Eserlere Göre Listeleme

Toplam 685 sonuçtan 131 - 140 arası görüntüleniyor.
 • Johann Wolfgang von Goethe
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  70,9
  Eser Türü: Kitap
 • Johann Wolfgang von Goethe
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  166,97 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayşe Serra Cremer
  Zavallı şeytan, bana ne verebilirsin ki? Yükseklere göz dikmiş insan bilincini, senin gibiler kavrayabilir mi hiç?
 • Goethe
  insan sesi mp3 - Türkçe
  37 Ayrım
  603,93 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İris Gür
 • Johann Wolfgang von Goethe
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  70,9 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Johann Wolfgang von Goethe
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  111 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Canan Işık
  Goethe'nin dünya çapındaki klasikleşmiş eseri "Faust" un kahramanı Doktor Faust (Faustus) bir hayal ürünü değildir. Kayıtlara göre Johann Faustus 1480'li yıllarda Almanya'da Knittlingen'de doğmuştur ve 1540 yılına doğru da Staufen-Brisgau'da ölmüştür. Faust'un hikayesi şöyle rivayet edilir: Faust, şeytanla arasında bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşmaya göre, Şeytan, Faust'a yaşadığı sürece bilgi, zenginlik, gençlik ve büyü yapma gücü verecektir. Buna karşın, Faust da öldüğü zaman, ruhunu Şeytana teslim edecektir. Faust'un Almanya'nın taşrasını dolaşırken yanından ayırmadığı köpeğinde şeytan olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır. Doktor Faust bir gece Würtemberg'te bir handa ölü bulunmuş. Yüzündeki izler dehşet verici bir biçimde öldüğünü gösteriyormuş; bu nedenle halk arasında onu şeytanın öldürdüğü yargısı yerleşmiş ve halk onun ruhunu şeytana sattığına ve gerçek bir büyücü olduğuna kuvvetle inanmıştır. Faust'un hikayesi başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde bir çok yazar tarafından ele alınmıştır. Ancak Faust efsanesini bütün genişliği ile ele alan ve onu zenginleştiren Goethe'dir. Bu eseriyle tam 62 yıl uğraşmıştır Goethe! Yaşamının sonuna dek Faust üzerinde çalışarak yaşar ve onu tamamladıktan kısa bir süre sonra da ölür.
 • İsmet Özel
  insan sesi mp3 - Türkçe
  34 Ayrım
  784,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: semra elmadağ
  Benim çabamın gerçeği (Hakk'ı) en üstün değer saymak olduğunun bilinmesini isterim. "En üstün değer arayış" vakıasının hayatımıza girebilmesi için onu paylaşabilme çabası da benim çabamdır. Şiir alanındaki çalışmalarımın verdiği sonuçlardan öğrendim ki, gerçekliği bulunmayan hiçbir işaret, insanlarda karşılığını bulmuyor. Düşüncelerin sağlamasını yapabilmenin de benzer bir tarafı olduğu görüşündeyim. Yani hem gerçek olanı, hem de paylaşılabilir olanı biri diğerini yaralamadan dışa vurmakla sahici düşüncelere sahip olabilir, sahiden insan kalabiliriz. Sahiden insan, sahici düşünceler... Sahici düşüncelere ulaşmak için neden çaba harcamalı? Bizim dilimizde düşünceli insan, "tasalı" insanı ifade eder. İnsanlık durumumuzun kaçınılmaz kıldığı tasayı hesaba katılır önemde sayıyorum. Yoksa insanlar arasında ayrıcalıklı bir konuma varmanın bir aracı olarak düşüncenin yarar değil zarar kaynağı olduğuna hiç şüphem yok. Düşünceye atılmış insan, yalnızca düşünceye doğru bir hamle yapmış değildir; o, aynı zamanda düşünceye fırlatılmıştır. İnsanın düşünceyle bağlantısını onun kaderi tayin eder. Bu sebepten düşünceye atılmış olmak, ne yerinmek için, ne sevinmek için bir vesile sayılmalı.
 • İsmet Özel
  insan sesi mp3 - Türkçe
  29 Ayrım
  71,4 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Dilek Kaya
  İdeolojiler müşterek bir aldanış olmaksızın ayakta duramazlar, düşünce ise müşterek bir aydınlanmayı gözetir. Faydasız Yazılar adını verdiğim bu yazılar kümesini kendi aydınlanması peşinde giden bir adamın tasalarını paylaşıma açması diye kabul edin. (Arka Kapak) "Şiir alanındaki çalışmalarımın verdiği sonuçlardan öğrendim ki gerçekliği bulunmayan hiçbir işaret insanlarda karşılığını bulmuyor." diyen İsmet Özel, düşüncelerin sağlamasını yapabilmenin de benzer bir tarafı olduğunu söylüyor. "Faydasız Yazılar" ise dumura uğramış kalplere karşı faydasızdır. Toplumdaki pek çok mesele, halledilemeden kanıksanır ki bu bir toplum için olabileceklerin en kötüsüdür. Düşünen ve aydınlık peşinde koşan insanın yalnızlığı da bundan sonra başlamaktadır zaten... "Faydasız Yazılar"ın bizde karşılık bulması, hem ortaya konan düşüncelerin gerçekliğini hem de meselelerden ne kadar uzağa düştüğümüzü gösteriyor. İsmet Özel´in "Faydasız Yazılar adını verdiğim bu yazılar kümesini kendi aydınlanması peşinde giden bir adamın tasalarını paylaşıma açması diye kabul edin." sözünü bir davet kabul etmenizi dileyerek sizi kitapla başbaşa bırakıyoruz.
 • Nazım Hikmet
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  102 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Genco Erkal
  Nazım hikmet şiirlerine Fazıl say muhteşem piyanosuyla eşlik ediyor...
 • Gürgün Say
  insan sesi mp3 - Türkçe
  18 Ayrım
  276 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nilüfer Öder
  Fazıl Say'ın yeteneği kadar sıradışı bir yaşamı annesinin kaleminden anlatan bu kitap, çocuklarının yeteneklerini ve ufuklarını araştıran ebeveynler için bir rehber.
 • Haldun Taner
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  135,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Yelda
  Haldun Taner'in, "Eczanenin Akşam Müşterileri" (1952) adlı öyküsünden yola çıkarak yazdığı Fazilet Eczanesi, çok katmanlı sosyo-kültürel özellikleriyle, dik başlı ama insancıl Saadettin Bey ve çevresindeki renkli kişileriyle tiyatromuzun klasiklerinden. Haldun Taner: "Eczane bir bakıma sade bir ilaç laboratuvarı değil, bir insan laboratuvarıdır da. Oraya iki ayaklı ne konular gelir gider. Eczane bir mikrokozmostur. Bir yaşam dilimi yansıtmak istemiştim bu oyunda. Bizim insancıklarımızla örülü bir yaşam kesiti. Onların bütün kusur ve meziyetleri ile, doğru yanlış bütün koşullanmaları ile, sevinçleri, dertleri, sevgileri, kinleri, şakaları, tutkuları, duygusallıkları ve kalender felsefeleri ile... Sahneye, daha doğrusu eczaneye girip çıkan yirmi yedi insan göreceksiniz." Ayşegül Yüksel: "Fazilet Eczanesi, 1950'ler Türkiyesi'nde yaşanan toplumsal ve ekonomik geçiş döneminin içerdiği eski ve yeni değer dizgelerini yan yana ve tüm çelişkileri içinde verir... Saadettin'in eczanesiyle simgelenen 'eski düzen'in kaçınılmaz yıkılışı da oyunun dokusuna aşama aşama sindirilmiştir." (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar