Eserlere Göre Listeleme

Toplam 854 sonuçtan 51 - 60 arası görüntüleniyor.
 • Cihan Aktaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  287 MB
  Eser Türü: Kitap
  Unuttuklarını hatırlamak gittikçe zorlaşıyor. Bazı şeyleri sürekli tekrar etmek, hatırlayıp anmak gerek. Biliyorum, kimse bir on sene önceki yerinde olmak zorunda değil. Ama hala içeride olanlar, kaçaklar, yurduna hasret yaşayanlar var. Geçmişine lanet okuyanlar, geçmişini müzayedeye çıkaranlar da var. Kimisi de, duyuyorum, para kazanmakta konum sahibi olmakta geç kalmak yüzünden küsmüş geçmişine.Biliyorum, onlardan hapislerde çürüyenler, arada yitenler, kim vurduya gidenler, kayıplara karışanlar, pişman olanlar... Onların köşebaşlarında kilitlenen dilleri, elleri, bütün hayatları...
 • Cihan Aktaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  272 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Saniye Yaşar
  Hayatı kavrayan sağlam bir duruşa da sahip dört uzun öyküden oluşan Üç İhtilal Çocuğu Cihan Aktaş'ın ilk öykü kitabı. Aylık Dergi'de yayımlanan "Teşekkürü Hakettiniz Bay Yargıç"la başlayan, yetmişler ve seksenler Türkiye'sinde çocukluktan genç kızlığa, aileaidiyetinden cemaat ve kamu mensubiyetine, milliyetçilikten İslamcılığa, evrilen karakterlerin reaksiyonunu, onaylamasını, itirazlarını, yorumlarını, beklentilerini, arzularını, korkularını içeren öyküler.
 • Anonim
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  10,6 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ali Ege Topal
  Dünya Çocuk Klasikleri’nde bitişik ve eğik el yazısı ile hazırlanmış, renkli ve resimli birbirinden güzel 17 masal bulunmaktadır. Çocuklarınızı masalların büyülü dünyasına keyifli bir yolculuğa çıkarmaya ne dersiniz?
 • Aytunç Altındal
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  320,83 KB
  Eser Türü: Kitap
  Üç İsa, Katolik Kilisesi`nin Teleolojik İsa`sı ile kesinlikle bağdaşmayan, Kutsal Metinler`deki Teolojik İsa`ya ve ?misyonuna? dışsal/seküler/dünyevi bir bakış? Özellikle ?yerleşik/örgütlü? dinin temsilcisi Katolik Kilisesi tarafından İsa`ya yüklenen ?hurafelerin? ayıklanması girişimi? Aytunç Altındal Üç İsa`da tarihsel ve7veya mitolojik İsa`yı değil, bir bakıma İsa`nın yaşantısının diyalektiğini, Tanrı-Bilim eğitimi ve perspektifiyle ele alıyor. Türkçe`ye eksik ve yetersiz olarak laik ya da çağdaş diye çevrilen sekülerik anlayışının, Ateizm`den, Laiklikten, Çağdaşmacılık`tan farklı olan boyutlarını gösteriyor. İsa, Musevi olmasına rağmen bu kapalı-devre işleyen ve bir din olmaktan çok, bir ?varoluş tarzı? sayılabilecek olan yapıya getirdiği seküler yeniliklerle tanımlanıyor. İngiltere`de, 1992 yılında İngilizce olarak yayımlandığında Müslüman bir araştırmacının, İslami olmayan bakış açısı ile Hıristiyan Teolojisi`ni içinden irdeleyen Üç İsa, dünyadaki çeşitli ilahiyat fakültelerinin literatürüne girdi ve yardımcı ders kitabı olarak kabul edildi. Araştırmacı ve sorgulayıcı bir gözle okunması gereken bir ilk kitap.
 • Mithat Cemal Kuntay
  insan sesi mp3 - Türkçe
  89 Ayrım
  2052,02 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: FİGEN KAHRAMAN
  Yirmiyi aşkın, önde gelen roman kahramanı, bir romanı roman yapan bütün ruh çözümlemeleriyle karşınızda. Bir o kadar sayıda gerçek tarihi kişilikler ile başka yardımcı unutulmaz tipler romana ustaca yedirilmiş... Simsiyah ve 33 yıl sürmüş Abdülhamit dönemi baskısıyla "istibdat İstanbul'u"... Özgürlük adına iktidara gelenlerin yönetimde olduğu ama Abdülhamit'e rahmet okutturan "Meşrutiyet İstanbul"u... Batan bir imparatorluğun bütün sefaleti ile ülkeyi işgal edenlere yaltaklanmada birinci olanların "işgal İstanbul"u...... ve bütün bu İstanbul'ları dikey olarak kesen bir yazar hayatı: Muharrir Adnan Bey.Bugüne kadar yapılmış bütün sıralamalarda daima ilk 10'a girmiş efsanevi roman Üç İstanbul'u okumuş olanlara katılın.
 • Mithat Cemal Kuntay
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  354 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Arkası Yarın
 • Orhan Koloğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  46 Ayrım
  612 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Raika Füsun Umar
  Üç İttihatçı, değerli tarih hocası Orhan Koloğlunun bir dönem İttihat ve Terakki Fırkasında yer alan Aziz Ali Mısri, Kürt Şerif Paşa ve Dukagjizade Basrye dair kapsamlı bir incelemesidir. Bu üç ismin ortak noktası, yola İttihatçı olarak çıkmaları ama sonrasında kendi etnik kimliklerine uygun biçimde milliyetçilik yapmalarıdır. İttihatçılıktan Jöntürklüğe geçen, bir dönem Balkanlarda Komitacı avcılığı bile yapan Osmanlı subayı Aziz Ali Mısri sonradan Arap milliyetçiliğine dönmüştür. Osmanlı Devletinin Stockholm elçisi olan Kürt Şerif Paşa ise Jöntürk olarak başladığı siyasi serüvenine Kürt milliyetçisi olarak devam etmiştir. İttihat ve Terakkiden mebus seçilen, Osmanlı Meclisinde Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yapan Dulkagjinzade Basri ise Arnavut milliyetçiliğinin sembol isimlerinden birisi olmuştur. Orhan Koloğlu, Üç İttihatçıda İttihat ve Terakkinin Arap, Kürt ve Arnavut milliyetçilikleriyle ilişkisini gözler önüne seriyor. Böylelikle hem Türk milliyetçiliği ile İttihat ve Terakki arasındaki ilişkiyi tartışmaya açıyor, hem de bu üç ismin geçirdiği değişiklikler üzerinden Osmanlı Devletinin son dönemine ışık tutuyor.
 • Hikmet Özdemir
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  4,95 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarama:Kitapsevenler
 • Yavuz Bahadıroğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  63.4 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gülay Yalçın Çakmak
  Adil, İstanbul'un methini çok duymuştu. Görmek arzusuyla yanıyordu. Büyüyünce belki görecekti ama, o zamana kadar beklemesi imkansızdı. O, her düşündüğünü hemen yapmak isterdi. Hazır okullar tatilde iken şöyle bir İstanbul'a kadar uzanabilirdi.
 • Yavuz Bahadıroğlu
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  39,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Adil, İstanbul'un methini çok duymuştu. Görmek arzusuyla yanıyordu. Büyüyünce belki görecekti ama, o zamana kadar beklemesi imkansızdı. O, her düşündüğünü hemen yapmak isterdi. Hazır okullar tatilde iken şöyle bir İstanbul'a kadar uzanabilirdi.

Sayfalar