Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1741 sonuçtan 1671 - 1680 arası görüntüleniyor.
 • Muhammed Muhammedi İSTİHARDİ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • Arif Taşdemir
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  528,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hz. Ebu'l Fazl'il Abbas (a.s)'ın Hayati Ve Faziletleri
 • Handan Yalvaç Arıcı
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Zübeyir'le kararlı olmayı, Abdurrahman'la cömertliği, Sad'la sabrı, Ebu Ubeyde'yle güvenilir olmayı, Said bin Zeyd'le kanaatkârlığı öğrenmeye ne dersin? Bunlar kim mi? Peygamber Efendimizin çok sevgili sahabe dostları... Onlar gökte parlayan yıldızlar gibiler. Bizlere ışık olur ve yolumuzu aydınlatırlar. Sen de onlar gibi güzel davranarak gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi olmak ister misin? Hadi o zaman, Sahabelerle Değerler Eğitimi setini okumaya başla! Ve gökte ışıl ışıl parılda!
 • Ahmet Cemil Akıncı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  1335,57 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nesrin Altay Koparan
  slam'dan önce saygın, dürüst ve Allah'ın birliğine inanan bir tacir olan Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Muhammed s.a.v. ile çocukluktan itibaren başlayan büyük dostluğu gittikçe derinleşerek Allah elçisinin hayatı boyunca devam etmiş onun ölümüyle de büyük bir özleme dönüşmüştür. Hz. Hatice'den sonra Allah elçisine ilk iman eden o olduğu gibi dört büyük halifenin ve cennetle müjdelenenlerin ilki de odur. Hz. Ebu Bekir, Allah elçisinin buyruk ve sözlerin tereddütsüz bir şekilde kabul ettiği için onun, Bütün insanları imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki bir kefeye konsa, onun imanı ağır basar şeklindeki büyük övgüsüne mazhar olmuştur.
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  946,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Efendimizin arkadaşları denilince ilk akla gelen Hz. Ebû Bekir’dir. O, Hatemü’l-Enbiya ve’l-Mürselin Efendimizin en yakın, en sevgili, en vefalı arkadaşıdır. Bu arkadaşlık Nübüvvet görevinin verilmesinden yıllarca evvel, en samimi ölçüler içinde başlamış, vefanın ve sevginin en güzel örnekleriyle devam etmiştir. Bu iki arkadaştan birinin en belirgin lakabı “el-Emîn” (güvenilir insan) dır, diğerinin ki ise “es-Sıddîk” tır yani pek doğru insan…
 • Ahmed Cemil Akıncı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  218,34 KB
  Eser Türü: Kitap
  İnsanlık için ideal kadın onun vücudunda hayat buldu. O en sevgili evlat, eş, enne ve kadındı. Cennetle müjdelenen dört kadından biriydi. O, Hz. Muhammed'in en sevgili kızıydı. Babasından öyle büyük bir saygı ve sevgi gördü ki, bu adeta dünya yüzündeki bütün kadınların erkekler karşısında yüceltilmesinin ifadesiydi. Onun hayatından esinlenerek ve tarihi kaynaklara dayanarak yazılmış bu kitap, sürükleyici kurgusu ve şiirsel anlatımıyla sizi ona bir adım daha yaklaştıracak.SİTE
 • Sibel Eraslan
  metin
  2 Ayrım
  1,43 MB
  Eser Türü: Kitap
  Fatıma'ya kaçtım; çünkü onda, Tevhid'i ve Allah'a rızayı bulduğum için.. Fatıma'ya kaçtım; çünkü onda aşk bilincini seyrettiğim için.. Fatıma'ya kaçtım; çünkü o, karşılık beklemeden sevdi, cesurdu.. Fatıma'ya kaçtım; çünkü o, çöle hayat veren bir nehirdi. Hayırlı bir evlat, sabırlı bir yol arkadaşı, sadık bir sevgili, merhametli bir anne olmanın yanısıra, ahdinden vazgeçmeyen, cihadından usanmayan, aşkından pes etmeyen ve çölünden dönmeyerek Firdevs'ine ulaşan kamil bir insan olarak, her birimize örnek bir deneyim, tecrübeler anıtıdır Hz. Fatıma... Fatıma, yolculuk bilincidir. Rahmet Peygamberi'nin yirmisekiz yıllık en yakın ve kesintisiz tanığı olarak Benden bir parçadır...dediği Fatıma'sının, uzun suskunluklardan sonra, yeniden okumak...
 • Ahmed Cemil Akıncı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  261,65 KB
  Eser Türü: Kitap
  O, ahlakın ne olduğunun bilinmediği bir devrin kadınıdır. Genç yaşında dul kalmasına rağmen kötü gelenek ve alışkanlıklara kapılmamıştır. Bataklıkta iken kir tutmamış, tertemiz yaşamıştır. Servetini ihtirasına değil, hayra harcamıştır. O çağda kadının dişi bir deve kadar değeri yokken, kız çocukları kuma gömülürken, bu özellikleri kendi kendine elde etmiştir. Okumuş ve okutmuştur. Hz. Ali gibi bükülmez bir irade, bir kahraman ve ilim deryası onun elinde yetişmiştir. Onun sabırlı ve şefkatli yüreği, ayrıca maddi ve manevi fedakarlıkları İslam'ın serpilip gelişmesine paha biçilmez katkılarda bulunmuştur. Onun eşine verdiği destek ve anlayış ile İslam'ın toplumsal, ekonomik ve siyasi yükselişi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Peygamberimizin en büyük destekçisi, dert ortağı ve ona ilk inanan insanın hayatını anlatan bu kitap alışılmış görüşlerden uzak, kendine özgü anlatımıyla okurken büyük bir zevk verecek ve pek çok şeyi yeniden düşünmeye davet edecektir. 'Allah, Hatice'den daha hayırlısını vermedi... Halk küfür içindeyken, beni yalanlarken, o doğruladı. İman etti...' Hz. Muhammed (sav)- 'Yazar Ahmet Cemil Akıncı daha evvel yayınladığı kitaplarla ustalığını ortaya koymuştur. Böylesine ilmi bir konunun romanlaştırılması oldukça mesuliyetlidir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterildiğine inanıyorum.' Hekimoğlu İsmail
 • Bekir Burak
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  110 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: SABAHAT VAROL İNSEL
  Hatice validemiz saadet günlerinin ilk kahramanlarından biridir. O, dillere destan bir hayat yaşamış, onun yaşadığı bu destanı da bizzat Allah ve O'nun en sevgili kulu Rasûlullah dile getirmiştir. Hz. Hatice'nin hayatı, bugünün müminlerine örnek alınacak kareler gösteriyor. Onun hayatı, kendi meşguliyetleri içerisinde hizmete davet eden her bir mümine model olabilecek, mal ve canıyla Allah ve Rasûlullah'ın rızasını aramada yol almak isteyenlere rehberlik yapacak bir hayat.Onları tanımadan nasıl onları örnek alabiliriz ki?
 • Cemalnur Sargut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  475,68 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: YELİZ ÇENELİ
  Sıddık, nebî, resûl, imam… Ve Allah’ın halîli (dostu) bir peygamber… Fusûsu’l-Hikem’in Hz. İbrâhim fassındayız. İbnü’l-Arabî “Allah, İbrâhim’i dost edinmişti.” (Nisâ, 125) âyetinden yola çıkarak dostluğun arkasındaki mânâya işaret ediyor: Aşk, aşırı sevgi ve yaratılmışın hatalarını, özellikle kendine kötülük yapanı Yaratan’a olan muhabbetiyle affetmek… İşte Halillik, yani Allah’ın tecellîsi Hz. İbrâhim’de bu şekilde zuhur ettiği için Hz. İbrâhim dostluk makamına ulaşır. Hakk’ın aynası olur. Mübârek vücudunda Allah’ın isim ve sıfatları kemâle erer. Fusûsu’l-Hikem’in diğer fasslarında olduğu gibi bu bölümde de Muhammedî hakîkatin kapıları açılır. Hz. İbrâhim bize dostluktan habibliğe geçiş sırrını öğretir: Aşk, aşırı sevgi, teslimiyet ve tevekkül… İbrâhim’e erişmek isteyen İbrâhim’in yolunda olmalı. Dostluk makamını talep eden, Hakk’a teslim olup belayı nimet görmeli.

Sayfalar