Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1699 sonuçtan 1681 - 1690 arası görüntüleniyor.
 • İhsan Süreyya Sırma
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  334,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam gibi tek Hak olan dinden, batıl olan dinlerin hepsine kadar hemen bütün dinlerde, bir ibadete çağrı yöntemi vardır. En küçük primitif dinlerde bile, din mensuplarını, kendi itikadlarınca yapılacak olan ibadete çağıran yöntemlerle karşılaşıyoruz. Ya tamtamlarla, ya herkesten farklı çıkarılan insans sesleriyle ya da ateşle dumanla, borularla, çanlarla, zillerle, vs. aletlerle insanlar kendi dinlerine göre tapınmaya davet edilirler. Müslümanlarda ise bu çağrı, Ezan'la yapılır. Ezan, İsman'ın Kur'an ve Sünnet'le sabit olan en önemli müesseselerinden bir tanesidir.
 • Nazmiye Bağcı Çaylıoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  445,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nazmiye Bağcı Çaylıoğlu
  ğunun İnsanları Soğuk iklimin İlk Bakışta Sert görünümlü insanları Gönülleri pamuk gibi Sarar sarmalar herkesi, Yeterki onlara aç kollarını, Kucaklar, sımsıcak yüreğiyle seni, At onlara bir adım, Atsınlar sana on adım, O kocaman yüreğiyle Sarıp sarsınlar seni Doğunun sert görünüşlü Pamuk yürekli insanları. Doğulu insanı tanımak için, az bir zaman da olsa doğuda yaşamak; oranın doğasını tanıyıp, sosyal ortamında bulunmak gerekir. Doğu halkı merttir. İnsandır. Yüreklidir. Sevgi dolu, yardımseverdir. Koruyucu kollayıcıdır. Asla bağnaz değildir. Şartlar onları yönlendirmiştir. Herkes doğuluyu tanımalı, İçine girip gerçekleri görmelidir. Yazarımızın bu kitabında sade bir dille yazdığı yaşanmış öykülerden yola çıkarak; yurdumuzun doğusunu, doğu insanımızı tanıyacak, birde doğudan batıya bakabileceksiniz... Nezahat Yeniçeri Şair-Sanatçı-Eğitimci (Tanıtım Bülteninden)
 • Stephen Kinzer
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  36,93 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye ve Ortadoğu üzerine önemli çalışmalarıyla tanınan usta gazeteci Stephen Kinzer, Ezber Bozmak’ta ABD’nin Ortadoğu politikasına dair bir tartışma açıyor. Öncelikle Amerikan “ezberini” hatırlatan Kinzer, Amerika’nın Ortadoğu siyasetinin Soğuk Savaş’tan bu yana değişmediğini, Suudiler ve İsrail’le uyumlu bir biçimde geliştiğini anlatıyor. Daha sonra ise ABD’nin mevcut siyasetini farklılaştıracak yeni bir güzergâh ve işbirliği haritası çiziyor. İran ve Türkiye’nin 20. yüzyıl tarihlerini yeniden ele alarak, bu iki ülkenin söz konusu yeni yapılanma içinde anahtar rolleri olduğunu ileri sürüyor. ABD’nin Ortadoğu politikasını İran ve Türkiye merkezli düşünmesi gerektiğini düşünen Kinzer, geçmişteki hatalı politikaları, süregiden tutumları ve kendini tekrar eden söylemleri başkalaştıracak, ezber bozacak, sil baştan başlatacak bir işbirliği politikası hakkındaki tasarımlarını aktarıyor. Türkiye tarihinin “dışarıdan”, Amerika’dan nasıl göründüğüne dair bir yorum olmasının ötesinde Kinzer’in kitabı, Türkiye’nin bölgesinde bir aktör olarak nasıl anlaşıldığını da gösteriyor. Ezber Bozmak, Ortadoğu barışı ve geleceği hakkında İran ve Türkiye’yi önemseyerek yapılmış bir siyaset revizyonu önerisi. Obama sonrası Amerika imgesinin bir örneği... Dikkat çekici ve tartışmacı bir “global siyaset” kitabı. Zaten hemfikir olup olmamak bakımından değil, Türkiye’nin nasıl göründüğünü, nasıl yorumlandığını öğrenmek bakımından önemli, bu kitap.
 • Emil Michel Cioran
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  473,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Burukluk, Tarih ve Ütopya, Çürümenin Kitabı. Cioran’dan yayımladığımız bu üç kitap da Türkçede okurlardan hatırı sayılır bir ilgi gördü, hatta belli bir müdavim kuşağı yarattı. Ezeli Mağlup, Cioran’la yapılmış söyleşileri bir araya getiriyor. Romanya’da, Karpat Dağları’ndaki çocukluğunu, aile hayatını, etkilendiği ve beslendiği kaynakları, Paris’e gidişi ve yakın çevresiyle ilişkilerinin hikâyesini, Fransızca yazma, dil ve düşünce, din ve mistisizm, insanlık tarihi üzerine hınzır tespitlerini buluyoruz bu söyleşilerde. Her Cioran okurun er ya da geç aklına düşen şu soru " diğer konuşanlardan, yorumlayanlardan, vaaz verenlerden bunca şikayetçiyseniz ve bütün bunlara hiçbir inanç ve güven duymuyorsanız, siz kendiniz niye yazıyorsunuz?" sorusu da yer alıyor söyleşilerde. Hak veriyor Cioran, ezeli bir...
 • Clive Barker
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,41 MB
  Eser Türü: Kitap
  Ezelistan'a hoşgeldiniz... Şehrin tepelerinde başka bir dünyanın kıyılarına açılan bir kapı var. Ve tepenin eteklerinde hiç kimse, kaçınılmaz olan değişimden etkilenmeyi başaramayacak. O kapının ötesindeki dehşetleri çok iyi tanıyan Tesla Bombeck ise o eşiği geçmeden önce şehrin geçmişinde yatan gizemi çözmek zorunda...
 • Kolektif
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  26,95 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nüans Yelda
  Bak güzelsin sevgilim güzelsin işte perçeminin ardında gözlerin iki güvercin saçların bir keçi sürüsü sanki Gilat’ın yamaçlarından akan
 • Ruhi Su
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  278,47 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İlkim Karaca
  Şiirler - Yazılar - Konuşmalar "Sanatçı da, tıpkı bir çiftçi , bir demirci gibi işini anlatabilmelidir. Hem diliyle, hem de hüneriyle. Bir başka deyişle, kendi toplumu içinde sanatıyla ekmek yiyebilmelidir. 'Beni bu halk anlamaz'. demek, en azından, boş bir kendini beğenmişliktir. İnsan kendini beğenmede bile yalnız kalmamalı. Halkın sanatta anlamadığı bir yer bulunabilir, sanatçı bunu umursamazlık edemez. Çünkü tüketicisi olmayan bir üretim yaşamaz. Hani hükümet zoruyla da yaşamaz demek istiyorum. Elli yıllık değil, yüz elli yıllık deney var önümüzde. Bazı sanat kurumlarının gittikçe yozlaşması, kuruyup gitmesi bundandır. Halktan kopuk hiçbir işten, hiçbir insandan hayır gelmez." (1974) -Ruhi Su- (Arka Kapak)
 • Philip G. Kreyenbroek
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  6,97 MB
  Eser Türü: Kitap
  Ezidiler ve Ezidi inancı geçen yüzyılın ortasından itibaren Batılı gezginler ve bilim adamları üzerinde büyük bir etki bırakmış ve bu etki Ezidilere ilişkin çok sayıda yayına konu olmuştur. Günümüz Ezidiliğinin kendi yapısından kaynaklanan belirgin veri eksikliği göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacıların bu dinin kökenlerine büyük ilgi göstermiş olması anlaşılabilir bir durumdur. Özellikle Ezidi inancının elle tutulur bir yazılı metne sahip olmayışı ve her türlü dinî/kültürel pratiğin sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılması var olan araştırmaları ayrıca önemli bir hale getirmiştir. Philip G. Kreyenbroek’ün Ezidi tarihi ve kültürel yapısı hakkındaki karşılaştırmalı analizlerini ve dinî metinlere ait çözümlemelerini içeren Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği adlı bu özenli çalışmanın, kitapta yer alan Kürtçe ve Türkçe dualarla birlikte, önemli bir boşluğu dolduracağı kuvvetle muhtemeldir. Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği adlı bu çalışmada öncelikle, her zaman kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmış ve kısa zaman öncesine kadar yazıya dökülmemiş olan geniş bir Ezidi dinî metin külliyatının varlığına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. İkinci olarak Ezidiliğin birçok karakteristik unsurunu sözlü geleneğinden alan özünde yazılı olmayan bir din olarak sunulması amaçlanmaktadır. Bunun ötesinde Ezidiliğin bazı yönlerinin eski İran dini hakkındaki modern görüşler ışığında daha iyi anlaşılabileceği öne sürülürken, Ezidilik dini ve modern bir inanış olan Ehl-i Hak arasındaki çarpıcı paralelliklerinin de önemli olduğu savunulmaktadır. YAZAR HAKKINDA: Philip G. Kreyenbroek, 1948 yılında doğdu. Utrecht Üniversitesi’nde Farsça, Kürtçe, Zerdüşti inancı ve eski İran dilleri üzerine çalışmalar yürüttü. 1988 yılında Londra Üniversitesi’nde İran Dilleri ve Dinleri Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaya başladı. İran Sözlü Çalışmaları Topluluğu’nun (SIOS) da kurucusu olan Kreyenbroek halen Georg August Universitat Göttingen’de görev yapmaktadır. Kürtler, Zerdüştlük, Ezidilik ve İran kültürü üzerine birçok çalışması bulunan Philip G. Kreyenbroek’ün birçok kitabı Türkçeye çevrilmiştir: S. Sperl ile birlikte Kürtler (Cep Kitapları, 1994); Christine Allison ile birlikte Kürt Kültürü ve Kimliği (Avesta Yay., 2008); Xelîl Cindî Reşow ile birlikte Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur (Avesta Yay., 2011); Avrupa’da Yezidilik (Avesta Yay., 2011). Kürt kültürü, antik İran kültürü, Zerdüştlük, Ehl-i hak inancı ve Ezidiliğe dair geniş çaplı bir tartışmaya ışık tutan Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği başlıklı bu kitap yazarın en önemli çalışmaları arasında yer alır.
 • Andrew Smith
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  492,13 KB
  Eser Türü: Kitap
  Ezik, tüm büyük eserler gibi yüreğimi parçaladı. Andrew smith her kitabıyla aklımı başımdan alan, cesur ve yetenekli bir yazar. Okurlar ryan dean west'e bayılacak. Bu kitap güçlü, tatlı ve kalp sızlatan türden." -A.S. King, Printz Ödüllü Yazar- "Ezik uzun zamandır okuduğum en içten ve katıksız güzellikteki romanlardan biri. Ryan dean gerçekten özgün bir karakter." -Matt De La Pena- Ryan Dean West'in Hayatı Tam Bir Karmaşa. On dört yaşındaki Ryan Dean, zengin çocukların gittiği yatılı Pine Mountain okulunda üçüncü sınıf öğrencisidir. Haylazların sürüldüğü yurtta, ragbi takımının en öküz oyuncusuyla aynı odayı paylaşmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, kendisini ufak bir çocuk olarak gören en iyi arkadaşı Annie'ye âşıktır. Okulu, hayatı ve ragbiyi idare etmeye çalışırken kendini birçok seçimle karşı karşıya bulan Ryan, bazı büyük hatalar yapar. Ancak hiçbir şey onu yaşayacaklarına hazırlayamamıştır. Aklının ucundan bile geçmeyen bir şey başına geldiğinde Ryan Dean ne olursa olsun önemli şeylere tutunmanın bir yolunu bulmak zorunda kalacaktır... Ryan'ın çizimleriyle süslenmiş Ezik komik, içten, gerçekçi… ve tamamen unutulmaz. (Tanıtım Bülteninden)
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  494,96 MB
  Eser Türü: Kitap
  haksızlığın ve yoksullluğun dramını büyük kent fonu üzerine çizer.

Sayfalar