Eserlere Göre Listeleme

Toplam 86 sonuçtan 71 - 80 arası görüntüleniyor.
 • Tom Clancy
  metin - İngilizce
  1 Ayrım
  2,75 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Pierre Hadot
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  427,92 KB
  Eser Türü: Kitap
  Büyük antik felsefe uzmanı Pierre Hadot, bu küçük ama derin kitapta Wittgenstein ile ilgili birbiri içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadır okuyucuya: ilkin, Wittgenstein felsefesinin neredeyse hiç bilinmediği bir dönemde, onun dile getirdiği yepyeni bir anlayışın bir filozofun düşünce güzergâhında oynadığı belirleyici rol ve bu keşfin yarattığı açılımlar. İkinci olarak, gerek dünya felsefe tarihi içindeki yeri, gerekse yüzyılımızın düşünce ikliminde yarattığı etkisi tartışılmaz derecede önemli olan bu büyük filozofun devrimci boyutu... Nihayet ve belki de en önemlisi, Wittgenstein'm birbirinden farklı olan ama birbirini tamamlayan iki ayrı dönemindeki tezlerinin son derece Özetleyici ve anlaşılırbir izahı. Tractatus Logico Philosphicus'a hasredilen ilk iki metin, Wittgenstien'ın dile getirdiği "Dil içinde ifade edilen, dil ile ifade edilemez" formülünden hareketle, söze sığmayan üzerine bir düşünüm geliştirir. Wittgenstein'ın ikinci dönem düşüncesini temsil eden Felsefi Soruşturmalar'ı konu alan son iki makale ise, bu metinde açık ifadesini bulan devrimci dil teorisinin dil ve düşünce anlayışımızda yarattığı büyük etkiler üzerine odaklanır: dil oyunları mefhumu ve yaşam biçimi anlayışı Hadot'yu felsefî söylemin doğası üzerine düşünmeye götürür. İşlevi nesneleri göstermek ve düşüncelere tercüman olmak olan bir dil yoktur, ama başka şeyler arasında, dinleyici üzerinde bir etki yaratmaya yönelik dil oyunları vardır... Felsefi dil belli bir etkinlik perspektifi içinde "ruhsal bir talim" olarak anlaşılmalıdır. Daha önemlisi, felsefi söylem belli bir yaşam tarzının seçiminden bağımsız salt teorik bir etkinlik değildir. Aksine söz ve eylem, felsefi söylem ve filozofça yaşam, birbirinden ayrılmaz tamamlayıcı bir bütündür. Ve felsefe hayretle başlar: "Dünyanın nasıl olduğu değildir gizemli olan, olmasıdır."...Wittgenstein'ın analitik-pozitivist düşüncesinin Ötesinde mistik olana dair getirdiği açılıma kulak vermek isteyenler için...
 • Terry Brooks
  insan sesi mp3 - İngilizce
  6 Ayrım
  558,55 MB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  131,00 KB
  Eser Türü: Kitapçık
 • Yönetmen: James Mangold
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  221 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Seslendiren: Emine Kolivar
  Sesli betimleme metin yazarı: Çiğdem Banu Yeşilırmak. Jean Grey'in ölümünün ardından büyük bir depresyona sürüklenen ve kimliğinden kurtulmak isteyen Wolverine, yıllar önce hayatını kurtarmış olan bir arkadaşının ortaya çıkıp kendisinden yardım istemesi sonucu Japonya'ya gidip onu görmeye karar verir. Burada kendisine sunulan öneriyi kabul eden Wolverine, bu sayede ölümsüzlük yetisinden kurtulup ölümlü bir canlıya dönüşecektir. Ancak bu etapta Silver Samurai isimli ölümcül bir düşman edindiğinin farkında değildir. Bu düşmana acımasız Viper'ın da eklenmesiyle, tarihi bir savaş başlar. Wolverine bu savaş sürerken, mutant yanına ve geçmişinden gelip kabusu olan bir gizeme karşı da mücadele etmek zorundadır.
 • Pınar İlkkaracan
  metin
  3 Ayrım
  2,83 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Pınar İlkkaracan
  metin - İngilizce
  1 Ayrım
  12,7 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Pınar İlkkaracan
  metin - İngilizce
  3 Ayrım
  14,36 MB
  Eser Türü: Kitap
  The essays in this book show that the sexual oppression of Muslim women is not the result of an ''Islamic'' vision of sexuality, but a combination of political, social and economic inequalities throughout the ages.However, within this context religion is often misused as a powerful instrument of control, with the goal of legitimizing violations of women's human rights. Contents: Part I. Islam, Sexuality and Sexual Politics. Part II. Pleasure, desire and Love. Part III. Virginity, Marriage and Control of Women's Sexuality. Part IV. Eroticism, Love and Sexuality between Women. Part V. Sexual Harassment, Rape and Sexual Abuse. Part VI. Diverse Practices, Diverse Strategies.
 • D. H. Lawrence
  metin - İngilizce
  1 Ayrım
  2,67 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Louise A. Tilly and Joan W. Scott
  metin - İngilizce
  2 Ayrım
  1021,01 KB
  Eser Türü: Kitap
  Women, Work and Family is a classic of women's history and is still the only text on the history of women's work in England and France, providing an excellent introduction to the changing status of women from 1750 to the present.

Sayfalar