Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları

Bitirildi
Yazar: 
Halil İnalcık
metin
Türkçe
3 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
İsam Yayınları
3. Baskı
Temmuz 2013
ISBN: 
978-605-5586-06-5
Alındığı Kurum: 
Cem Kandemir
Eser Boyutu: 
13,45 MB
Konusu: 
Osmanoğulları geniş bir coğrafyada dünya tarihinin en uzun ömürlü ve etkili siyasî teşkilâtlarından birinin kurucusudur. Elinizdeki kitap bu hânedanın hükümranlığı altındakiOsmanlı Devleti'nin tarihine, kuruluş döneminde hüküm sürmüş yedi sultanın biyografileri penceresinden ışık tutmaktadır. Kuruluş döneminin ağırlıklı olarak askerî ve siyasî serüveni bilimsel ve yalın bir anlatımla okuyucuya sunulmaktadır. Osmanlı tarihi konusunda yaşayan en büyük otorite olan yazar, bir kısmı hiç kullanılmamış kronikler, vakfiyeler gibi erken dönem Osmanlı ve Bizans kaynakları olmak üzere konuyla ilgili Doğulu - Batılı bilgi ve belgeleri titiz şekilde inceleyip eleştirmekle kalmamış, görüşlerini toponimik-topografik ve arkeolojik alan araştırmalarıyla da desteklemiştir.
Talep Tarihi: 
Salı, 15 Aralık, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 15 Aralık, 2015