6100 Sayılı HMK’ye Göre İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası Ve Kısmi Dava

Bitirildi
Yazar: 
Şahin Çil, Bektaş Kar
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Dersler
Dersler Alt Türü: 
Hukuk
Yetkin Yayınları
1. Baskı
Ankara
2012
0 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Mustafa Sal
Eser Boyutu: 
1,36 MB
Konusu: 
Kitapta, çalışmanın ilk baskısından farklı olarak genel hükümler bölümü genişletilmiş, özellikle yeni bir yargılama evresi olan ön incelemeyle ilgili daha ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş ve uygulama sorunlarına değinilmiştir. İş yargısına özgü tazminat ve alacaklar bölümlerinde, hesaplamaya dair kısa açıklamaların ardından, her bölüm sonunda o alacakla ilgili belirsiz alacak davası kısmi dava açılabilecek ve açılmayacak haller sıralanmıştır. Bu şekilde her bir alacak bakımından belirsiz alacak davası kriterleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde belirsiz alacak davasının, eda davası, tespit davası ve kısmen eda ve külli tespit davası şeklinde üç ayrı dava olarak açılabileceği belirtilmiş ve bu davaların arkları ile sonuçlarına dair açıklamalara yer verilmiştir. Eserin son bölümünde belirsiz alacak davası ve kısmi davaya dair Yargıtay kararları ile, HMK uygulamalarıyla ilgili özelliği olan diğer bazı Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Tam yargı davaları ile belirsiz alacak davasının benzeşmesi noktasında, Danıştay kararları içtihatlar bölümüne eklenmiştir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 6 Mart, 2012