Tazminat Davalarında Ölüm ve Bedeni Zararlar

Bitirildi
Yazar: 
Ergun Orhunöz
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
2,97 MB
Konusu: 
Kitapta, teoride bilindiği halde, uygulamada üzerinde durulmayan ya da gereğince uygulanamadığı için işlerlik kazanamayan hususların üzerinde durulmuştur. Kitapta bulunan Konulardan Bazıları Şunlardır: Dava Öncesi Hazırlık, Ön Dava, Dilekçe Örnekleri Kusur, Kusursuzluk Sorumluluk, İlliyet, Zarar İhtiyati Tedbir, Delil Tesbiti, İlamsız Takip İşletenin Sorumluluğu, Hatır Taşıması Mütesessil Sorumluluk, Kusur Ehliyeti, İbra Takas ve Mahsul, Paylaştırma, Pasif Dönem Zararı Bilirkişi Raporları, İtiraz ile İlgili Sorunlar İlgili Kanun, Yönetmelik, Yargıtay Kararları.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 18 Kasım, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 18 Kasım, 2017