıl ortaya çıktığını ya da Wigtown Wanderers'ın cüppelerinde niye kasap satırı resmi olduğunu sorduysanız, size Çağlar Boyu Quidditch gerekiyor demektir. Bu sınırlı basım, Hogwarts Okul Kütüphanesi'nde duran ve hemen hemen her gün genç Quidditch hayranlarının başvurduğu kitabın bir kopyası. Bu kitaptan elde edilecek kazanç Comic Relief'e gidecek, onlar da sizin paranızı hayatları kurtarmak ve iyileştirmek için kullanacaklar ki bu 1921'de Roderick Plumpton'ın Altın Snitch'i üç buçuk saniyede yakalamasından da daha önemli ve şaşırtıcı bir iş. Comic Relief bu kitabın satışından elde edilecek geliri, dünyanın en yoksul ülkelerinde yaşayan, en yoksul ve en zor durumdaki insanların bir kısmına yardımı amaçlayan projelere verecek.
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  169,65 MB
  Eser Türü: Kitap
  Savaş hikayeleri
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  197,03 KB
  Eser Türü: Kitap
  Milli şair unvanı verilen Mehmet Emin Yurdakul’un Türk şiirinde açtığı çığırı Ahmet Hikmet Müftüoğlu Çağlayanlar’da hikayeleriyle devam ettirmiştir. Yazar, bu eserdeki hikayele­rinde Türk destanlarından, tarihinden, faydalanmış; Trablus, Balkan, I. Dünya savaşlarında yaşanan olayları anlatmıştır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu‘nun 1922′de yayınlanan Çağlayanlar adlı kitabı 18 parçadan ibarettir. Milli edebiyatımız içinde uyandırdığı milliyetçilik duygularıyla çok önemli bir yere sahiptir. Çağlayanlar hikayelerindeki kahramanların isimleri şunlardır: Alparslan Masalı, Yarayı Kanatan, Üzümcü, Sümbül Kokusu, İnci, Yakarış, Bekir ile Tekir, Ayşe Kızla Vato, Maviş.
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  18 Ayrım
  285,99 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Serpil Tekelioğlu
  Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Milli Edebiyat Akımının önde gelen yazarlarındandır. "Yükseklik, büyüklük, incelik, derinlik gibi ruhu cilalandıracak duyguların halka pek yabancı gelmeyecek sözcüklerle anlatılmasının ve ulus bireylerinin düzeyinin Avrupa halkı seviyesine yükseltilmesine çalışılmasının" yazar ve şairler için ulusal bir ödev olduğuna inanan Ahmet Hikmet, "Çağlayanlar" adlı kitabında topladığı öykülerinde, ulusal duyguları çoşkunlukla dile getirir. Kitapta kimi öyküler, türün özelliklerini zorlar, söylev biçimine bürünür. Bu kitapTa yazarın, "Çağlayanlar" adlı yapıtındaki öykülerinin yanı sıra, diğer kitaplarında bulunmayan altı öykü ile bir monolog yer almaktadır.
 • A.cem Keçe
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  57,41 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Suzan Kutluay
  Kişisel gelişim ve farkındalık kitabı olan ?Çaresiz Değilsiniz Çare SİZsiniz? ile ?yaşadığınız tüm deneyimlerin geçmişin bir tekrarı olduğunu fark edebilir, ?başarısızlık korkunuzu yenebilir, ?özgür olmayı ve kendinizi affetmeyi seçebilir, ?özgüveninizi arttırabilir, ?mutlu ve huzurlu olabilir, ?eğlenerek ve düşünerek hayatın sorumluluğunu alabilir, ?yaptığınız seçimlerin kaderiniz olduğunu görebilir, ?yakınlık ve uzaklık ihtiyaçlarınızı dengeleyebilir, ?güç mücadelelerinden ve kontrol etme ihtiyaçlarınızdan sıyrılabilir, ?yapmanın ve kendini gerçekleştirmenin bir sınırı olmadığını hissedebilir, ?her yeni günün yeni bir başlangıç olduğunu kavrayabilir, ?tutabileceğiniz sözler verebilir, ?tartışmalara son vererek pozitif bir yolla iletişim kurabilir, ?eski acılarınızı iyileştirebilir, ?mutluluk, huzur ve ebedi sevgi için kapasitenizi genişletebilir, ?kendinizi her şeye rağmen sevip, onaylayabilir, ?sonucu düşünmek yerine sürece odaklanabilir, ?kendi ayaklarınız üzerinde durmayı ve hayatı cesurca yaşamayı öğrenebilirsiniz. Amaçlarınıza ulaşmak için bu kitabı okuyup iyi bir başlangıç yapın.
 • Stephen King
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  1157,18 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Asya Yağmur Çöloğlu
  John Smith paten kaymayı seven sıradan bir çocuktur. Bir gün paten sahasında geçirdiği küçük bir kaza hafif bir beyin sarsıntısına neden olur. John bu olayın üzerinde durmaz ve olağan yaşamına devam eder. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Farkında olmadığı bazı değişiklikler olmuş, önsezileri ve bazı duyuları gelişmiştir. Yıllar sonra John bir kaza daha geçirir ve yaşamındaki bazı ayrıntılar belirginleşme başlar. Artık kimsenin duymadığı, bilmediği ve hissetmediği her şey onunla arkadaş olmuştur.
 • Bilgesu Erenus
  metin - Türkçe
  42 Ayrım
  564 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan:Kitap sevenler
  Gözlerinde umut ve inat Yüzünde direncin soylu tutkusu Bir eli yok Ayağı kopuk Her yanı yara bere Boynunda ip Atlılar onu Elaziz'e kadar sürüklediler Dağ taş kan-u revan Ve başladı Dersimli Rıza türküsüne "Güneş de batarken solar Ama yarın gene güneş doğacak." Döner dövüşür devran değişir Ölümsüzlük için ölür müsün?

Sayfalar