Nasıl Müslüman Olduk Cilt2

Bitirildi
Yazar: 
Erdoğan Aydın
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
2,08 MB
Konusu: 
Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyet'i "din ve hidayet aşkıyla", kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu aradığımızda, Müslümanlaştırılma tarihimizin, insanı irkilten bir vahşet süreci olduğu soğuk gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Resmi ve geleneksel söylemse, bu gerçeği ısrarla gizlemeye çalışıyor. Bugünü anlamak ve demokratik bir Türkiye yaratabilmek için, doğru tarih bilincine sahip olmamız gerektiğinden hareketle Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk kitabında, Müslümanlaştırılmamızın dramatik öyküsünü ve bunun toplumumuza etkilerini gün ışığına çıkarıyor. İçindekiler; Tarihin Aynasında Hak İhlalleri İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı Yayılmacılığın Başlangıcı ve Ku?rtlerin Mu?slu?manlaştırılması Şeriat Tu?rkleri Nasıl Göru?yor? Arapların Tu?rk Yurtlarına Saldırılarının İlk Dönemi Yurtları İşgal Edilirken Tu?rkler Direniyor Kuteybe, Direnişi Katliamlarla Kırmaya Çalışıyor "Hidayet"ten Tu?rklerin Payına Kılıç ve Kırbaç Du?şu?yor Mu?slu?man İşgalini Kırmak İçin Bu?yu?k Atılım ve Yenilgi Abbasi Devrimi ve İslamiyet'in Kavimsel Karakter Değişimi Abbasiler Dönemi'nde Tu?rkler Tu?rk Köleler, İslam Lejyon Ordusunun Temel Gu?cu? Oluyor Arapların Hazar Yurtlarını İşgali ve Geri Atılmaları İşgal Öncesi Tu?rkistan'da Dinsel Panorama İslamiyet'e Karşı İdeolojik Direniş ve Dönu?şu?m Tu?rklerin Mu?slu?manlaşmasının Siyasal Biçimlenişi Selçuklular İslam'ın Siyasal Egemenliğine Yu?kseliyor İslamlaşmanın, Tu?rkler Üzerindeki Ku?ltu?rel Etkileri Ek: Dinin Tu?rk Toplumuna Etkileri (Dr. Hikmet Kıvılcımlı) (Tanıtım Bülteninden)
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 5 Mayıs, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 5 Mayıs, 2018