Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1591 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • Osman Nuri Topbaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  42 Ayrım
  1228,69 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: HAMZA UĞURLU
  İnsanı ölüm ve ötesinin hakîkatine vâkıf edebilmek; ne cehâlet karanlığıyla bulanık beşerî bilgilerin, ne vesveselerle karışık sakat felsefelerin, ne de ipe sapa gelmez bâtıl kanaatlerin kârıdır. Ölüm karanlıkları, böylesine “kısa mesafe” ışıklarıyla aydınlatılamaz. Vahiyden feyizlenmeyen nâkıs bir aklın kırık dökük bilgileri ve nefsânî telâkkîleriyle ölüm ve âhiret vâdisinde dolaşmaya kalkışmak, ebedî hayatı büsbütün tehlikeye atmaktır. Zira ebediyet yolculuğuna dâir ilâhî dayanaktan mahrum beşerî bilgiler ve bozuk mantıklar, tabut gölgesinde eriyip gitmeye, kabir karanlıklarında çürümeye mahkûm olan faydasız sermayelerdir. Ölümler, sessiz ve kelimesiz derslerdir ki; duygulu ve hassas gönüllere en fasih sözlerden daha tesirli bir ibret ve hikmet sergiler. Ölüm, lisân-ı hâliyle, derin bir sükûta ne muazzam mânâlar gömmüştür... Kur’ân ve Sünnet ikliminde, ölümün tefekkürüyle aydınlanmamış bir hayat, karanlık bir musîbet gecesinden farksızdır. Ebedî saâdet güneşi; ilâhî beyanlar ışığında bir ömür sürüp müsterih bir vicdanla âhirete intikâl etmesini bilenlerin ufuklarından doğar. Ecel rüzgârıyla savrulan ömür harmanında Hak’tan gâfil olanlara ise, ne arkalarında bıraktıkları dünya ağlar, ne de karşılarına dikilen âhiret tebessüm eder!..
 • MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  982,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sanat adamları ancak yeryüzünü güzelleştirebilmek uğrunda, çirkinde bile mevcut olan bütün güzellikleri insanların gönül gözünde yerleştirmek için çaba sarfetmek mecburiyetindedirler. Yeryüzünün güzelleşmesi dünki, bugünki, yarınki çabaların senteziyle olur.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  173,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Donald Winnicott
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  255,33 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nagehan Erbaşı Öğtüm
  En bilinen psikanalistlerden biri olan, Britanya Psikanaliz Cemiyeti üyesi D.W. Winnicott bu kitabında çocuk yetiştirmenin duygusal ve psikolojik yanlarına ışık tutuyor. Özellikle “nesne ilişkileri” alanındaki çalışmalarıyla bilinen İngiliz pediyatrist ve psikanalist D.W. Winnicott, psikanalizde olduğu gibi çocuk psikiyatrisi ve çocuk gelişimi alanlarında da önemli çalışmalara imza atmıştır. Bebek bakımına çocuk psikolojisi disipliniyle yaklaşan Ebeveynlerle Sohbet isimli bu kitap ise Winnicott’un 1955 yılından itibaren yaptığı tüm radyo konuşmalarını içeriyor. Bu kitapta ebeveynlerin, çocuk yetiştirirken karşılaştıkları problemlere dair verdiği örnekler, Winnicott’un sunduğu yorumlarla derinlik kazanıyor. Winnicott böylece çocuk yetiştirmenin psikolojik yönlerini olduğu kadar, ebeveynlerin psikolojisini de ele alarak ebeveynlerde görülen suçluluk duygusunun ve annelerin çocuklarından zaman zaman sıkıntı duymasının doğal tepkiler olduğuna dikkat çekerek ebeveynlerin içgüdülerine güvenmelerini sağlamayı amaçlıyor. Winnicott, Ebeveynlerle Sohbet’te ebeveynlerin verdiği örnekler üzerine yaptığı yorumlarda eğitici bir üsluba yer vermekten sakınarak, üvey ebeveynlik kavramı, bebeklerin parmak ya da kumaş parçası emmeleri, kıskançlık, hayır diyebilmek, annelerin sıkıntıları ve suçluluk duygusu, çocukta doğru ve yanlış algısının gelişimi ve güvenin oluşturulması gibi konuların üzerinde duruyor ve böylece çocuk psikolojisi çalışmalarına da hatırı sayılır bir katkıda bulunuyor.
 • Ahmet Hulusi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  392,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Sıddıkiyet", velayet mertebeleri içinde en üst mertebedir ki, onun üstünde sadece "nübüvvet" vardır... Hazreti Resul Aleyhisselamın, bu mertebesi Kur'anda açıklanan en yakın arkadaşının hayatından orjinal ve ibret dolu kesitler sanırım hepimizin ilgisini çekecektir. "Allah'ı idrak, ancak O'nun idrak edilemeyeceğini idraktır" diye Sıddık'ı Ekber hazreti Ebu Bekr'den hepimizin alacağı çok şeyler vardır... Allah bizlere onu değerlendirmeyi kolaylaştırsın. (Tanıtım Bülteninden)
 • Luke Moran
  insan sesi mp3
  1 Ayrım
  130,66 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Seslendiren: Emine Kolivar
  2003 yılında ABD’nin Irak’ta açtığı Ebu Gureyb cezaevinde Iraklı tutsaklara uyguladıkları işkence ve insan hakları ihlallerini konu almaktadır. Bu insanlık dışı ortamda bir ABD askerinin tutsaklarla ilişkisini ve arkadaşlıklarını konu almaktadır. Filmin yönetmenliğini , senaryosunu ve başrol oyunculuğunu Luke Moran yapmaktadır. Film sizleri psikolojik olarak etkileyebilir.
 • Muhammed EBÛ ZEHRA
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  5,13 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Cem Kandemir
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  39,92 MB
  Eser Türü: Radyo
 • Muhammed Ebu Zahra
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  9,15 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Senaryo: Halil Önür
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  22,4 MB
  Eser Türü: Tiyatro

Sayfalar