Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2126 sonuçtan 1901 - 1910 arası görüntüleniyor.
 • Adem Saraç
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  422,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam'ın insanı nasıl eğittiğini görmeyi, zirvelere nasıl taşıdığını saadet çağında yaşanmış bir örnekte okumayı kim istemez? Hidayetinden önceki hatalarını silmek için, ömrünce fırsatlar kollayan birsahabinin şevkini dokuyan heyecana misafir olmayı kim arzu etmez? Müslümanım, Muhacirim, Mücahidim: Hazret-İ İkrime adlı kitap, eşine az rastlanır bir örnekle tanışma fırsatı sunuyor.
 • Muhammed Gazali
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  817 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Ahmed Kalkan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,68 MB
  Eser Türü: Kitap
  Müslümanın Akaidi İnanç Esaslarımız Tüm Müslümanları bağlaması yönüyle İslam Akaidi, beşeri görüşlere dayanmamalı, göreceli ve tartışmalı konulardan, mezhebi ictihad ve kelamı değerlendirmelerden uzak olmalıdır. Vahye dayanan ve Kur’an ilkelerinin temel alındığı İslam Akaidini öğrenip inanmak ve hayata geçirmeye çalışmak tüm Müslümanların hedefi olmalıdır.
 • Ahmed Kalkan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,72 MB
  Eser Türü: Kitap
  Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı Tuğyanın tufana dönüşerek değerlerimizi yok ettiği, bizi de helake götürdüğü bir ortamda evlerimiz kurtuluş gemimizdir. Aile hayatı, can simidimizdir. İmanın, ahlakın, terbiynin öğrenilip uygulandığı ortamdır aile yuvası. Sevgi, dayanışma ve fedakarlık en üst seviyede aile hayatında ortaya çıkar. İnsanlık ve müslümanlık adına, mutluluk ve huzur adına ne varsa aç bir canavar gibi yutan cahili ortama direnmek ve ona tavır almak için lojistik destek alanımızdır evlerimiz. Huzur ve mutluluğun, içinde yaşayan bütün bireyleri kuşattığı alanlardır ail hayatı.
 • Mehmed Alagaş
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,59 MB
  Eser Türü: Kitap
  Müslümanın güzelleşmesi için “müslümanım” diyenlerin önce fıtratındaki güzelliğin farkına varması, egemen câhiliyye tarafından örtülen fıtratı üzerindeki perdeyi kaldırması, müslümanca güzellikler sergilemeyi ihmal ettiği için gönlünün üzerini kaplayan tozları temizleyerek işe başlaması gerekmektedir. Böylece görecek ki, arınmış fıtratı, kendisini terbiyeye/eğitime yönlendirecek ve mutlak terbiyeci/eğitimci olan Rabb’e teslim edecektir. Rabbin öğretileri doğrultusunda o kendini eğitecek, saklı güzellikleri ortaya serebilecektir. Güzelleşmenin başlangıcı budur; Rabbini tanımak, O’nun yardımıyla kendini tanımak, Rabbiyle arasındaki bağı koruyup güçlendirmek. Bunun yolu Rabbânî terbiyeden, güncel tâbirle eğitimden geçmektedir. Eğitim de, ahlâkî ilkelerden bağımsız gerçekleşemeyeceğinden, İslâmî ahlâk, kişinin müslümanlığının kemâle ermesi, güzelleşmesi yolunda motor görevi üstlenecektir. Bugün tevhidî anlayış ihmal edildiği ve tevhidi gündeme getiren çoğu müslümanlar da ahlâkı tevhidden kopardıkları ve davranış güzelliği olmadan da tevhidin gerçekleşebileceğini sandıkları için müslümanların güzelleşmeleri mümkün olmamaktadır. Ahlâkı yücelten bazı odakların da doğru bir tevhid inancı ve ona dayanan yaşayışı, sâlih eylemleri olmadığı için yine bütüncül bir güzelliğin sergilenmesi mümkün olmamaktadır.
 • Mehmed Alagaş
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,94 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Ahmed Kalkan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  451 KB
  Eser Türü: Kitap
  Müslümanın Müslümanlaşması, Müslümanın Güzelleşmesi ve özellikle de Müslümanın Akaidi adlı kitaplarımın gördüğü rağbet üzerine, daha önce yayınlanmış bu eserin yeni baskısının yapılması ısrarla isteniyordu. Aynen yayınlatmak yerine, baştan sona yeniden gözden geçirip ilâvelerle zenginleştirilmiş şekilde basılmasını tercih ettim. Üzerinden geçen on dört seneyle birlikte kitap kendini büyüttü, üç-dört misli hacimle okuyucunun karşısına çıkma gününü bekledi. Kitabın özü aynı olsa da, nice yeni konu başlıkları içerip önceki baskılardaki konulara daha açıklık getirilerek çokca değişim ve gelişime uğradığı için, adını da değiştirip diğer kitaplarımın isimlerinin ilk kelimesi ile adlandırmak daha câzip geldi.
 • Yusuf El-Karâdavî
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  486,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu araştırmamaızda özellikle şu konudan bahsedeceğiz: Davetçinin kendisini nasıl hazırlayacağı ya da bizim onu kültürel manada istenilen tarzda nasıl hazırlayacağımız konusudur. Bu da Müslüman davetçi için arzu edilen kültür ve onun fikri yönüdür. Diğer bir ifadeyle "Davetçi Okulu" ya da "Davetçi Fakültesi" kurmak isterken ya da bizden herhangi biri kendisini, insanları etkileme ve yönlendirme hususunda davetçi olarak yetiştirmek isterse kültürel hazırlığı ne olacaktır? Tespitlerime göre bir İslâm davetçisi, iman ve güzel ahlâktan sonra şu sahalarda kültür sahibi olmaya muhtaçtır: 1. İslam kültürü 2. Tarih kültürü 3. Dil ve edebiyat kültürü 4. Sosyal bilimler kültürü 5. Bilimsel kültür 6. Aktüel kültür
 • İLHAN ARSEL
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  300,57 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Turan Dursun
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  246 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: mehtap tolu
  Bu kitabın ilk basımı, 1971 yılında Ankara’da yapılmış. Özelliği, öteki kitaplarından farklı olarak, Turan Dursun’ün “Müslümanlığı” döneminde yazılmış olması. Turan Dursun, bu kitabında Nurculuk Tarikatının kurucusu “Bediüzzaman Said-i Nursi’nin Risale-i Nur’larını, Kur’an’daki ayetlerle karşılaştırıyor, onun Kur’an’a zıt düşen taraflarını ortaya koyuyor. Gerçekte Said-i Nursi, nasıl bir kimsedir? Risale-i Nur, nasıl bir kitaptır? Risale-i Nur’ da ileri sürülenlerin bilimsel bir değeri, İslamla bağdaşır bir yanı var mıdır? Nurcuların hepsi, gerçekten Said-i Nursi’ye ve Risale-i Nur’a inandıkları için mi Nurcu olmaktadırlar? Nurculuk Müslümanlığa yararlı mı, zararlı mı olmuştur?Turan Dursun, araştırmasını okura şöyle sunuyor: “Bu kitap, özellikle saf Müslümanların uyarılmasına yararsa ne mutlu bize…”

Sayfalar