5 Aşamalı Eğitim Ve Uğraş Danışmanlığı

Bitirildi
Yazar: 
Hüseyin Duygu
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
433,00 KB
Konusu: 
1986 yılından beri Kopenhag'da eğitim görevlisi olarak, bunun yanı sıra 1992 yılından beri de aynı kentte gençlerin eğitim ve uğraş edinmelerinde yardımı olan bir danışmanlık merkezinde çalışmaktayım. Bu arada, Danimarka dışında İsveç, Norveç, Almanya gibi çeşitli ülkelerde gençlerin eğitim ve uğraş edinmelerine yönelik çalışmaların bir bölümünü görüp, inceleme olanağı buldum. Türkiye' den gelip Danimarka' da yaşayan gençlerin sorunlarının çözümüne katkısı olur diye, içlerinde Dr. Erdal Atabek'in de olduğu, kimi yazar ve bilim adamlarını Kopenhag' a çağırdım. Türkiye' deki gençlerin çeşitli sorunlarını dile getiren kimi kitapları da okuyarak, bizdeki gençlere yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmalarının üstünde belirli bilgi de edindim. Bütün dünyada, özellikle de gelişmekte olan toplumlarda eğitim ve uğraş konuları günümüzün önemli sorunları arasındadır. İnsanların, toplumların geleceğini doğrudan ilgilendiren bu sorunlara değin çalışmaların Türkiye'de yeterli derecede yapılmadığı kanısına vardım. Bu yüzden, bu kitapta kendi birikim ve deneyimlerimden yola çıkarak, öncelikle doğduğum ülkedeki gençlerin ve öteki bireylerin sorunlarının çözümüne bir katkıda bulunmayı amaçladım. Yaptığını danışmanlık işini tanıdıkça, bireylerin düşlerini gerçekleştirmek için, profesyonel danışmanlığın olumlu bir işlevi olduğunu, daıuşmuıılı-ğın doğru algılamaya, doğru düşünmeye, bilinçli karar vermeye katkıda bulunduğunu ve danışmanlık uğraşının bilimle doğrudan ilişkisi olduğunu gördüm. İnsan gücünü, insanlar üstüne kazanılmış bilgiyi, bireyi merkeze alarak işlemenin, kalkınma ve gelişmede önemli olduğuna inanıyorum. Öte yandan bir toplum gençlerin eğitim ve uğraş sorunlarını çözemiyorsa, en önemli dinamik gücünden yararlanamıyor demektir. Bu kitap son yüzyılda danışmanlık alanında yapılan çalışmaları özetleyip, temel danışmanlık kuramlarını açıklama amacını taşıyor. Ayrıca, çeşitli danışmanlık modellerinden biri olan beş aşamalı eğit \'e uğraş danışmanlığı modelini geniş bir şekilde ele alıyor.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 18 Kasım, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 18 Kasım, 2017