Eserlere Göre Listeleme

Toplam 540 sonuçtan 21 - 30 arası görüntüleniyor.
 • Ali Balkan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  598,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Namaz Cennet'ten yeryüzüne gönderilen ve Ademoğlunu tekrar semaya çıkaran bir miraçtır.Namaz, dünyevi uğraşlar içinde boğulan insana, gökler ötesinden yapılan bir çağrı, bir arınma kurnası, bir yükselme rampasıdır aynı zamanda. İnsan günde en az beş defa sonsuz kudret sahibi ve her şeye hükmünü kabul ettiren Yüce Allah'ın huzuruna onunla yükselir. Manevi yolculuğunda insana en çok mesafe kat ettiren ibadetlerin başında gelen namaz, dünya ve ahirette insanı koruyup ona sahip çıkan bir dost gibidir. Namazı en güzel şekilde eda etmek ve namazla kanatlanmak salih bir dairenin kilidini açan sırlı bir anahtar gibidir ve bu yolda en büyük rehberimiz, her sözü, duruşu ve tavrıyla bizim için en güzel misal olan Peygamber Efendimiz (S.A.V)dir. Ali Balkan , Resulullah (S.A.V)'den başlayarak, dört büyük halife, tâbiin ve tebe-i tâbiinden günümüze kadar pek çok Allah Dostu'nun namaz hayatlarından misaller veriyor. "Namaz Aşıkları" ayakları şişene kadar namaz kılıp sonra da,"Şükreden bir kul olmayayım mı?" buyuran Efendimiz( S.A.V)den, namaza duracağı zaman rengi değişen ve türlü hissiyatla iki büklüm olan Hz Ali'ye, sahabe efendilerimiz gibi namaz kılan Ömer İbn Abdülaziz'den, ibadetini tesbihat ve dua ile süsleyen Hz Mevlana'ya kadar birçok namaz kahramanlarının ibadetlerini görme ve ibret alma imkanı sunuyor.
 • Hasan Büyür
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  188 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Ramazan Kayan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  202,46 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nazlı Yılmaz
  Şimdi diyebilirsiniz ki yayın dünyasında namazla ilgili çok sayıda eser bulunurken neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz? Doğrusu aynı düşünceden dolayı bu çalışmayı uzun süre erteledim. ‘’Bu konuda yazılacak her şey en güzel şekilde sunulmuşken acaba tekraramı düşerim ?’’ diye düşünüyordum… Ancak zamanla konuya bskışım değişti… ‘’Söz konusu olan namaz ise ne söylense, ne kadar yazılsa yinede azdır’’ sonucuna vardım. Çünkü namaz, Allah’ı önemsemek ve öncelemektir… Allah merkezli bir yaşamın günlük temrinleridir…Namaz ilhi bir gündemdir… Tevhid,Allah’ı birlemektir, namaz ise Allah ile birlikte olmaktır… Namaz tevhidin eyleme geçmiş halidir… ya da imanın ete kemiğe bürünmesidir… Namaz aradan çıkarılacak bir angarya değil, hayatın anlam ve amacıdır… İslamın ruhu ve rayihasıdır namaz… Evet, namaz ne bir alışkanlık ne de üstümüzden atmamız gereken bir ağırlıktır… O bir anma, arınma ve adanma ameliyesidir… Namaz yük  değil yüceliktir… Allah’a yakınlıktır… 
 • Abdülaziz Kutluay
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  667,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Namazın farz oluşu, Kitap sünnet ve icma-i Ümmetle sabittir. Namaz, islam dininde imandan sonra gelen en yüksek hakikattır. Namaz islam dininin tüm emirlerini bünyesinde toplayan, iman erkanını koruyan salğlam bir kaledir. Namaz Hz. Adem (a.s)'dan Hz. Muhammed (s.a.v)'e kadar gekmiş geçmiş peygamberlerin, mü'minlerin, sıddıkların, salihlerin, velilerin, asla ve katha terk etmedikleri bir farizadır. Nmaz Resulullah (s.a.v)'ın "gözünün nuru kalbimin sürürü" dediği, onun ve Ashabı'nın çok sevip terk etmedikleri bir Şear'iri islamdır. Namaz, anamızdan doğduktan sonra yüzümüzün kıbleye çevrilip, kulaklarımıza okunan ezan ve kamet iel başlayan ve musallarda son bulacak kadar kısa olan fani dünya hayatında bize ebed-i saadeti kazandıracak en karlı kazançtır. Hayat boyu hangi hal ve ahval üzere olur ise olsun. Şer'i ma'zeretler dışında, paydosu, terki ve tatili hiç olmayan, ölmeden önce ödenmesi şart olan bir borç ve bir zimmettir. Namaz, Ruhun gıdasıdır.-Namaz gönül huzurudur. Namaz, mü'minin miracıdır.-Namaz, dinin direğidir. Namaz, cennetin anahtarıdır.-Namz, Allah (cc) ile konuşmaktır. Sevgili Kardeşim... Namazın Kılınmadan Namaz Kıl !
 • Ahmet Bulut
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  455,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Neden Namaz? Çünkü namaz imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz. Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç bir şekilde terkine izin verilmemiştir. Buna rağmen günümüz Müslümanlarının en çok ihmal ettiği kıymetini bilmediği bir ibadettir. Dolayısı ile karşımıza iki sonuç çıkıyor. Namazını kılmayanlar ve kıldığı halde gereken önemi vermeyenler.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  29 Ayrım
  104 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Derleyen: Ahmet Mahmut Ünlü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  102 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Hasan Yavaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  191 Ayrım
  130 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hayri Küçükdeniz
  Ayrıntıları ile Namaz Kitabı
 • Hüseyin Hilmi Işık
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  541,60 KB
  Eser Türü: Kitap
  Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
 • Nureddin Yıldız
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  196,91 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Esin Güre
  Namaz, Rabbimizin huzurunda ilk muhasebe konumuzdur. Dinimizin en bariz dindarlık kazandıran amellerinden biridir. Geceden gündüze bütün hayatımızı kuşatır namaz. O giderse din gitmiş olur. Yaşadığımız asrın en yoğun baskıları arasında namazlı Münlüman olmanın sınavını veriyoruz. Her şeye rağmen önce namaz, rahmet için namaz mücadelemiz ve bu mücadelemizin bir muhasebesi...

Sayfalar