Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1731 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • Mustafa islamoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  233,22 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: semra elmadağ
  Hac, tek kelimeyle müthiş ibadet! Müthişliği, zarfında değil mazrufunda, yani taşıdığı ruh ve barındırdığı potansiyelde saklı. Eğer hacc ibadeti kaybettiği ruhuna yeniden kavuşursa, içerisinde taşıdığı potansiyel kendisini açığa vuracak, bu insanlık için bir "basu ba´delmevt" (yeniden diriliş) muştusu olacaktır...
 • David Bali
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,24 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Ali Şeriati
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  764,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hac: İstek, niyet ve yönelme, yani hareket ve aynı zamanda hareket yönüdür. Her şey, kendini kendinden, hayatından ve bütün bağlarından koparmakla başlıyor. Yoksa sen, kendi şehrinde sâkin değil misin? Sükûnet mi? Sükûn mu? Hac, sükunun gidişidir. Hayat, hedefi bizzat kendisi olan şey, yani ölüm. Bir tür soluk alıp veren, can taşıyan ölüm. Murdarca yaşamaksa, bir nevî kokuşmuş var oluş.
 • Ali Aksu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  555,79 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam tarihinde Hulefa-i Raşidin'den sonra kurulan ve yaklaşık bir asır sert politikalar sayesinde ayakta kalan Emeviler döneminde, idari, siyasi, sosyal ve askeri olaylarda rol oynayan önemli şahıslar bulunmaktadır. Bu dönemde dikkat çeken ve devleti yıkılmaktan kurtaran, valiliği boyunca uyguladığı sert politikalarıyla sadece yaşadığı dönemde değil, günümüzde de yankıları devam eden, Emevi valilerinden biri de hiç şüphesiz Haccac b. Yusuf'tur. Haccac, Abdullah b. Zübeyr ile giriştiği mücadeleden Emevilerin kurucusu olarak devletin başına geçen Mervan b. El-Hakem'in ordusunda ilk defa babasıyla birlikte asker olarak yer aldı. Mervan'ın dikkatini çeken Haccac, Abdülmelik b. Mervan döneminde önce Hicaz valiliğine atandı. Burada gösterdiği başarı sayesinde Irak valiliğine tayin edilen Haccac, Velid b. Abdülmelik döneminde siyasi hayatını devam ettirdi. Haccac, görev yaptığı süre içinde -özellikle- Maveraünnehir ve Sind bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan Haricilerle Mücadele, İbnü'l Eş'as isyanı gibi hadiselerin üstesinden gelmiş önemli bir isimdir. Bu nedenlerle Abdullah b. Zübetr sürecinde bir anlamda ihtidar-muhalefet mücadelesi olarak meydana gelen olaylarda vali ve komutan olarak görev yapan Haccac'ın hayatı ve bu dönemde meydana gelen mücadelelerin ele alınıp incelenmesi, bu dönemin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır kanaatindeyiz.
 • Necip Fazıl Kısakürek
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  321,76 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ŞERİFE SEVGİ ÇINAR
  Necip Fazıl'ın 1973 yılındaki hac yolculuğunda yaşadıklarını anlattığı kitabını okurken Kutsal Topraklardaymış gibi hissedeceksiniz.. Akıcı ve zevkli bir kitap
 • Halide Alptekin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  42 Ayrım
  1. 34 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hakan Dalkılıç
  Küçük aşklar, büyük sevdanın çakıl taşlarıymış meğer... Bir hasretin türküsüyle yollara dökülür insanlar. Meşakkat seferin diğer adı olur. Sefer, sevgi kervanının bastığı kum... Bir kum ki fırtınayla yüze tokat gibi iner... Döndürmez yolundan âşıkları... Anadolu bağrından yiğitler gönderir, yiğitler Anadolu'ya en güzel kokuları getirir. Bir hâce anlatır asırlar evvelinden mesajını ve der: Küçük aşklar, büyük sevdanın çakıl taşları...
 • Muzaffer İzgü
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  80,5
  Eser Türü: Tiyatro
 • Erol Gergin
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  92,73 MB
  Eser Türü: Kitap
  Haçeş, Çerkes kültüründe oldukça önemli yeri olan bir kavramdır. Basit şekliyle “konuk evi” anlamına gelse de konuk ağırlamanın çok ötesinde işlevlere sahiptir. Çerkes kültürünün yeniden üretildiği, yeni nesillere aktarıldığı, kültürel belleğin canlı tutulduğu sosyal bir mekan özelliği taşır. Sivas, Kahramanmaraş ve Kayseri il sınırlarının kesiştiği noktada bir plato olan Uzunyayla’da altmışa yakın Çerkes köyü bulunur. 19. yüzyılda anavatanları Kafkasya’dan sürülerek çok çetin iklim koşulları ile bilinen bu topraklarda iskân edilen Çerkesler, yüz elli yıldan uzun bir süre boyunca bu çorak topraklarda hayatta kalma mücadelesi verirken, bir taraftan da kültürlerini korumaya çalıştılar. Evlerden yaz kış sobanın kalkmadığı bu köylerde Haçeşler on yıllar boyunca konuklarla hayat buldu, canlandı. Kimileri yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan, Kafkasya’dan sürgünle gelen pek çok hikâye anlatıldı, anılar tazelendi. Kimi zaman da yepyeni hikâyelerle ısındı Haçeşler. Bu kitapta işte bu hikâyelerin bir kısmını okuyacak, Anadolu’da can çekişmekte olan Çerkes kültürünün çok canlı bir anlatımını bulacaksınız.
 • Gazali
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  468,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Leon Uris
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,55 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar