Eserlere Göre Listeleme

Toplam 3622 sonuçtan 3571 - 3580 arası görüntüleniyor.
 • Bilge Karasu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  48 Ayrım
  507 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nazım Can Okar
  Sunuş, Serdar Soydan, s. 9-12. Yön veren, ışık tutan tek bir satırın borcudur bazen aylarca süren bir araştırma. Bazen çok daha azı, çok daha fazlasıyla yola koyulma gücünü bulurum kendimde. Bilge Karasu'nun ilk dönem yazılarını toplamaya girişmem de benzer bir arzudan doğdu. Öteki Metinler'le başlayan paylaşımımız, Metis Yayınları tarafından titizlikle hazırlanan on bir cilde yayılmış Bilge Karasu metinleri tüm çetin cevizliklerine, hatta ketumluklarına rağmen hayatımın çeşitli aşamalarında yol göstericim olmuştu. Bir gün, nereden, nasıl öğrenmiştim, hatırlamıyorum, Bilge Karasu'nun dergilerde, gazetelerde kalmış yazıları olduğunu öğrendim. Bu yazıların varlığından haberdar olmamla bu yazıları toplamaya girişmemin arası adeta yok gibidir. 2007 yılının yazında, metinlerin metinlere yönlendirdiği üç aylık bir süreç sonunda, koltuğumun altında çok sayıda metinle Metis Yayınları'nın yolunu tuttum. Bulduğum metinleri türlere göre sınıflandırmış, farklı dosyalar oluşturmuştum. Devamını görmek için bkz. Sonsöz Yerine, Enis Batur, s. 251-253 Kendisi, sağlığında, kesin ve tartışmaya kapalı bir çerçeve çizip bırakmamışsa, bir yazarın yapıtının sınırını tayin etmek güçtür. Birden fazla örnek-durum bağlamında, birden fazla yazımda "vasiyet" sorunları üzerinde oyalandım bugüne dek; yayıncılık uğraşı beni çözümüne önceden hazırlanmadığım düğümlerle karşılaştırdı – anlayabildiğim, genel kurallar oluşturulamadığı, bir de hukuk ile etiğin her zaman örtüşmediğidir: Her defasında, yapıtın sınırı, sınırları sorumluluk üstlenecek olanları terletecektir. Altın durum, sözgelimi Oktay Rifat'ınkiydi: Yayımladığı kitaplar dışında tek bir satır, karalama sayfası, taslak notu, yarıda kalmış ya da bitmemiş ürün bırakmadı arkasında; her şeyi yaşarken "temiz"lemiş, izleri yoketmişti. İkilemlere, şüphelere meydan vermeyen böylesine hazırlıklarla sık karşılaşıldığı söylenemez gene de: Çoğunlukla, çekip giden bir yazar, ardındakilere sorunlar devreder.
 • Christine Nöstlinger
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  86,44 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Cem Karaca
  Aynı olaya kızlar nasıl, oğlanlar nasıl bakar? Dünya çocuk edebiyatının çok ödüllü usta yazarı Christine Nöstlinger, bir kızla bir oğlanın günlüklerini tek kitapta sırt sırta birleştiriyor. Önden Susi’nin, arkadan Paul’ün günlüğünün farklı kapaklarla başladığı bu ilginç kitabın sonu, ortasında. Aynı olayların bir kızla bir oğlanın gözünden ne denli farklı algılandığını ve anlatıldığını çarpıcı bir gerçekçilikle gözler önüne seren kitap, aile içi ilişkilerin çocuklar üstündeki etkilerini ve hoşgörünün önemini başarıyla vurguluyor. Susi’nin en yakın arkadaşlarından, Türk bir işçi ailesinin oğlu olan Ali’yse kitabın önemli karakterlerinden biri olarak dikkati çekiyor. İlginç biçimi, yalın dili, tarafsız bakış açısı ve kurgusuyla Nöstlinger’den yeni bir başyapıt daha!.. Paul, ailesinin şehir dışındaki evinden, annesiyle birlikte Viyana’ya geri dönmüştür. Ancak, aynı sınıfı ve sırayı paylaştığı Susi bu dönüşten pek memnun kalmaz. Çünkü Susi, birlikte geçirdikleri yaz tatilinden sonra, Paul’ün dayanılmaz ve ukala biri olduğunu düşünmektedir. Üstelik Paul, sınıflarındaki Türk bir işçi ailesinin oğlu olan Ali’yi de her fırsatta aşağılamaktadır. Susi, arkadaşlığına değer verdiği Ali’ye karşı bu davranışları nedeniyle Paul’e daha da çok öfkelenir. Arkadaşlarına sık sık yalan söylemekten çekinmeyen Paul, ailesine ilişkin gerçekleri de saklar. Gittikçe daha da çekilmez olan Paul günün birinde evden kaçınca, Susi onun hakkındaki gerçeklerin farkına varmaya başlar...
 • Zeynep Avcı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  115 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Vivian Kohen
 • Christian Jacq
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,13 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yukarı Mısır'da yasak bir bölge.. Krallar Vadisi'ndeki mezarları yapmak ve süslemekle görevli sanatçıların ve ustaların oluşturduğu bir lonca... Korkunç görünüşlü muhafızlarca korunan bu gizemli köyün, loncanın faaliyetleriyle yakından ilgili bir de adı vardır: Hakikat Meydanı. Dışarıdaki kimsenin girmesine izin verilmeyen bu köyde yaşayanlar sırdır. Köy sakinleri sadece kendi kurallarına ve Büyük Ramses'e bağlıdırlar. Bir gün muhafızlardan biri öldürülür ve köyün üzerine kara bulutlar çöker. Köyü kim yok etmek istemektedir? Hakikat Meydanı'ndaki hain veya hainler kimler olabilir? Christian Jacq, bu destansı romanda firavunların yazgısını, saray çevresindeki entrikaları, sanatçıların dehasını ve insanoğlunun tutkularını işliyor.
 • Ehud R. Toledano
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  Geç 18. yüzyıldan erken 20. yüzyıla kadar olan zamanda, İslâm Ortadoğusu üzerinde odaklanan yazar, bu kitapta bağımlı insanların Osmanlı toplumlarında köleleştirmeyi nasıl yaşadıklarını inceliyor. Yazarın mahkeme kayıtları ve daha önce incelenmemiş başka birincil kaynaklara dayanarak yaptığı araştırma, ülkelerinden zorla koparılan ve kendilerine yabancı Ortadoğu kültürlerine nakledilen Afrikalı ve Çerkesler hakkındaki önemli ve yeni bilgileri ortaya çıkarıyor. Yazar, köleleştirilmiş kişilerin deneyimine dünya kölelik tarihi bağlamında yaklaşırken, kölelik bağlarına orijinal bir perspektiften bakarak geleneksel efendi-köle tahakküm paradigmasından ayrılıyor ve kölelerin kendi durumlarına verdiği tepkilere ve onların görüş noktasına doğru hareket ediyor. Toledano, keskin ve orijinal sezişleri sayesinde köleleştirme hakkında yeni düşünce yolları önerirken gerçek bir tarih perspektifini kölelerin kendi sesleriyle geliştiriyor.
 • İhsan Oktay Anar
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  8,47 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eflâtun rengi hayaller kuran bir "suskun"un sözleridir, bu roman. İşittiğini gören, gördüğünü dinleyen, dinlediğini sessizliğin büyüsüyle sırlayan ve tüm bunların görkemini hikâye eden bir adamın alçakgönüllü dünyasına misafir olacaksınız, satırlar akıp giderken. O ise, muzip bir tebessümle size eşlik edecek, sessizce... Sayfaları birer birer tüketirken, benzersiz erguvanî düşlerin "gerçekliği"nde semâ edeceksiniz ve bu düşlerden âdeta başınız dönecek. Hayat kadar gerçek, düş kadar inanılmaz bu dünyanın tüm kahramanlarının seslerini duyacak, nefeslerini hissedeceksiniz. Çünkü Suskunlar, sessizliğin olduğu kadar, seslerin ve sözlerin, yani musikînin romanıdır. Sonsuzluğun derin sessizliğinin "nefesini üfleyen" ve ona "can veren" bir adamın hayallerinin ete kemiğe bürünmüş kahramanları, en az sizler kadar gerçektir; ya da siz, en az onlar kadar bir düş ürünü... Bağdasar, Kirkor, Dâvut, Kalın Musa, İbrahim Dede Efendi, Rafael, Tağut, Veysel Bey ve diğerleri... Onlar, sessizliğin evreninden İhsan Oktay Anar'ın düş dünyasına duhûl ederek suskunluklarını bozmuşlardır. Bir meczûp aşkı tattı, bir âşıksa aşkına şarkılar yazıp ruhunu maviyle bezedi; diğeri, kaybolduğu dünyada bir sesin peşine düşerek kendini buldu. Nevâ, belki de, herkesin âşık olduğu bir kadının pür hayâliydi. Hayâlet avcısı, kendi ruhunu yakalamaya çalıştı. Zâhir ve Bâtın ise, zıtlıkların muhteşem birliğinde denge bulan iki ayrı gücün cisimleşmiş hâliydi. Suskunlar'ı okuduktan sonra aynaya bakmak, yansıyan aksinizde gerçeği görmek, gördüğünüzü işitmek ve duyduklarınızla sağırlaşıp susmak isteyeceksiniz. Sayfalar tükenip bittiğinde, kim bilir, belki de "suskunlar"dan biri olacaksınız…
 • İhsan Oktay Anar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  21 Ayrım
  573 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Güzin Yenilmez
  Eflâtun rengi hayaller kuran bir "suskun"un sözleridir, bu roman. İşittiğini gören, gördüğünü dinleyen, dinlediğini sessizliğin büyüsüyle sırlayan ve tüm bunların görkemini hikâye eden bir adamın alçakgönüllü dünyasına misafir olacaksınız, satırlar akıp giderken. O ise, muzip bir tebessümle size eşlik edecek, sessizce... Sayfaları birer birer tüketirken, benzersiz erguvanî düşlerin "gerçekliği"nde semâ edeceksiniz ve bu düşlerden âdeta başınız dönecek.
 • Ümran Nazif Yiğiter
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  16,5 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Arda Aydın
 • Melike Günyüz - Reza Hemmaritad
  insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  2,83 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Canan Dilver
  4 yaş üstü çucuklar için hazırlanan eğlenceli masallar parmak iziyle resimlendi
 • Emmanuele Bernheim
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  189,01 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çantasında her zaman bir sustalı taşıyan genç bir kadın bir akşam evine döndüğünde, çakısının ve elinin üzerinde kan lekeleri olduğunu fark ediyor. Ne olup bitti? İçinin derinliklerinde yatan o karanlık arzuya, bir erkeği bıçaklama arzusuna yenik mi düştü yoksa? Bu işi biraz önce, metrodaki o itiş kakış sırasında mı yaptı? Adamı öldürdü mü? Yoksa yalnızca yaraladı mı? Bütün bu sorulara yanıt arayan genç kadın olayın peşine düşüyor. Okur da romanın kahramanı gibi sürprizden sürprize sürükleniyor. Daha önce, 1993 yılında Medicis Ödülü alan romanı O'nun Karısı ile okurlara sunduğumuz EmmanuÜle Bernheim, ilk romanı olan Sustalı'da kendini bize, ele aldığı konuyla ve akıcı anlatımıyla hemen kabul ettiriyor. Kadınla erkek arasındaki savaşımı sert, acımasız, büyüleyici ve şaşırtıcı bir üslupla kaleme alan bir kadın yazarla karşı karşıya buluyoruz kendimizi.

Sayfalar