Bitmeyen Beraberlik

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Modern Dünyada Din ve Devlet
Yazar: 
Prof. Dr. Ömer Çaha
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Sosyoloji
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
853,00 KB
Konusu: 
üm dünyanın, ama özellikle ülkemizin en sancılı tartışma alanlarından biri, din ve devlet arasındaki ilişkiler. Kimileri dinsel değerleri ve simgeleriyle kamusal alanda yer almak istiyor, kimileri ise kamusal alanı dinsel simgelerden tümüyle arındırmak. Bu arada kamusal alanın neresi olduğu konusunda anlaşmak mümkün olamıyor. Prof. Dr. Ömer Çaha modernleşme ve ulus devletlerin kurulma sürecindenbaşlayarak devlete ilişkin farklı yaklaşımları, farklı modernleşme modellerini, kamusal hayatın organize edilme biçimlerini tartışıyor. İdeolojik devletin ve hukuk devletinin alfabeleri hangi noktalarda farklılaşır? Seküler özgürlüklerle dinsel özgürlükler bir arada var olabilir mi? Avrupa’da modernleşme ile dindarlık birbirine karşıt değerler olarak tasavvur edilirken, Amerikan toplumu nasıl bir dinsel algı geliştirdi? Dünyanın en dindar toplumlarından birinin, aynı zamanda en çoğulcu ve özgürlükçü yapıyı kurabilmesi nasıl mümkün oldu? Türkiye'deki İslami hareketler gerçekten birer tehdit midir, yoksa siyasal değişim ve reformlar yönünde hızlandırıcı etkiler yapabilecek dinamikler midir? Resmi ideolojinin temel özellikleri; yani merkeziyetçilik, devletçilik, içe kapalı milliyetçilik ve statükoculuk zinciri kırılabilir mi? Osmanlı evrimci ve öze yönelik siyasal modernleşme anlayışı ile geleneksel kurumları alaşağı etmeden hangi adımları atabildi? Cumhuriyet dönemi modernleşme anlayışı nasıl seyretti ve sonuçları nelerdir? Bütün bu sorulara cevap vermek üzere Prof. Dr. Ömer Çaha’dan ufuk açıcı bir çalışma...
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 18 Kasım, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 18 Kasım, 2017