Katalog

Toplam 43630 sonuçtan 38781 - 38800 arası görüntüleniyor.
Ahmet Bican Ercilasun
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
488,22 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Mario Puzo
Bitirildi
metin - İngilizce
1 Ayrım
945,10 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Mario Puzo
Bitirildi
metin - İngilizce
1 Ayrım
729,91 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Süleyman Kocabaş
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
950,24 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Aziz Nesin
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
166,20 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Derleme
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
402,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz

Genel sorunlar
Dr. Mehmet Kara
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
928,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders

Türkmence- edebiyat dil bilgisi
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
721,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Roman, üniversitede felsefe asistanı olan Naci'nin hayatı etrafında gelişir.
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,21 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Bu kitap, Necip Fazıl'ın Türk entellektüeller muhiti Bâbıâliyi, bizzat merkezinde olarak şahıs şahıs bir kıymet hükmüne bağladığı, kendini ise acımasız bir nefs muhasebesine tâbi tuttuğu otobiyografik eseridir.
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
785,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Kitabın ilk bölümünde, İlkçağ felsefecilerinden başlayarak günümüze kadar ulaşan Batı düşünce çizgisi kısa ve kalın hatlariyle ele alınmış ve hükme bağlanmıştır. İkinci bölümde ise İslam tasavvufu, en ince ve mahrem yönleriyle anlatılmıştır.
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
353,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat

Olay meçhul bir tarihte İstanbul'da geçer. "Husrev - Bir adam yaratmağa kalkıştım. Ona bir surat ve kader bulmak... Nerede bulayım? Kendimi buldum. Suratsız ve kadersiz adam şahlandı. Zincirini kırdı. Elimden kaçtı. Ben insanım. Beni arkamdan vurdu. Suratsız ve kadersiz adam benim suratımı takındı. Kalıbımı giyindi. Kaderimin içine yattı. (Bir an sükut) Benim de kaderim buymuş." TURGUT - Derler ki, Bazı sanatkarlar eserlerindeki vak'aları, çok kere kendi hayatlarından alırlar. Hiç olmazsa gördükleri, tesadüf ettikleri hadiselerden çıkarırlar. Benim en çok merak ettiğim nedir, biliyor musunuz? Acaba piyesinizin vak'asıyle hususi hayatınız arasında bir yakınlık var mı? HUSREV - (Düşünür, gülümser.) Lütfen ayağa kalkar mısınız? (Kitabın İçinden) Açıklama: Bu piyes, bir "Crise-Intelectuelle", "bir fikir buhranı"nı çerçevelemek gayretinde... Apaçık ve yapayalnız hiç bir tezi yok... Fakat içiçe bir çok tezleri ve başlı başına bir kaç ana tezi var... Evvela san'atkar nedir? Bütün imkanların erişilmez müntehası, gayelerin gayesi, kemallerin kemali, maveraların maverası olan Allah'a doğru, sonsuz bir tekamül yolunda giden insanoğluna mahsus ibda nevileri içinde en zengin ve en güzel hissenin üzerine oturmuş mahluk... Sanatkar bir mahluktur, fakat yaratmak cehdinde bir mahluk!.. Onun bir eseri, bir de kendisi vardır. İşte san'atkar, çok defa, yaratmaya kalkıştığı tipin, yaratılmış olan ta kendisidir... (Kitabın İçinden)
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
331,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir

Şiirler.
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,39 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Hz. Muhammed'in hayatından kesitler
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
428,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Söyleşi

Komunizm ve dünya düzeni
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,47 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Hakk ve batıl mücadelesi
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
105,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir

Şiirler.
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
23 Ayrım
425 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Otobiyografi

Necip fazıl ve şeyhi
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
924,07 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Din ve tasavvuf
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,95 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz

Eski Yunan'dan başlayarak tarih boyunca mazlumlar.
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
metin - Türkçe
4 Ayrım
2,85 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Yeniçeriler

Sayfalar