Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2126 sonuçtan 1911 - 1920 arası görüntüleniyor.
 • Yusuf Ziya Yörükân
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  1092,44 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nilüfer Ağaç
  Elinizde bulunan ve Müslümanlıkta Dinî Tefrika adıyla yayınlamış olduğumuz bu kitabı, İslâm mezheplerinin önemli bir yönüne ışık tutmak suretiyle İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Serimize yeni bir halka eklemektedir. Prof. Yörükân’ın ilk defa yayınlanmış olan bu kitabı, bize, “İslâm Tarihi’nde Ortaya Çıkmış Ayrılıkçı Görüşler”in tarihî, felsefî ve sosyolojik açıdan yapılmış ince bir tahlilini sunmaktadır. Bu vesileyle mezheplerin, Müslümanlıkta meydana gelmiş olan tefrikanın, aynı zamanda siyasetle ne derece iç içe girmiş olduğunun da veciz bir şekilde göstermeye yardımcı olmaktadır.
 • Yusuf Ziya Yörüken
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  12,13 MB
  Eser Türü: Kitap
  Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, Sahn Medresesi Kısm-ı Âlîsi’nde, Süleymaniye Medresesi’nde, Dâru’l-Funûn İlâhiyat Fakültesi’nde İstanbul Üniversitesi İslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde ve kurucuları arasında bulunduğu Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde terbiye, sosyoloji, akvam-ı İslâmiyye etnoğrafyası, felsefe tarihi, Türk dinleri ve mezhepleri tarihi, İslâm dini ve mezhepleri tarihi ve İslâm dini ve mezhepleri tarihi ve kelâm dersleri okutmuş; kitaplarıyla ve çeşitli yayın organlarında yer almış yazılarıyla, 1920’li ve 1930’lu yıllar için olduğu kadar, bugün için de geçerli olan ileri görüşlerin bir temsilcisi olmuştur. Ötüken Neşriyat, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân’ın * Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar * Şamanizm * Müslümanlık ve Kur’an-ı Kerim’den Âyetlerle İslâm Esasları * Hazret-i Muhammed’in Doğumundan Ölümüne Kadar İslâm Dini Tarihi * İslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler adlı kitaplarını yayınlamıştır. Elinizde bulunan ve Müslümanlıkta Dinî Tefrika adıyla yayınlamış olduğumuz bu kitabı ise, İslâm mezheplerinin önemli bir yönüne ışık tutmak suretiyle İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Serimize yeni bir halka eklemektedir. Prof. Yörükân’ın ilk defa yayınlanmış olan bu kitabı, bize, “İslâm Tarihi’nde Ortaya Çıkmış Ayrılıkçı Görüşler”in tarihî, felsefî ve sosyolojik açıdan yapılmış ince bir tahlilini sunmaktadır. Bu vesileyle mezheplerin, Müslümanlıkta meydana gelmiş olan tefrikanın, aynı zamanda siyasetle ne derece iç içe girmiş olduğunun da veciz bir şekilde göstermeye yardımcı olmaktadır.
 • Yusuf Ziya Orukan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,91 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İmam Ahmed Bin Hanbel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • Bora Ercan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  719,79 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ASLI SOLMAZ
  Bora Ercan, Muson Şarkıları'nın gözden geçirilmiş ikinci basımıyla, okurlarını yeniden meditatif bir yolculuğa davet ediyor. "Meditasyon, başka bir deyişle yoğun olarak deneyimlenen farkındalıkla yaşamımızı yönlendirir. Unutulmamalıdır ki mutluluk ve mutsuzluk birer bilinç işidir. Mutluluğumuz, nefes alıp vermenin, bedenimizi dinlendirmenin ve zihnimizi odaklamanın bize kattıklarıyla, en basit meditasyon yöntemleriyle bile artar. Mutlu olan, mutluluğunu kimseden sakınmaz, tam tersi herkesle ve her şeyle paylaşır. Sevdikleriyle daha çok paylaşır, sevgilisiyle, aşkıyla daha da çok..."
 • Wilbur Smith
  insan sesi mp3 - Türkçe
  61 Ayrım
  804 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Levent Filyos
  Denizcilikleriyle ünlenmiş Courtney sülalesi bu kez her türlü maceranın, gerilimin ve heyecanın yaşandığı bir serüvene atılır. Baba Francis Courtney ve üç oğul; Tom, Guy ve Dorian uzak diyarlarda farklı kültür ve geleneklerin yoğurduğu insanlarla karşılaşırlar. Asıl yolculuk nedenleri olan el-Auf adlı korsanı ele geçirme planları gerçekleşirse de, bu kazanç bir babanın ölümüne ve bir oğulun da kaçırılmasına yol açar. Çığırından çıkan olaylar her kardeşi dünyanın uzak köşelerine sürükler. Babasının yerine geçen Tom'un artık tek amacı pek çok kayba neden olmuş bu yolculukta kardeşi Dorian'ı kurtarmak ve kazançlı bir ticaret yapabilmektedir. Her anı heyecan ve macerayla dolu olan Muson Yağmurları sizi hiç görmediğiniz ve hayal dahi edemeyeceğiniz diyarlara götürecek.
 • Wilbur Smith
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
  Denizcilikleriyle ünlenmiş Courtney sülalesi bu kez her türlü maceranın, gerilimin ve heyecanın yaşandığı bir serüvene atılır. Baba Francis Courtney ve üç oğul; Tom, Guy ve Dorian uzak diyarlarda farklı kültür ve geleneklerin yoğurduğu insanlarla karşılaşırlar. Asıl yolculuk nedenleri olan el-Auf adlı korsanı ele geçirme planları gerçekleşirse de, bu kazanç bir babanın ölümüne ve bir oğulun da kaçırılmasına yol açar. Çığırından çıkan olaylar her kardeşi dünyanın uzak köşelerine sürükler. Babasının yerine geçen Tom'un artık tek amacı pek çok kayba neden olmuş bu yolculukta kardeşi Dorian'ı kurtarmak ve kazançlı bir ticaret yapabilmektedir. Her anı heyecan ve macerayla dolu olan Muson Yağmurları sizi hiç görmediğiniz ve hayal dahi edemeyeceğiniz diyarlara götürecek.
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  34,94 MB
  Eser Türü: Kitap
  Târîhu Bağdâd`daki “Ebû Hanîfe`nin Biyoğrafisi” üzerine daha önceden bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak ülkemizde bugüne kadar, Ebû Hanîfe hakkındaki müspet ve menfi rivayetler ile alakalı bir çalışma yapılmamıştır. İsa b. Seyfeddin el-Hanefî “er-Redd alâ Ebî Bekr el-Hatîb el-Bağdâdî” (Daru`l-Kütübi`l-İlmiyye, Beyrut, 1301) isimli kitabında, daha çok bu rivayetler hakkında kanaatlerini ifade etmektedir. Muhammed Zâhid el-Kevserî`nin “Te`nibu`l- Hatîb alâ mâ Sâkahû fi Tercemeti Ebî Hanîfe mine`l Ekâzib” (Matbaatü`l-Envâr, Kâhire, 1410) isimli çalışması, tezimizle aynı mahiyettedir. Ancak el-Kevserî, bazı konularda, iddiayı oluşturan rivayetin senedinden ziyade konuya ağırlık vermiştir. Yine Te`nîbü`l-Hatîb`de, müspet rivayetlerden ziyade, menfi rivayetler üzerinde durulmuştur. Abdurrahman el-Muallimî tarafından hazırlanan “et-Tenkîl limâ verade fi Te`nîbi`l-Kevserî mine`l-Ebâtîl”(Daru`l-Kütübi`s-Selefiyye, Kâhire, ty) Zâhid el-Kevserî`nin kitabına reddiye olarak yazılmıştır. Muallimî, bu kitabında sadece Kevserî`ye muhalefet ettiği konulara değinmiştir. (kitapyurdu.com'dan alınmıştır)
 • Çağan Irmak
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  159,09 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Seslendiren: Ayşegül Kalkan
  Mustafa (F. Kuşkan) her işinde mükemmeli isteyen bir reklamcı, Fikret (N. İşler) ise sıradan bir taksi şoförüdür. Mustafa'nın karısı, Fikret ile beraberken geçirdiği bir kazada hayatını kaybetmiştir. Mustafa ise o güne kadar henüz görmediği Fikret'in karısıyla neden birlikte olduklarını öğrenebilmek için Fikret'i dağ evine kaçıracak ve günlerce çeşitli yollarla karısı ile Fikret'in arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışacaktır.
 • Yılmaz Özdil
  insan sesi mp3 - Türkçe
  46 Ayrım
  661,28 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hande Yıldırım
  “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen...” 'MUSTAFA KEMAL''i anlatmak boynumuzun borcudur! Yılmaz Özdil. Bu Proje, Mustafa Kemal'e olan borcumuzun... Boynumuzun borcudur. Yılmaz Özdil. 35 senelik gazetecilik kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum ki, Mustafa Kemal'i hiç böyle okumadınız. Yılmaz Özdil. İstedikleri kadar unutturmaya, silmeye çalışsınlar... Bu toprakları vatan olarak benimsemiş her yurtsever ailenin kütüphanesine, okuma yazmayı söken her öğrencimizin çantasına, umudumuz olarak dünyaya gelen her bebeğimizin kundağına Mustafa Kemal’in kitabını bırakacağız. Buna kararlıyız. Yılmaz Özdil.

Sayfalar