Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1999 sonuçtan 131 - 140 arası görüntüleniyor.
 • metin - Türkçe
  2 Ayrım
  100,52 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Hacı Bektaş-i Veli
  metin
  3 Ayrım
  34,32 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Şems-i Tebrizi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Makâlât kitabı, Şems-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerin, müridler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevapların derlemesiyle oluşmuştur. Eser aynı zamanda Mevlânâ'nın özel yaşantısını, onun hayat hikâyesini kapsayan birçok gizli hatıraları da bizim istifademize sunmaktadır. Mevlânâ'nın Şems-i Tebrizî ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinmeyen, sebepleri anlaşılmayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren çok sayıda eski ve yeni menâkıb yazarları bu hikâyeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir. Makâlât kitabı, bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi Mevlânâ'nın Şems'e nasıl tabi olduğuna da bir dereceye kadar ışık tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen halin aksine olarak Şems-i Tebrizî'nin çok kesin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat aşığı, mürşidlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter. (Tanıtım Bülteninden)
 • Hüseyin Nihal Atsız
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,67 MB
  Eser Türü: Kitap
  Toplum olaylarını anlamak ve açıklamak ancak onları tarih içindeki yerlerine doğru biçimde yerleştirmekle mümkündür. Yakın geçmişimizin önemli düşünürlerinden biri olan Hüseyin Nihâl ATSIZ, hem çalışmalarıyla tarihimizin en eski dönemlerine kadar ışık tutabilen büyük bir tarihçi; hem atlıyı atından indirebilecek kadar güçlü bir yazar – şair; hem de Türklük Bilimi’nin ilgilendiği konularda kaynak sayılabilecek derecede önemli eserler veren bir Türkologdur. O’nun: “Daha çok yarın için kaleme alınmış olan bu yazılardaki tezlerin, yarının Türkçü tarih bilginlerince tartışılıp kabul olunacağını umuyorum. Ümit en sonra terkolunan şeydir” ifadesi, şimdilik 4 ciltte toplanmış olan MAKALELER’inde sergilediği düşüncelerinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. MAKALELER, Türkiye’nin tarihsel dokusunu yeniden ve sağlıklı biçimde algılama uğraşını göze alacak geleceğin kuşakları için, çok daha ileri çerçevelerde tartışılıp değerlendirilmeyi gerektiren önemli ipuçlarını sergiliyor.
 • Talat Tekin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  764,04 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Hüseyin Nihal Atsız
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1004,43 KB
  Eser Türü: Kitap
  Toplum olaylarını anlamak ve açıklamak ancak onları tarih içindeki yerlerine doğru biçimde yerleştirmekle mümkündür. Yakın geçmişimizin önemli düşünürlerinden biri olan Hüseyin Nihâl ATSIZ, hem çalışmalarıyla tarihimizin en eski dönemlerine kadar ışık tutabilen büyük bir tarihçi; hem atlıyı atından indirebilecek kadar güçlü bir yazar – şair; hem de Türklük Bilimi’nin ilgilendiği konularda kaynak sayılabilecek derecede önemli eserler veren bir Türkologdur. O’nun: “Daha çok yarın için kaleme alınmış olan bu yazılardaki tezlerin, yarının Türkçü tarih bilginlerince tartışılıp kabul olunacağını umuyorum. Ümit en sonra terkolunan şeydir” ifadesi, şimdilik 4 ciltte toplanmış olan MAKALELER’inde sergilediği düşüncelerinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. MAKALELER, Türkiye’nin tarihsel dokusunu yeniden ve sağlıklı biçimde algılama uğraşını göze alacak geleceğin kuşakları için, çok daha ileri çerçevelerde tartışılıp değerlendirilmeyi gerektiren önemli ipuçlarını sergiliyor.
 • Süha Tanrıver
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  558,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Prof. Dr. Süha Tanrıver'in 2007 yılında yazdığı makaleleri bu kitapta derlenmiştir.
 • Barbaros Şansal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  37 Ayrım
  1316,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Perihan Serhadlı
  Yer paspasım verildi ama kovam yok Bu gece de bir döşeğim var ya artık bana gam yok Pijama yerine sırtımda linçte yırtılan fanila Göğsümde koca Atatürk var hâlâ başkasına karnım tok Barbaros Şansal’ın Kıbrıs’ta derdest edilip Atatürk Havalimanı apronunda aportta bekleyen güruh tarafından linç girişimine uğraması ve sonrasında Silivri Cezaevi’ne kapatılıp aylar sonraki beraatına dek geçen süreci kaleme aldığı “Makam Odası-LİNÇ” hiciv sanatında yepyeni bir çığır açacak anekdotları, aklınızın sınırlarını zorlayacak metaforları ve alegorik üslubuyla elinizden bırakamayacağınız bir Türkiye panoraması sunuyor... (Tanıtım Bülteninden)
 • Aksemseddin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  134,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Abdüllah-ı Dehlevî
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1003,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ecma'în. Gulâm Alî ismi ile bilinen bu fakîr Abdullah (Dehlevî) "afâ anhu" bildiririm ki, bu kitâb, kemâ-lât ve ma'rifetler sâhibi destgâh hazret-i Mevlevî Naîmullahın, mürşidimiz ve seyyidimiz tarîkat nurlarının kaynağı, hakîkat sırlarının menbâı, yakîn ve irfân erbâbının rehberi, Şemsüddîn Habîbullah hazret-i Mirzâ Cân-ı Cânânın "radıyallahü teâlâ anh" hâlleri ve halîfelerinin hâlleri ile alâkalı olarak yazdığı ve muhlîslerin gönüllerine ve gözlerine ih-sânda bulunduğu kıymetli kitâbın bir muhtasârıdır. Bu fakîr, o kitâbın ba'zı bölümlerini seçerek ve hâtırladığım şeyleri de ilâve ederek yazdım. Böylece bu sermâyesizin se'âdet sermâyesi olsun. Muvaffâkiyet Allahü teâlâdandır. Bu kitâbı yazarken Mazher-i Cân-ı Cânân hazretleri "kuddise sirruh" bu işe râzı olur mu, olmaz mı diye tereddüd etdim. Bunun üzerine rü'yâmda şöyle gördüm. Hazret-i Îşân (Mazher-i Cân-ı Cânân "kuddise sirruh") bu fakîrin evine teşrîf etdiler. Yanında Mevlevî Naîmullah da vardı. Sana müsâde etdim, buyurdu ve Fâtiha okudu. Böylece bu kitâbın yazılmasına izn verdiklerini anladım. Tereddüdüm kalkıp, kesin kanâ'at hâsıl oldu. Ümmîd edilir ki, bu iş kabûle nâil olur. Uzun ve meşgûl eden sözden, kısa söz dahâ iyidir.

Sayfalar