Bağdatta Türk Egemenliği

Bitirildi
Yazar: 
Mehmet Nadir Özdemir
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Tarayan: Can Serhat Bağrıyanık
Kömen Yayınları
1. Baskı
Konya
2008
150 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Can Serhat Bağrıyanık
Eser Boyutu: 
640,00 KB
Konusu: 
Bu araştırma siyasi buhranın yaşandığı bir dönemde Abbasi halifesinin Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'i Bağdata ısrarla davet etmesiyle gelişen Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. Selçukluların Bağdat'a girişiyle gelişen olaylar İslam dünyasını sadeca siyasi bakımdan değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve ekonomik açılardan da etkilenmiştir. Selçukluların Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra kardeşler arasında taht kavgalarına başlamaları ile Abbasi Halifeleri de Selçukluların Bağdatta'ki egemenliğine son vermek üzere harekete geçmiş; sonuçta bu gelişmeler hem Selçukluların hem de Abbasilerin sonunu hazırlamıştır. Yüzyıllık dönemi kapsayan bu çalışma, okuyucuya Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri konusunda tarihin söz konusu dönemi ile ilgili ilginç bilgiler sunmakta, ayrıca kurulduğu günden bu yana işgallerin yaşandığı kan ve gözyaşının hiküm sürdüğü Bağdat şehrinin kaderine de temas etmektedir. Öyle ki Bağdat'ın kaderi bugün de değişmemiştir
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 3 Ekim, 2011