Eserlere Göre Listeleme

1740 adet sonuç bulundu.
 • Cemalnur Sargut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  334,88 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: YELİZ ÇENELİ
  “Dünyaya dair her rütbe ve her ilim geçici ve dünyada kalıcıdır. Ezelî ilim ise Allah’ın kullarında kendi kabiliyetlerine göre tecellî etmesidir. Burada kullanılan tecellî kelimesine dikkat etmek gerekir. Bu kelime, bir aynada bir vasfın ortaya çıkması gibidir. Hulûl değildir, yani Allah kulun içine girmez. Kulda gözüken mucizeler Allah’a ait olup kulun kendinden zuhura gelmez. Allah kulu ile aracıyla konuşmaz. Sadece bu hakîkati öğretmek için görevlendirilen bazı kişiler vardır. Ne yazık ki halk onları görür. Halbuki yapan, yaptıran Allah’tır. Kul, kendisindeki Allah’a ait hakîkati kimin vâsıtasıyla görmüşse onu Allah zannetmeye başlar. Ondan görünen her mucizenin, o kişinin kendisine ait olduğunu sanır. Bu durumda Allah’a değil, aradaki kişiye tapmaya başlar. Bu da şirke sebebiyet verir ki Kur’an’da affı olmayan günahlardan biridir. Halbuki Hocam Kenan er-Rifâî, Allah’ı kula öğreten öğretmen ile Allah arasındaki büyük farkı şu şiiriyle belirtmiştir: Kulluğu müminlerin bir ulu Süphanedir. Hizmeti dervişlerin er olan insânedir. Bu durumda sen her kimden ne öğrenirsen öğren (peygamberden dahi) öğreten Allah’tır. Ama Allah’ın bu Rab isminde tesirli kıldığı ve ondan aşikâr olduğu seçilmiş kişiye şükretmek ve hizmet etmek gerekir. İşte ruhbanlık sınıfı böyle algılanırsa günah olmaktan çıkar. Mürşide veya peygambere duyulan sevgi de bu sebepledir. Buradaki hizmet kelimesinden maksat, mürşidin öğrettiği ve gösterdiği ahlâk-ı Muhammedî ile ahlâklanıp Kur’an ve sünnete uymak demektir. Bu ahlâkı anlatan kişi, kendini Allah’tan ayrı bir varlık olarak görürse veya biz onu böyle idrak edersek ruhbanlık oluşur ki bu da Allah tarafından reddedilir.”
 • Cihan Aktaş
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  54,5
  Eser Türü: Kitap
 • Dursun Gürlek
  insan sesi mp3 - Türkçe
  5 Ayrım
  83,50 MB
  Eser Türü: Kitap
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  40,5
  Eser Türü: Kitap
 • Hilal Kara Abdullah Kara
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  340,14 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aysel Genç
  En Sevgili’nin kendisini ümmetine “Fatıma benden bir parçadır. Onu seven beni sevmiş, ona düşmanlık eden bana da düşmanlık etmiş olur” sözleriyle tanıttığı gonca... Bu kitap, Hz. Fatıma’nın hayatını, edep ve hayâsını, dünyanın cazibesine kapılmadan eşsiz bir dava bilinciyle yaşayıp bu bilinçle sonsuzluğa yürüyüşünü anlatıyor.
 • Ahmed Hulusi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  680,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hz.Muhammed'in Hayatı -İnsanlar gelirler bu dünyaya, bir süre yaşarlar ve göçüp giderler... Sonra da onların hakkında konuşulur çeşitli çevrelerce, iyi adamdı, kötü adamdı diye.. Hemen herkes için bu böyledir. İnsanlar daima ya kötüler, cehennemin dibine atarlar bir adamı arkasından; ya da büyütürler zamanın en büyüğü yaparlar.. Çoğunlukla ortasını pek bulamazsınız.. Bütün bunlar insanların hükümleridir. Hakikkat dereceleri ise hiç bir zaman tespit edilemez.. Zira insanlar umumiyetle, sadece gördükleri şeyleri, görebildikleri açıdan değerlendirirler.. Ama birde o şeyi bütünüyle BİLEN'in hükmü vardır.. Ki orada zaviye ve seviyenin lâfı olmaz artık.. Zira, "HÜKÜM ALLAH'INDIR".
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  85.563 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Seslendiren: Emine Kolivar
  Metin Yazarı :Reyhan Üzülmez
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  21,1
  Eser Türü: Kitap
 • Arif Tekin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  969,86 KB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar