Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1993 sonuçtan 141 - 150 arası görüntüleniyor.
 • Murathan Mungan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  5 Ayrım
  76 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Gülten Suveren
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  410,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nurdan Tanrıöver
 • Cem Mumcu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  83,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aylin Alpaslan
  "Hayat, kime ne zaman merhamet edeceği, hangi çocuğunun ne zaman başını okşayacağı belli olmayan bir anneydi. Ne zaman ne kadar süt vereceğini bilemediğimiz koca memeli bir anne...Gözünü bile kırpmadan sütüne zehir katacak kadar hain ve memesinden kan çıkarma pahasına süt verecek kadar şefkatli… İri memelerinin üstünde yatırdığı yavrusuna huzur verdiği gibi, aynı memelerle boğabilirdi de onu. Hangi yavrusu ona güvenebilir ya da ona güvenmeden nefes alabilir ki? Emdiği bu memeden zehirlenmeyi göze almayan çocukları, açlıktan ölmeyi peşin kabul edenlerdir. Bu aşüfte annenin kör çocukları, onun bir tarafını görmezler: Ya güven veren kısmını ya da hain kısmını. En acılı çocukları onlardır: Saf güvene kananlarla, hiç güvenmeme tabutuna girenler..." (kitaptan)
 • Necati Cumalı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  175 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Güzin Arat
  Bu kitapta tam 11 öykü var. Tabanda dostluk, kardeşlik ilişkilerini sürdüren bir halkın, yaygınlaşan ulusçuluk akımları, dil, din ayrılıkları nedeniyle birbirine düşmelerinin öyküleri bunlar. Hem de Makedonyalıların yaşadıklarından alınmış örneklerin sergilendiği, Makedonya doğumlu Cumalı Usta'nın kaleminden. Bu kitabı okyun lütfen ve etnik kavga denen olay, aslında ne denli yapay bir olgudur tanıklık edin.
 • Necati Cumalı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  721,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  …Urla’da üç yıl yatağında sılasını yaşadı. Baktığı yerden gözlerini ayırmadan sık sık dalar giderdi. Arada, kendini tutamadığı sıralarda, “Ah, Florina’yı bırakmayacaktım, Florina’da Ölecektim!” dedikçe artık gölgelenmeye başlayan bakışlarında, cins atlar gibi, geniş sağrılı dik omuzlu dağlarının izdüşümleriyle Makedonya göklerinin ışığı yansır, yüzü bulutlardan sıyrılmış gibi aydınlanırdı.
 • Tahsin Uzer
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,26 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu eserde hayatını milletine adamış bir insanın tarihe mal olan kişiliğini ve yönetim yaşantısını gerçek yönleriyle tanımış olacaksınız. Çok genç yaşta Sultan Abdülhamid yönetiminin acımasız darbesiyle Makedonya'nın en karışık ve tehlikeli döneminde Pümçan'a. sürgün edilmek bahtsızlığına uğrayan Tahsin Uzer'in Malta adasında tutsak bulunduğu sırada kaleme aldığı bu anılar, Makedonya ekiyalık tarihini ve son Osmanlı yönetimi süresinde işlenen hataları, çekilen çileleri, kurtuluş uğrunda dökülen kanlan yansıtmaktadır.
 • Sunay Akın
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  59,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Stephen Fry
  metin
  4 Ayrım
  326,86 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Selçuk Erez
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  691,72 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Meryem Merve Güner
  İçe doğru yapılan yolculuklar... Karanlık bir çağ... Ve bir semt... Bir zamanlar Makriköy diye anılan, sonra Bakırköy adını alan... Serüvenine Tuna Nehri'nin akışıyla başlayan, Makriköy'ün derelerine ulaşan hayatlar... İsmail Hakkı Paşa'nın ve ailesinin hayatı... Sıradışı olayların ardından kavuşulan bir kadının, Hatice İhsan Hanım'ın hayatı... Ve onun, yaşadığı topraklara, karanlık çağa, kocasına bakışı... Bu kitap, ailesinin geçmişinden kalan izleri kendi hayal dünyasıyla ve sezgileriyle yeniden yaratan Selçuk Erez'in kaleminden çıktı. O, Makriköy'e Dönüş'ü yazarken mezarlıklara, harabelere uğradı; karanlık geçitlerden geçip, ölmüşlerinin peşine düştü. Biraz korku, biraz heyecan duydu. Ve sonunda, geriye bakmanın getirdiği tedirginlikle, şu soruyu sordu: "Yoksa Makriköy'e Dönüş'ü yazmamalı mıydım?"
 • Erdal M. Ünsal
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,30 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve diğer üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde birinci sınıfta okutulan İktisada Giriş II-Makro İktisada Giriş dersinde öğrencilerin yararlanabilecekleri yardımcı bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitap üniversitelerin diğer fakültelerinde ve yüksek okullarında okutulan iktisat derslerinde de yardımcı kitap olarak kullanılabilir. Kitabın amacı, okuyucunun makro iktisadi analiz konusunda temel bilgilere ve vizyona sahip olmasını sağlamaktır. Kitap bu amaç doğrultusunda hazırlanırken, gereksiz detaylar ihmal edilmiş ve konuların mümkün olduğu kadar basit ve açık anlatılmasına özen gösterilmiştir. Kitabın bu dördüncü baskısında, bir yandan önceki baskıda yer alan tüm bölümler gözden geçirilerek kitabın daha fazla okuyucu dostu olmasını amaçlayan çok sayıda değişiklik yapılmış; öte yandan iktisadi büyüme başlıklı onuncu bölümde Solow büyüme modelinin basit bir versiyonuna yer verilmiştir. Ayrıca bu baskıda kitaba üç yeni bölüm ilave edilmiştir: Klasik Makro Model, Bölüm 9; IS-LM modeli, Bölüm 12 ve açık ekonomi makro iktisadı, Bölüm 15. Kitabın dördüncü baskısına ilişkin yukarıdaki açıklamaları işlevsel biçimde ifade etmek gerekirse, bu baskıda klasik makro model ve Solow büyüme modeli üzerinden uzun dönem makro analizin, IS-LM modeli ve açık ekonomi makro iktisadi üzerinden ise kısa dönem makro iktisadi analizin genişletildiği söylenebilir.

Sayfalar