Vatandaşlık Hukuku

Bitirildi
Yazar: 
Rona Aybay
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Eğitim
Seslendiren: 
Tarayan: GEÖP
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
2. Baskı
İstanbul
2006
248 Sayfa
ISBN: 
975-6857-95-1
Alındığı Kurum: 
Görme Engelli Öğrenciler Platformu
Eser Boyutu: 
1,32 MB
Konusu: 
Vatandaşlık (uyrukluk) bireyi devlete bağlayan hukuksal bağların bütünü olarak tanımlanmakla birlikte, bu tanım kişinin kendini sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleriyle hangi topluma veya hangi devlete daha yakın saydığını dikkate almadığı için bir yanıyla eksik kalmaktadır. Prof.Dr. Rona Aybay, yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Vatandaşlık Hukuku adlı yapıtında, vatandaşlık (uyrukluk) bağının özelliğinin saptanmasında ya da bu bağın oluşup, çözülmesinde "hukuk ötesi" nedenlerin de pozitif hukuk açısından dikkate alınabildiğini önemle belirtmektedir. Vatandaşlığa ilişkin varolan tüm hukuk kurallarının bir bütün oluşturduğunu öne süren Aybay, tanımlanan bu bütünün uyrukluğun kazanılmasından,yitirilmesine, değiştirilmesine ve kanıtlanmasına kadar uzanan konuları kapsadığını; bunların devletten devlete değişiklik gösterdiğini, bu nedenle her devletin vatandaşlık hukukunun kendine özgü olmasının yanısıra uluslararası niteliklere de sahip bulunmasının vazgeçilmez bir özellik olduğunu vurgulamaktadır.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 10 Mart, 2014