Peygamberimizin Hayatı

Bitirildi
Yazar: 
İrfan Yücel
insan sesi mp3
Türkçe
20 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Dini
Seslendiren: 
Müberra Ellialtıoğlu
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
06:42:16
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
26. Baskı
Ankara
2015
266 Sayfa
ISBN: 
978-975-19-0188-0
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği Kütüphanesi
Eser Boyutu: 
368,25 MB
Konusu: 
Rasulullah'ın hayatı tebliğ ettiği esaslar ve meydana getirdiği büyük inkılapla ilgili olarak Doğu'da ve Batı'da, çeşitli dillerde kütüphaneler dolusu eserler yazılmış; hayatının her safhası en ince teferruatına kadar araştırılmış ve incelenmiştir. O'nun hayatının gizli kalmış, bilinmeyen hiçbir tarafı yoktur. Peygamberler ve tarihin kaydettiği diğer meşhur şahsiyetler içinde, hayatının her safhası, Rasulullah(s.a.s.)'ın hayatı kadar apaçık bilinen; yaşayışı, sözleri ve davranışları en ince teferruatına kadar ve en mevsuk şekilde kaydedilmiş ikinci bir şahsiyet bulunmamaktadır. Bu gerçek, Batılı yazarlar tarafından bile itiraf edilmiştir. Bu küçük kitapta peygamberimizin hayatı özet olarak anlatılmaya çalışılmıştır.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 13 Ağustos, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 13 Ağustos, 2015

Yorumlar

Comment: 

bu kitapta yanlış ifadeler var (Resulullah, kırk yaşında peygamber oldu) deniyor bu kitabı tavsiye etmiyorum
Sual: (Resulullah, kırk yaşında peygamber oldu) demek uygun mudur?
CEVAP
Uygun değildir. (Kırk yaşında peygamberliği kendisine bildirildi) demeli. İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: Âdem aleyhisselam yaratılmadan önce de, Muhammed aleyhisselam peygamberdi. (1/44)

1- ayrıca bu kitapta hazret-i îsâ aleyhisselâm ile peygamber efendimiz 'aleyhisselâm arasında hiç peygamber gelmediği yazıyor. oysa bunun doğrusu:

Hazret-i İsa'dan sonra
Sual: Hazret-i İsa ile Peygamber efendimiz arasında Peygamber gelmiş midir?
CEVAP
Hazret-i Âdem’den beri birçok Peygamber geldiği kitaplarda yazılıdır. Bunlardan bin senede bir gelene Resul denir. Her asırda en az bir Peygamber gelerek, Resullerin bildirdiği dinleri kuvvetlendirmişlerdir. Resullere tâbi olan bu Peygamberlere Nebi denir. Hazret-i İsa’dan sonra da nebiler gelmiştir. Mesela Hazret-i Yahya, İsa aleyhisselamla aynı senede doğmuştur. Hazret-i İsa’ya İncil inince, Hazret-i Yahya da Ona tâbi olup İncilin hükümlerini bildirmiştir. Hazret-i İsa’dan sonra da nebiler [Peygamberler] gelmiştir. Bunlardan üçünün hayatı, Türkiye Gazetesi’nin yayınlarından Peygamberler Tarihi Ansiklopedisinin 5. cildinde bildirilmiştir. Bunlar, Şemun, Circis ve Halid bin Sinandır. (Aleyhimüsselam)

Sual: Yeni Rehber Ansiklopedisi’nin c.10, s. 130'da, (Benimle İsa arasında başka bir Peygamber yoktur) hadis-i şerifi yer alıyor. Yine c.8, s. 250’de, Halid bin Sinan’ın Peygamber olduğu, Hazret-i İsa ile Muhammed aleyhisselam arasında geldiği ifade ediliyor. Bu ifadelerde bir tenakuz yok mu?
CEVAP
Tenakuz yoktur. Çünkü hadis-i şerifte, Hazret-i İsa'dan sonra kitap getiren resul yoktur buyuruluyor. Yoksa son resul ve son nebi olan Muhammed aleyhisselama kadar çok nebi gelmiştir. Hazret-i Âdem'den beri 124 bin kadar nebi geldiği bildirilmiştir. Yahya aleyhisselam da, her ne kadar Hazret-i İsa ile aynı devirde Peygamberlik yapmış ise de, Hazret-i İsa ile Muhammed aleyhisselam arasında yaşamış bir nebidir. Çünkü İsa aleyhisselam göğe kaldırıldıktan sonra da Peygamberlik yaptı. Hazret-i İsa'nın göğe kaldırıldığından bir buçuk sene sonra şehit edildi. Demek ki Halid bin Sinan bir nebidir.

2- bu kitabda eshâb-ı kirâmın radıyellâhü 'anhum ecmâin mübârek isimlerinden saygı ifadesi olmadan yazıldığını değişik yerlerinde görmek mümkündür. mesela ("Ömer, ali.." vs gibi yazıyorlar.
bir de bu kitabda dini kısaltmaların (sav, s.a.s, r.a) gibi yazıldığını görmek mümkündür.
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2610