Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden Doğu Batı Ve Kadın

Bitirildi
Yazar: 
Özlem Ezer
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Kategorisiz
Kitap Yayınevi
1. Baskı
İstanbul
2012
164 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1,86 MB
Konusu: 
Batıdaki Türk kadını imgesine tepkisel olarak gelişen bazı anlatımlarda Türk/Osmanlı kadınlarının başka kadınları ötekileştirmesini göz ardı etmemek kendimizle yüzleşmemiz açısından önemli ve güncel bir durum. Kitapta bunun tarihsel ve kültürel arka planları tartışılırken 1913-1930 yılları arasında dile getirilmiş, ancak etkileri bugün de artarak süren bir takım örtük ırkçı söylemler, modern kadınlık ve kimlik kurgulamaları ile kadın haklarına dair bazı argümanlar da inceleniyor. Garbiyatçılık Batı-karşıtı bir söylem gibi sunulmadan, Şarkiyatçılık ise feminist ve Osmanlı sıfatlarıyla birlikte güncel referanslarla tartışılıyor. Zeynep Hanımın 1913te kaleme aldığı A Turkish Womans European Impressions, Halide Edib Adıvarın 1926daki Memoirsi (1926) ve Selma Ekremin 1930daki eseri Unveiled: The Autobiography of a Turkish Girl, gezilerin anlatıldığı kısımları ele alınarak inceleniyor. Bu kitap kadınların yaşam yazımı literatürüne katkıda bulunma ve seyahatname olarak kategorize edilen metinleri daha esnek bir şekilde tanımlama amacını taşıyor. Özlem Ezer, seyahatname çözümlemeleri ve kadın seyyahlarla ilgili araştırmalar yapıyor. Sosyoloji, edebiyat ve kadın çalışmaları alanında Kanada, Amerika, Almanya ve İsveç dahil, çeşitli ülkelerde eğitim aldı ve dersler verdi. Halen Kıbrıs ODTÜ kampüsünde öğretim görevlisi.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 5 Temmuz, 2013