Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2181 sonuçtan 1941 - 1950 arası görüntüleniyor.
 • Erdoğan Merçil
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra birbiri ardınca devletler kurdular. “Müslüman Türk Devletleri” olarak anılan bu devletler Asya ve Afrika’da yayıldılar ve özellikle Ortaçağ döneminde tarihimizde önemli izler bıraktılar. Daha sonra Anadolu’ya kadar ilerleyip Bizans ile savaşarak bugünkü ülke topraklarına sahip oldular. Öte yandan Haçlı yolları üzerinde bulunan bu bölgeden geçen Haçlılara karşı mücadele verdiler. Zaman zaman zor durumda bulunan Bağdat’taki Abbasi Halifelerine yardım ettiler. Müslüman Türk Devletleri siyasi ve askerî başarılarının yanı sıra teşkilat kültür ve imar faaliyetleri ile de dikkat çektiler. İdari yapı, teşkilat ve müesseseler açısından birbirlerini etkilediler ve sonraki devletlere örnek oldular. Ayrıca hâkim oldukları bölge ve ülkelerde bugün dahi varlığını koruyan önemli mimari eserler bıraktılar. Eserin içindeki konuların hâlen üniversitelerimizin tarih bölümlerinde ders olarak okutulması öğrenciler açısından kitabı aranır bir duruma getirmiştir. Daha ziyade araştırmalardan yararlanarak hazırladığımız bu eserin, Tarih ve yan bilim dalları ile ilgilenen araştırmacılara, öğrenci ve öğretmenlere faydalı bir el kitabı olacağı kanaatindeyiz.
 • Mustafa Özel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  600,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Modern dünyanın müslümanı iki yol ağzında: Kapitalist ekonomiyle bağları koparmak veya onu dönüştürecek bir çaba içinde olmak. Bağları koparmanın da, sistemle bütünleşmenin de çıkar yol olmadığı anlaşıldı. Servete karşı farklı bir ferdî ve sosyal tavır geliştirilmedikçe kapitalizmin daha "iyi" bir sisteme dönüştürülmesine imkân yok. Müslüman işadamı, serveti müktesep haktan çok bir "emanet" olarak görmedikçe bencil kapitalistten hiçbir farkı kalmaz. ~Mustafa Özel akıcı üslubuyla müslüman ferdin modern ekonomi ve modern toplum içindeki durumunu irdeliyor. İşadamları kadar, akademisyenlerin de okuyup tartışmaları gereken bir eser.
 • Kemal Özer
  insan sesi mp3 - Türkçe
  35 Ayrım
  937,90 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: aydan sağıroğlu
  “İslam, sadece kendine inanan Müslümanların değil, tüm insanların ve gezegende yaşayan tüm canlıların sağlığıyla ilgilenir. Ben de Müslüman’ın Diyeti’ni herkese yazdım. Şifa arayanlara, iyileşmek isteyenlere, az yemeyi başaramayanlara, hazcı tüketimden sıkılanlara, hayatında ‘temiz’ bir sayfa açmak isteyen herkese...” Kemal Özer
 • Rasim Özdenören
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  368,52 KB
  Eser Türü: Kitap
  İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "Müslümanca düşünme"nin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, Müslümanca düşünmek için yeter mi? İslam'ın özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkum etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören'in klasikleşmiş eseri...
 • Rasim Özdenören
  insan sesi mp3 - Türkçe
  25 Ayrım
  558,01 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Kübra Değirmenci
  İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "müslümanca düşünme"nin imkân ve yöntemi nedir? İslâm konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, "müslümanca düşünmek için yeter mi? İslâm özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkûm etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören, bu önemli sorunları kuşatıcı bir perspektifle gündeme getirmekte ve sahip olduğu zengin birikimini başarıyla işleyerek, tartışmaktadır.
 • Rasim Özdenören
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  298 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Zuhal Türkoğlu
  En çok okunan çalışmalarından biri olan Müslümanca Yaşamak’ta Özdenören’in İslam’ın bugün nasıl yaşanacağına dair önemli ilkesel ve pratik ipuçları sunuyor.
 • Feyzullah Birışık
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  487,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Adem Saraç
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  422,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam'ın insanı nasıl eğittiğini görmeyi, zirvelere nasıl taşıdığını saadet çağında yaşanmış bir örnekte okumayı kim istemez? Hidayetinden önceki hatalarını silmek için, ömrünce fırsatlar kollayan birsahabinin şevkini dokuyan heyecana misafir olmayı kim arzu etmez? Müslümanım, Muhacirim, Mücahidim: Hazret-İ İkrime adlı kitap, eşine az rastlanır bir örnekle tanışma fırsatı sunuyor.
 • Muhammed Gazali
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  817 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Ahmed Kalkan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,68 MB
  Eser Türü: Kitap
  Müslümanın Akaidi İnanç Esaslarımız Tüm Müslümanları bağlaması yönüyle İslam Akaidi, beşeri görüşlere dayanmamalı, göreceli ve tartışmalı konulardan, mezhebi ictihad ve kelamı değerlendirmelerden uzak olmalıdır. Vahye dayanan ve Kur’an ilkelerinin temel alındığı İslam Akaidini öğrenip inanmak ve hayata geçirmeye çalışmak tüm Müslümanların hedefi olmalıdır.

Sayfalar