Haccac B. Yusuf

Bitirildi
Yazar: 
Ali Aksu
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Siyasi Tarih
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
555,79 KB
Konusu: 
İslam tarihinde Hulefa-i Raşidin'den sonra kurulan ve yaklaşık bir asır sert politikalar sayesinde ayakta kalan Emeviler döneminde, idari, siyasi, sosyal ve askeri olaylarda rol oynayan önemli şahıslar bulunmaktadır. Bu dönemde dikkat çeken ve devleti yıkılmaktan kurtaran, valiliği boyunca uyguladığı sert politikalarıyla sadece yaşadığı dönemde değil, günümüzde de yankıları devam eden, Emevi valilerinden biri de hiç şüphesiz Haccac b. Yusuf'tur. Haccac, Abdullah b. Zübeyr ile giriştiği mücadeleden Emevilerin kurucusu olarak devletin başına geçen Mervan b. El-Hakem'in ordusunda ilk defa babasıyla birlikte asker olarak yer aldı. Mervan'ın dikkatini çeken Haccac, Abdülmelik b. Mervan döneminde önce Hicaz valiliğine atandı. Burada gösterdiği başarı sayesinde Irak valiliğine tayin edilen Haccac, Velid b. Abdülmelik döneminde siyasi hayatını devam ettirdi. Haccac, görev yaptığı süre içinde -özellikle- Maveraünnehir ve Sind bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan Haricilerle Mücadele, İbnü'l Eş'as isyanı gibi hadiselerin üstesinden gelmiş önemli bir isimdir. Bu nedenlerle Abdullah b. Zübetr sürecinde bir anlamda ihtidar-muhalefet mücadelesi olarak meydana gelen olaylarda vali ve komutan olarak görev yapan Haccac'ın hayatı ve bu dönemde meydana gelen mücadelelerin ele alınıp incelenmesi, bu dönemin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır kanaatindeyiz.
Talep Tarihi: 
Cuma, 27 Temmuz, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 27 Temmuz, 2018