Eserlere Göre Listeleme

Toplam 430 sonuçtan 181 - 190 arası görüntüleniyor.
 • Namık Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  73,85 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Radyo Tiyatrosu
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  metin
  2 Ayrım
  870,73 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla, en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadrinin 1910'dan 1974'e dek verdiği eserler Türkçe'nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır.
 • Yücel Sarpdere
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  452 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Narin Alemdar
  Vatandaş Abuzer, ülkemizin karanlık dönemi 12 Eylül'ü ti'ye alan bir roman. Cuntanın getirdiği boğucu havayı, polis merkezleri ve tutukevlerindeki uygulamaları, ikbal peşindeki işkenceci şefleri, kraldan çok kralcı komutanları; tüm zalimliklerine karşın zavallılıkları ve gülünçlükleriyle betimliyor. Vurdumduymaz, saf, açık sözlü, konuşkan kahramanımız Abuzer, 12 Eylül'ün uygulamalarına çağdaş bir Bektaşi tavrıyla katlanırken, bu heybetli zalim devin, aslında toplumsal destekten yoksun, gülünç ve zavallı bir fani olduğunu gösteriyor bizlere. Kaba zulme, silahlı çaresizliğe gülmemizi, alaya almamızı sağlıyor.
 • Mehmet Ali Tutlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  50 Ayrım
  729,89 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hakan KARAKOÇ
  Test kitabı
 • Remzi Y. Kıncal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  396 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: GEÖP
  Vatandaşlık ve vatandaşlıkla ilgili konular, globalleşen günümüz dünyasının tartışma konularının ilk sıralarında yer almaktadır. Vatandaşlık konusuna ilişkin tartışmalar, hemen hemen tüm toplumlarda, demokratik bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlık eğitimine ilişkin konuların, demokrasi eğitimi kapsamında da irdelendiği dikkati çekmektedir. Özellikle, Avrupa Birliğine katılım sürecine hazırlanan ülkemizde, vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimine ilişkin konuların uluslararası bağlamda irdelenmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Vatandaşlık Bilgisi adını taşıyan bu eserde, konular, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınmakta ve sorgulayıcı bir yaklaşım biçimi ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır.
 • Tayyip Duman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: GEÖP
 • Rona Aybay
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,32 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: GEÖP
  Vatandaşlık (uyrukluk) bireyi devlete bağlayan hukuksal bağların bütünü olarak tanımlanmakla birlikte, bu tanım kişinin kendini sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleriyle hangi topluma veya hangi devlete daha yakın saydığını dikkate almadığı için bir yanıyla eksik kalmaktadır. Prof.Dr. Rona Aybay, yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Vatandaşlık Hukuku adlı yapıtında, vatandaşlık (uyrukluk) bağının özelliğinin saptanmasında ya da bu bağın oluşup, çözülmesinde "hukuk ötesi" nedenlerin de pozitif hukuk açısından dikkate alınabildiğini önemle belirtmektedir. Vatandaşlığa ilişkin varolan tüm hukuk kurallarının bir bütün oluşturduğunu öne süren Aybay, tanımlanan bu bütünün uyrukluğun kazanılmasından,yitirilmesine, değiştirilmesine ve kanıtlanmasına kadar uzanan konuları kapsadığını; bunların devletten devlete değişiklik gösterdiğini, bu nedenle her devletin vatandaşlık hukukunun kendine özgü olmasının yanısıra uluslararası niteliklere de sahip bulunmasının vazgeçilmez bir özellik olduğunu vurgulamaktadır.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  59,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Muazzez İlmiye Çığ
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  364 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: mehtap tolu
  Elinizdeki kitapta, yazarın Cumhurbaşkanlarından Başbakanlara, parti başkanlarından belediye başkanlarına, yazarlardan sanatçılara kadar toplumun çok çeşitli kesimlerine yazmış olduğu mektupları yer alıyor. Bu mektuplar, mektup olmanın ötesinde, tarihe düşülmüş notlardır. Bazı mektupların adresleri: Celal Bayar, Hasan Pulur, Uğur Dündar, Süleyman Demirel, Erdal İnönü, Cem Özer, Barış Manço, Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, İlhan Arsel, Müjdat Gezen, Bülent Ecevit, Erkan Mumcu, Recai Kutan, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Emin Çölaşan, İsmail Cem, Hulki Cevizoğlu, Abdullah Gül, Mustafa Sarıgül, Mehmet Ali Birand, Deniz Baykal...
 • Joan Wharf Higgins
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  54,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  toplum ve vatandaşlık

Sayfalar