Eserlere Göre Listeleme

Toplam 638 sonuçtan 131 - 140 arası görüntüleniyor.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  38,2 KB
  Eser Türü: Dergi
  7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik renkli ve eğitici içeriğiyle minik dergi okurlarının ve eğitmenlerin en çok tercih ettiği yayın.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Dergi
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  38,5 KB
  Eser Türü: Dergi
  7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik renkli ve eğitici içeriğiyle minik dergi okurlarının ve eğitmenlerin en çok tercih ettiği yayın.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Dergi
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  36,7 KB
  Eser Türü: Dergi
  7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik renkli ve eğitici içeriğiyle minik dergi okurlarının ve eğitmenlerin en çok tercih ettiği yayın.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Dergi
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  35,4 KB
  Eser Türü: Dergi
  7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik renkli ve eğitici içeriğiyle minik dergi okurlarının ve eğitmenlerin en çok tercih ettiği yayın.
 • Chizuru Nagoya
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  593,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Naturaji tarih boyunca kullanılmış bir karakter analizi yöntemdir. Birçok gizemci grup, krallar, liderler, savaşçılar Naturaji’yi kullanmış ve çok başarılı olmuşlardır. Yazı bulunmadan evvel, ‘Tarih Öncesi’ olarak adlandırılan zamanlarda bile klanlar arasındaki savaşlarda, klan casusları Naturaji tekniklerini kullanarak istihbarat bilgileri toplarlardı. Roma döneminde ise bu yöntemi en çok Gladyatör yetiştiren insanların kullandığı ileri sürülür. Gerçek bir bilim sayılamayacak olan Naturaji, karmaşık bir sistem uygular ve okuyucunun soru ve yanıt arasında kuracağı mantık bağını devre dışı bırakarak, onun temelindeki gizli kalan yönleri açığa çıkartır. Bu yöntemden kimse kaçamaz. Ne kadar zeki, ne kadar akıllı, ne kadar bilgili ve eğitimli olursanız olun, Naturaji ilmine dayanılarak hazırlanmış bu testi yanıltma şansınız yoktur. Her defasında kendi gerçekliğinizi ve duygularınızın derinliklerinde kalan gizli yönlerinizi açığa çıkarır. Naturaji bir çeşit büyü ile çalışır ve insanın kendinden kaçmasını engelleyecek yöntemleri kullanır. Bu kitapta yer alan Naturaji testi, kendinize ayna tutmanızı sağlayacak ve bu sayede eksik ve fazla yönlerinizi, zayıf ve güçlü yanlarınızı öğreneceksiniz. Gerçek bir aynadır bu kitap ve insanın sır dolu derinliklerini gün yüzüne çıkartır.
 • M. Abdullah Said
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  351,07 KB
  Eser Türü: Kitap
  Allah'a hamd; Resûlüllah Efendimiz Muhammed (SA.V.)'e, âl ve ashabına salât ü selâm olsun. Maneviyat inancı olanlar için dua bir huzur kaynağı ve yardım vesilesidir. Müslüman için aynı zamanda bir silâhtır, öyle bir silâhtır ki; O, maddi her türlü imkânlardan sonra, o imkânların tükendiği noktadan itibaren bize lâzım ve fâideli olur. Duanın belli başlı şartı: Her bakım' dan temiz olmak, tam inanç ve niyet içinde bulunmak; duayı bir hayır işin akabinde, bir ibâdetin ardında veya içinde riyadan uzak, sakin bir durumda yapmaktır. Duadan önce bir sadaka ver-mek de çok fâidelidir. tnsan için fikri ızdıraplann, fakr u .... - __ 5'_ zaruretlerin ve bedenî rahatsızlıfelarm görünür görünmez birer gizli sebebi vardır. Bu sebebler bilinmeden anlatılan arızalardan kurtulmak veya onlara yakalanmamak mümkün değildir. Bu bakımdan, insanların bu sebeb-leri bilmesinde 'şiddetli zaruret vardır. Onun için, bu kitapçıkda insanı rahatsızlıklara ve fakr u zaruretlere sev-keden mânevi (gizli, görünmez) sebebler ile maddi (bedeni) rahatsızlıklara sevk eden sebebleri izah ettik. Ayrıca türlü hastalıkların tedavisinde ve hayatın türiü safhalarında şifâ bahşedici dualar, devalar (terkipler) verdik. Verdiğimiz bu dualar içinde aynı zamanda halkımızın şiddetle ihtiyaç duyup da bulamadıkları muhtelif dualar mevcuttur. Fakat, şunu unutmamak lâzımdır ki, dualarla tedavi yoiuna ancafe, maddeten (tıbben) çare ve imkânların tükendiği, tedavinin mümfeün oimadığı *- 6 ,nofetadan itibaren daha ziyade teşebbüs edilmelidir. Bu, dinimizin de uygun gördüğü bir husustur. Cenâb-ı Hak'tan, bu duaları istimal eden kardeşlerimize feyz ve te'sirini halketmesini dileriz.
 • Sahir Erman, Sulhi Dönmezer
  metin - Türkçe
  18 Ayrım
  5,40 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar