Varoluşun Psikiyatrisi

Bitirildi
Yazar: 
Erol Göka
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
829,50 KB
Konusu: 
Zihin-beyin ikileminden köken alan kutupsallıkların en önde geleni, tüm beşeri bilim-doğa bilimi tartışmaları boyunca baş köşede oturmuş olan dolayısıyla yorumsama ile doğrudan bağlantılı olan meşhur 'açıklama-anlama' kutupsallığıdır. Psikiyatri'nin açıklamaya dayalı doğa bilimsel yöntem bilgisine mi yoksa anlamaya dayalı beşeri bilimlerin yöntembilgisine mi bağlı olarak işleyeceği sorunu, sonu gelmez ve her iki tarafın da taraftarlara sahip olduğu bir tartışmadır.
Talep Tarihi: 
Cuma, 10 Kasım, 2017
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 10 Kasım, 2017