Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler

Bitirildi
Yazar: 
Tufan Gündüz
metin
Türkçe
4 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
Yeditepe Yayınevi
1. Baskı
İstanbul
2015
Alındığı Kurum: 
Cem Kandemir
Eser Boyutu: 
9,20 MB
Konusu: 
Türkmenler, Safevîler, Kızılbaşlar, OsmanlIlar gibi kavramlar aslında Türk tarihinin önemli parçalarıdır ve bazen birini diğerinden ayırmak mümkün değildir. Ne var ki, gerek siyasî gerekse dinî meseleleri izah ederken konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak için bunlardan birini tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bu zorluk kendi içinde bir karma¬şa meydana getiriyor aslında. Bu kitapta değişik dönemlerde kaleme alınan ve birbiri¬ni tamamlar mahiyette 15 makale ye rai maktadır. Kızılbaş ve Türkmen algısındaki değişim; İran, Azerbaycan ve Anadolu Türkleri arasındaki dinî, kültürel ve siyasî birlikteliğin tarihî kökleri, Kızılbaş ve Safevî algısının Osmanlı kültüründeki yeri buradaki makalelerin özünü oluşturuyor. Bu çalışmanın tamamı okunduğunda zihinleri meşgul eden pek çok sorunun cevabına ulaşılabilecektir.
Talep Tarihi: 
Salı, 15 Aralık, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 15 Aralık, 2015