Mezopotamya Seferim Kurna Kutulamare ve Selmanipak Muharebeleri

Bitirildi
Yazar: 
Charles V.F. Townshend
Çevirmeni: 
Gürol Koca
metin
Türkçe
3 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Anı/Mektup
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
1. Baskı
İstanbul
Temmuz 2012
ISBN: 
978-605-360-643-7
Alındığı Kurum: 
Cem Kandemir
Eser Boyutu: 
32,73 MB
Konusu: 
I. Dünya Savaşı’nda İngiliz ordusunun Osmanlı topraklarındaki ilk eylemi, Kasım 1914’te Basra’nın işgaliydi. İngiltere açısından Hindistan yolunun denetimi için hayati önem taşıyan bu harekât, daha geniş bir planın parçasıydı. 191S’te Tümgeneral Townshend komutasındaki 6. Hint Tümeni, planın geri kalanını tamamlamak üzere Mezopotamya Seferi’ni başlattı. Amaç Selmanıpâk üzerinden Bağdat’a ilerleyerek bölgenin hâkimiyetini kısa sürede ele geçirmekti. Harekât Ingilizler açısından parlak başladı. Ancak aralık başlarında Goltz Paşa komutasındaki Altıncı Ordu, Nureddin Paşa’mn yönettiği harekâtla Selmanıpâk’ta İngiliz ordusunu durdurarak Kûtülamare’ye . çekilmek zorunda bıraktı. Halil Paşa komutasında süren Kûtülamare kuşatması sonucunda İngiliz ordusu büyük kayıplar vererek 29 Nisan 1916’da teslim oldu. Kûtülamare böylece Osmanlı Devleti’nin Çanakkale’nin yanı sıra Ingilizleri mağlup ettiği ikinci cephe oldu. Bu yenilgi İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. General Townshend 1920’de bu kitabı yayımlayarak mağlubiyetini ve esaret hayatını kendi açısından belgeledi. 1921 ’de Askerî Tarih Encümeni tarafından notlandırılarak Türkçeye çevrilen anılar, bu tarihten sonra ilk kez İngilizceden çevrilerek okuyucuyla buluşuyor.
Talep Tarihi: 
Salı, 15 Aralık, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 15 Aralık, 2015