Eserlere Göre Listeleme

Toplam 645 sonuçtan 551 - 560 arası görüntüleniyor.
 • Nuri Sağlam
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  288 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Doğan
  Edebiyat dünyasında "DİYORLAR Kİ" eseriyle şöhret kazanan ve bu münasebetle uzun seneler "Diyorlar ki Muharriri" olarak anılan Ruşen Eşref Ünaydın, özellikle Mütareke ve Millî Mücadele dönemlerinde kuvvetli bir tarih bilinciyle kaleme aldığı yazılarında, o yılların karamsar ve ezici atmosferi içinde bunalan dimağlara azim, iman ve ümit aşılamış; o kara günlerin her ne pahasına olursa olsun aşılacağı inancıyla, hem cephedeki askerin hem de cephe gerisindeki halkın mukavemetini diri tutmaya çalışmıştır. Milli Mücadelenin içinde fiilen yer alan yazar, kırk ay süren bu yürüyüşün hemen her safhasını takip etmiş, müşahede ve tahassüslerini de ustalıkla yazılarına yansıtmıştır.
 • John F. Baddeley
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  862,02 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Dr. Oya Akgönenç Mugisuddin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  28,76 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Aleksandr Soljenitsin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  129 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Levent Filyos
 • Prof.Dr. Akdes Nimet Kurat
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,24 MB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,89 MB
  Eser Türü: Kitap
  Devlet ve millet adı olarak ilk defa Orkun kitabelerinde (VIH. y.y.'m ilk yarısı) ortaya çıkmasına rağmen, Türk soyu 4 bin yıllık maziye sahip olup, Türklük şuuru yüzyıllar boyu çeşitli iniş ve çıkışlarla canlılığını sürdürmektedir. Bugün Türk adı siyâsî ve kültürel olarak ancak Türkiye Cumhuriyetinde yaşamakta, fakat bu siyâsî birliğin dışında kalan milyonlarca Türk kendi adım kullanamamaktadır. Bu insanlar sadece Türkoloji'nin, yâni daha ziyâde onların dili, şiveleri, edebiyatları ve me-deniyetleriyle uğraşan ilim dalının inceleme konusu olmaktadırlar. Bazı siyâsî görüşlerin inkâra çalıştığı Türk genel adı (Oberbegriff) ve bu adla sıkı sıkıya bağlı olan milyonların tarihî geçmişlerini incelemek bir millî borç olduğu kadar, ilmî bir vazifedir de. Bizim konumuz olan "Rusya Türkleri" Türk genel kavramı içinde bir millî şubeyi teşkil ederler. "Rusya Türkleri" tâbirini 1917'den önce Rusya imparatorluğu diye bilinen ve bugün S.S.C.B. diye adlandırılan siyâsî teşekkülün coğrafî sınırları içinde yaşayan Türk topluluğunu ifâde etmek için kullanmaktayız. Rusya kelimesi her ne kadar bir coğrafî tabirse de, Avrupa'da ve Türkiye'de siyâsî bir kavrama dönüşmüştür. incelememizin ağırlık noktasını 1905-1917 yılları arasında Rusya' dairi ıgelişmeler, tarih bakımından kısa, fakat oradaki Türkler için gayet mühim olan 12 yıllık devre teşkil etmektedir. Son çağ Türk tarihinin çok mühim safhalarından birini meydana getiren bu 12 yıldaki olaylar zincirini, gelişmelerini; bu arada Türklerin fırsattan faydalanamamalarmm, yâni siyâsî birlik kuramamalarının sebeplerini ortaya koymak gibi önemli bir görevi bana araştırma konusu olarak veren, beni teşvik eden, bana yol gösteren değerli ilim adamı, muhterem Hocam merhum Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'na teşekkür ve minnetlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca uzun bir zaman alan çalışmam esnasında sabır, sevgi ve teşviklerini esirgemeyen değerli eşim, oğullarım Giray ile Yulay'm anneleri Ayşe Dilek Devlet (Orakoğullan) 'e, bu araştırmanım basılmasını sağlayan başta T.K.A.E. başkanı muhterem Prof. Dr. Şükrü Elçin olmak üzere, Bilim Kurumunun sayın üyelerine, baskıda gerekli ilgiyi gösteren Ayyıldız Matbaası ile sayın Bekir Bilgi'ye teşekkürlerimi bildiririm.
 • Arthur Sagadeev
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  33,93 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Yaşar Onay
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  7,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  Rusya üzerinde çalışan uzmanların çoğuna göre Ruslar kolektif düşüncelerle hareket etmektedirler. Rusların tarih boyunca toplumcu bir şekilde onganize edilebilir yaşam biçimlerini benimsemelerinin altında yatan neden de bu olsa gerek. Öyle ki, Rusya'ya ilk kez giden insanların hemen hepsinin ortaklaşa paylaştıkları bir görüş vardır. O da bir çok Rus'un toplumun çıkarlarını, kişisel arzuları ve çıkarlarından üstün tutmasıdır.
 • Yaşar Onay
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  1186,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Deniz Devrim Aydin
  Yaşar Onay dan Dünya Politikası
 • Ariel Cohen
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  35,34 KB
  Eser Türü: Dersler

Sayfalar